Aktualności

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół Technicznych  im. Bohaterów września 1939r. w Kolbuszowej

13 listopada 2018 r. wszystkie serca bijące w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku przepełnione były dumą narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Pani Grażyna Pełka, która przypomniała dzieje walk o niepodległość i jej znaczenie w życiu narodu. Następnie, po odśpiewaniu hymnu narodowego, przedstawiono program artystyczny, który ukazywał drogę Polski do niepodległości. W pantomimie „Pisk białego Orła” zebrani przenieśli się w czasy zaborów. W wierszach i pieśniach patriotycznych przypomnieliśmy niezłomność Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji walczyli i ślubowali wierność Ojczyźnie. Wreszcie na scenie pojawiła się Wolna, Niepodległa Polska, która przy dźwiękach piosenki „Wzbiera wiatr, niebo grzmi, Polska zmartwychwstaje dziś” odtańczyła radosny taniec. Następnie wyraziliśmy nasze uczucia patriotyczne w słowach: My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską

Po tych chwilach patriotycznych uniesień, Pani Dyrektor oraz nasi Goście w osobach Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardyśa oraz proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej ks. Lucjana Szumierza rozdali nagrody laureatom konkursów, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „I wyrosła nam Niepodległa”. Celem konkursów było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dniu 21 marca 2018 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach którego młodzież wykonywała plakaty na temat „I wyrosła nam Niepodległa”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Zięba Anna kl. I A

I miejsce Ex aequo Krystel Izabela kl. II E

II miejsce Patrycja Mierzejewska kl. I D

III miejsce Maksymilian Rudny kl. I C

Wyróżnienia otrzymali:

Pas Artur kl. II A

Pachucka Klaudia kl. II e

Wilk Wiktoria kl. I E

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju iw regionie został przeprowadzony w dniu 1 października 2018 r. Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Dorota Tęcza kl. III D

II miejsce Szymon Partyka kl. II C

III miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

W dniu 30 października 2018 r. odbył się konkurs piosenki i poezji patriotycznej. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa).

Laureaci konkursu:

W kategorii piosenka patriotyczna:

I miejsce Serafin Agata

II miejsce Natalia Skowron

II miejsce Dominika Czaja

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce Depa Gabriela

II miejsce Augustyn Michał

III miejsce Czaja Dominika

III miejsce Węgrzyn Monika .

 

Zarówno nagrody dla zwycięzców, jak i piękne suknie do Poloneza, ufundowała Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, której składamy serdeczne podziękowania.

Następnie na scenie wystąpiły zwyciężczynie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kolbuszowej, które dla społeczności szkolnej wykonały nagrodzone piosenki. Laureatka Grand Prix Agata Serafin zaśpiewała utwór pt. Niezłomni, a po niej wystąpiła Dominika Czaja, która zajęła I miejsce w tym konkursie wykonaniem piosenki pt. Cisza.

Po tej uczcie artystycznej głos zabrali Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i ksiądz Proboszcz Lucjan Szumierz, którzy podkreślali znaczenie kultywowania rocznic patriotycznych i życzyli wszystkim, abyśmy nadal mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości wszystkich zachwycił odtańczony przez szkolny zespół tradycyjny narodowy taniec Polonez. Młodzież i doroślioddali hołd swojej Ojczyźnie, a galowe stroje, biało-czerwone kotyliony i piękne dekoracje, nie tylko Sali gimnastycznej, ale całej szkoły, podkreślały wyjątkowość tej uroczystości.

             Program artystyczny i taniec poloneza w wykonaniu uczniów ZST można było zobaczyć również w Kolbuszowskiej Kolegiacie w niedzielę, w dniu 18 listopada 2018r., po mszy Św. o godz. 15.  Po występie młodzież zebrała rzęsiste brawa licznie zebranej publiczności.  Z kolei Ksiądz Kanonik Lucjan Szumierz pogratulował  pani dyrektor   szkoły Grażynie Pełce i nauczycielom, którzy przygotowali występ – Halinie Bajor, Barbarze Szafraniec i Agnieszce Majce. My ze swej strony  bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie, wszelką pomoc i duże zaangażowanie w organizację występu a nade wszystko za to, że mogliśmy pokazać różnorodne talenty naszej zdolnej młodzieży.

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości - GALERIA

 

 

Informacja.

Matura pisemna- Listopad 2018r.

Dnia  23 listopada 2018r., t.j. piątek, w godzinach 8.00- 10.00, w ZST w Kolbuszowej, odbędzie się pisemny egzamin maturalny  z przedmiotu:język angielski – poziom podstawowy. (120 minut)

Klasa IVA- sala nr 34

Klasa IVB- sala nr 33

Klasa IVC- sala nr 41

Klasa 4D- sala nr 30

Egzamin pisemny maturalny z przedmiotu język angielski- poziom  podstawowy - jest OBOWIĄZKOWY!!!

 

 

Przewodniczący ZNJO                                               

przy ZST w Kolbuszowej                                                                                                                                             

mgr Regina Kusak

 


 Od 19.11.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

 

 

 

 
 

Regulamin konkursu informatyczno - plastycznego „Bezpieczni w Sieci”

 

I. Cele konkursu

 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Sieci,
 • zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad n-etykiety w Sieci,
 • motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie i plastycznie do nauki,
 • upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

2. Konkurs będzie rozgrywany i oceniany w dwóch kategoriach:

 • plakat,
 • prezentacja multimedialna,

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu konkursach. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

 •  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Forma pracy:

 • w przypadku plakatów - technika jest dowolna np. colage, wyklejanka, wydzieranka, fotomontaż, obraz – pastele, tempery itp. Plakaty muszą być wykonane w formacie A1 (najlepiej na papierze typu brystol);
 • w przypadku prezentacji  – muszą być wykonane w formie elektronicznej,w programie PowerPoint(pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt). Ilość slajdów – nie mniej niż 10 ale nie więcej niż 15.

5. Wszystkie formy muszą zawierać odpowiedź na co najmniej dwa z poniższych pytań:

 • Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?
 • Jak korzystać z Internetu i telefonu komórkowego, by nie krzywdzić innych?
 • Jakie są najczęstsze zagrożenie w Sieci?

6. Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich jeżeli wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.

7. Prace należy dostarczyć do 15. 12. 2018 r. Prezentacje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w temacie należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę). Plakaty osobiście do nauczycieli: Kazimiery Ciszek - Jadach, Agnieszki Panek, Agnieszki Szuba – Zaręba, Marka Bryka

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury.

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień lub innych rozstrzygnięć konkursu.

3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Kryteria oceniania

 • trafna interpretacja tematu konkursu,
 • twórczy charakter pracy,
 • poprawność plastyczna,
 • poziom pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

V. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Organizatorzy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. informuje, że dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

W dniu 9 listopada o godz. 11.11 cała społeczność szkolna zgromadziła się na dziedzińcu przed budynkiem szkoły w celu odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Organizatorem tego wydarzenia pod nazwą  Rekord dla Niepodległej było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W tym dniu w ramach Obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę hymn państwowy został odśpiewany we wszystkich szkołach w Polsce.
Wszyscy podczas śpiewu hymnu przyjęli godną postawę. Wychowawcy zadbali o to, aby każdy uczeń miał kotylion w barwach narodowych. Szkoła w ten sposób uczy szacunku do symboli narodowych, dba o rozwijanie patriotyzmu i tożsamości narodowej. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom- i tym, którzy odeszli, i tym, którzy żyją obecnie.

 

Rekord dla Niepodległej - GALERIA.

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości - GALERIA

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, na praktykach zawodowych w Berlinie, również włączyli się do akcji "Rekord dla Niepodległej". 

 

 

 

 

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół Technicznych  im. Bohaterów września 1939r. w Kolbuszowej

13 listopada 2018 r. wszystkie serca bijące w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku przepełnione były dumą narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Pani Grażyna Pełka, która przypomniała dzieje walk o niepodległość i jej znaczenie w życiu narodu. Następnie, po odśpiewaniu hymnu narodowego, przedstawiono program artystyczny, który ukazywał drogę Polski do niepodległości. W pantomimie „Pisk białego Orła” zebrani przenieśli się w czasy zaborów. W wierszach i pieśniach patriotycznych przypomnieliśmy niezłomność Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji walczyli i ślubowali wierność Ojczyźnie. Wreszcie na scenie pojawiła się Wolna, Niepodległa Polska, która przy dźwiękach piosenki „Wzbiera wiatr, niebo grzmi, Polska zmartwychwstaje dziś” odtańczyła radosny taniec. Następnie wyraziliśmy nasze uczucia patriotyczne w słowach: My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską

Po tych chwilach patriotycznych uniesień, Pani Dyrektor oraz nasi Goście w osobach Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardyśa oraz proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej ks. Lucjana Szumierza rozdali nagrody laureatom konkursów, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „I wyrosła nam Niepodległa”. Celem konkursów było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dniu 21 marca 2018 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach którego młodzież wykonywała plakaty na temat „I wyrosła nam Niepodległa”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Zięba Anna kl. I A

I miejsce Ex aequo Krystel Izabela kl. II E

II miejsce Patrycja Mierzejewska kl. I D

III miejsce Maksymilian Rudny kl. I C

Wyróżnienia otrzymali:

Pas Artur kl. II A

Pachucka Klaudia kl. II e

Wilk Wiktoria kl. I E

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju iw regionie został przeprowadzony w dniu 1 października 2018 r. Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Dorota Tęcza kl. III D

II miejsce Szymon Partyka kl. II C

III miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

W dniu 30 października 2018 r. odbył się konkurs piosenki i poezji patriotycznej. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa).

Laureaci konkursu:

W kategorii piosenka patriotyczna:

I miejsce Serafin Agata

II miejsce Natalia Skowron

II miejsce Dominika Czaja

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce Depa Gabriela

II miejsce Augustyn Michał

III miejsce Czaja Dominika

III miejsce Węgrzyn Monika .

 

Zarówno nagrody dla zwycięzców, jak i piękne suknie do Poloneza, ufundowała Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, której składamy serdeczne podziękowania.

Następnie na scenie wystąpiły zwyciężczynie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kolbuszowej, które dla społeczności szkolnej wykonały nagrodzone piosenki. Laureatka Grand Prix Agata Serafin zaśpiewała utwór pt. Niezłomni, a po niej wystąpiła Dominika Czaja, która zajęła I miejsce w tym konkursie wykonaniem piosenki pt. Cisza.

Po tej uczcie artystycznej głos zabrali Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i ksiądz Proboszcz Lucjan Szumierz, którzy podkreślali znaczenie kultywowania rocznic patriotycznych i życzyli wszystkim, abyśmy nadal mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości wszystkich zachwycił odtańczony przez szkolny zespół tradycyjny narodowy taniec Polonez. Młodzież i doroślioddali hołd swojej Ojczyźnie, a galowe stroje, biało-czerwone kotyliony i piękne dekoracje, nie tylko Sali gimnastycznej, ale całej szkoły, podkreślały wyjątkowość tej uroczystości.

             Program artystyczny i taniec poloneza w wykonaniu uczniów ZST można było zobaczyć również w Kolbuszowskiej Kolegiacie w niedzielę, w dniu 18 listopada 2018r., po mszy Św. o godz. 15.  Po występie młodzież zebrała rzęsiste brawa licznie zebranej publiczności.  Z kolei Ksiądz Kanonik Lucjan Szumierz pogratulował  pani dyrektor   szkoły Grażynie Pełce i nauczycielom, którzy przygotowali występ – Halinie Bajor, Barbarze Szafraniec i Agnieszce Majce. My ze swej strony  bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie, wszelką pomoc i duże zaangażowanie w organizację występu a nade wszystko za to, że mogliśmy pokazać różnorodne talenty naszej zdolnej młodzieży.

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran