Aktualności

 

 

 

 

Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS
w związku z pandemią COVID-19.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

 1. Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

 3. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

 4. Przynosicie własne przybory:

 5. etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

 6. etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

 7. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

 8. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
  we wskazanych pomieszczeniach.

 9. W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
  i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

 10. W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

 11. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

 12. Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

wejście od strony parkingu przy Szkole Muzycznej

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem do szkoły

wejściem
od dziedzińca szkolnego

Zdający
na egzamin

AU.22 – Obsługa magazynów
(sala gimnastyczna)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (sala nr 17)

BD.31 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych
i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
(sala nr 33)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
(sala nr 27)

A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich (sala nr 18)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 34 –
27 zdających)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 28 –
1 zdający)

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży (sala nr 29)

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych (sala nr 35)

TG.12 – Planowanie i realizacja usług
w recepcji
(sala nr 41)

BD.29 – Wykonywanie
i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (sala nr 30)

MG. 18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
o zespołów pojazdów samochodowych
(sala nr 31)

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 12.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem
do szkoły

Zdający
na egzamin

A.50 – Organizacja
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (sala nr 20)

EE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (sala 34)

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (sala 34)

 

9. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

10. Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

11. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

12. Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

13. Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w egzaminów.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

 

 

 

 

Biblioteka szkolna otwarta jest od 8:00-13:00

 

Prosimy o zwrot książek z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa

 

Wyjątkowo w roku szkolnym 2019/2020 nie podpisujemy obiegówek szkolnych

 

 

 

REKOMENDACJA  ABSOLWENTÓW TECHNIKUM

w zawodzie: technik hotelarstwa

Aby przybliżyć kandydatom kierunek kształcenia, zwróciłam się do naszych absolwentów z prośbą o ich opinie o szkole i zawodzie. Poniżej zamieszczam te opinie i zachęcam do czytania.

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej posiada bogatą ofertę kształcenia na terenie powiatu kolbuszowskiego. Jak wskazuje samo motto „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”, jest kwintesencją funkcjonowania szkoły średniej.      

Jednym z wielu oferowanych kierunków kształcenia jest zawód : technik hotelarstwa, który określany jest mianem przyszłościowego zawodu w branży turystyczno – gastronomicznej. Ze względu na nieustannie zmieniające się otoczenie, rozwój wielu sektorów zarówno w zasięgu lokalnym, regionalnym, jak również międzynarodowym, przekłada się w bezpośredni sposób na wzrost rozwoju branży hotelarskiej. Zwiększający się popyt ma znaczący wpływ na nieustanne podwyższanie jakości świadczonych usług oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w obiektach hotelarskich czy biurach podróży. Kryteria te w szczególności spełnia Zespół Szkół Technicznych, który w kompleksowy sposób przygotowuje do pracy w zawodzie. Zajęcia teoretyczne pozwalają na dogłębne zaznajomienie się z wieloma aspektami, związanymi z zarządzaniem obiektami pod względem prawnym oraz finansowym. Ponadto ukazują całą gamę zagadnień związanych ze sprzedażą usług hotelarskich, obsługą gości w recepcji oraz realizowaniem dodatkowych usług. Natomiast zajęcia praktyczne są interesującą formą poznawania pewnych technik obsługi konsumenta w gastronomii, a szczególnie zaznajomieniem się z programem do obsługi hotelu SOHO i gastronomii SOGA.    Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę nauczycieli odznaczającą się wysokim poziomem merytorycznym z uwzględnieniem różnorodności metodologicznej. Dodatkowo są one profesjonalnie zaplanowane, stawiając na jak najwyższą skuteczność nauczania .Możliwość uczestnictwa w miesięcznych praktykach w poszczególnych hotelach trzy, cztero i pięciogwiazdkowych daje ogromną możliwość poznania struktur organizacyjnych i ściśle określonych reguł pracy. Nabyte przez uczniów doświadczenie, jest ważnym elementem kształtującym przyszłego pracownika.  Możliwość wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej oddziałuje na powiększanie horyzontu wiedzy oraz wpływa na rozwój zainteresowań hotelarstwem i turystyką, a także podnosi poziom umiejętności zawodowych. Odbyte liczne wycieczki po terenie całego kraju, stanowią niezwykłe doświadczenie. Przede wszystkim pozwalają na porównanie poszczególnych obiektów hotelarskich pod wieloma względami. Nabyta wiedza jest bardzo pomocna podczas wykonywania zawodu hotelarza.

Z ogromną przyjemnością chciałabym wszystkim absolwentom szkół podstawowych zarekomendować  Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej jako szkołę otwartą dla wszystkich, z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego ucznia.

 Faustyna Wąsik

 

Technik hotelarstwa to prężnie rozwijający się zawód na rynku pracy. To nie tylko teoria, ale  także praktyka. Ucząc się na tym kierunku, miałam możliwość wyjazdu na miesięczne, zagraniczne praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii oraz Rimini we Włoszech. Tam zdobyłam też praktyczną wiedzę, którą w przyszłości mogę wykorzystać. Miałam  okazję zwiedzić ciekawe miejsca i miło spędzić wolny czas. Ponadto podczas nauki zawodu hotelarza ukończyłam ciekawe kursy takie jak: barmański, kelnerski i baristy. Odbyłam również staż w Hotelu: Arłamów w Arłamawie oraz praktyki hotelu  Metropolitan w Rzeszowie. Jeżeli nie boisz się kontaktu z ludźmi oraz lubisz podróżować, zachęcam Cię do wybrania tego kierunku !

Agnieszka Kurpisz

 

            Zachęcam Cię do wybrania zawodu technik hotelarstwa, gdyż po skończeniu tego kierunku łatwiej będzie Ci zaleźć prace, a Twoja nauka nie będzie opierała sie na samej teorii. Do wyboru masz mnóstwo praktyk i kursów. Przez 4 lata nauki miałam możliwość  wyjazdu na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, a także na płatny staż w hotelu Arłamów w Arłamowie. Nauczylam się tam wielu rzeczy oraz zdobyłam doświadczenie, które pomoże mi w przyszłej pracy. Ponadto uczestniczyłam w takich kursach jak: barmański, baristyczny oraz kelnerski. Już od pierwszej klasy nauczyciele organizowali nam wyjazdy do hoteli,  abyśmy mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda praca w hotelu. Jeżeli szukasz zawodu z przyszłością, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

                                                                                  Natalia Tereba

 

                 Uczęszczałam do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej  przez 4 lata. Zdobyłam zawód wyuczony technik hotelarstwa  i dzięki tej szkole oraz możliwości wyjazdów na wycieczki do różnych hoteli na terenie Podkarpacia,  miałam możliwość poznania tego zawodu nie tylko na lekcji, ale również w praktyce.  Zawód ten jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. W hotelarstwie można również pracować „na własny rachunek”,  założyć własny pensjonat, hotel itp, Dzięki wycieczkom do hoteli, które organizowała nam nasza Pani od przedmiotów zawodowych, miałam możliwość poznania jak wygląda hotel i czym się różnią te obiekty w zależności od ich kategorii. Kiedy  rozpoczynały się praktyki, miałam możliwość wyboru  obiektu hotelarskiego, w którym chciałabym odbyć praktykę zawodową. Szkoła kontaktowała się z hotelem i ustalała szczegóły moich praktyk miesięcznych. Takie miesięczne praktyki odbywałam w klasie drugiej i w klasie trzeciej technikum.  Ja wybrałam ten sam obiekt co za pierwszym razem , ponieważ nawiązałam bardzo dobry kontakt z pracownikami hotelu . Miałam możliwość obsługi gości hotelowych na recepcji i na restauracji oraz pomagałam w przygotowaniu sali konferencyjnej na bankiety i inne imprezy .Miałam też możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy pokojowej. Z każdym pracownikiem hotelu super się dogadywałam. Dostałam propozycję pracy w tym hotelu w weekendy z czego oczywiście chętnie skorzystałam. Szkoła dała mi również możliwość poznania idei  wolontariatu. Przez cały okres nauki  angażowałam się we wszystkie akcje Szkolnego Koła Wolontariatu.  Uczestniczyłam też we wszystkich zbiórkach żywności, które organizowała Fundacja Rozwoju SERCE w Kolbuszowej, z którą nasza szkoła współpracuje. Szkoda, że moja rola w szkolnym wolontariacie dobiegła końca ale wiem, że nie skończyła się na pewno, bo idea wolontariatu  stała mi się bardzo bliska i nadal  chcę pomagać.  Szkoła organizuje różne uroczystości i festiwale, podczas  których hotelarze  mają okazję się wykazać. Przygotowywaliśmy różne dania i desery na te okazje i zajmowałyśmy się obsługą gości. Na podsumowanie chciałam powiedzieć, że zawód hotelarza daje dużo perspektyw oraz dużo możliwości!

                                                                                             Aleksandra Panek

 

                 Hotelarstwo to wspaniała życiowa przygoda, a mój okres pobierania nauki w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej,  wyposażył mnie nie tylko w solidną  wiedzę teoretyczną  i praktyczną, ale też pokazał ogrom możliwości. W naszej szkole to nie tylko nauka, ale też zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie i odkrywanie świata na nowo. Najważniejszym dla mnie argumentem, którym kierowałam się wybierając tę szkołę, była kadra nauczycielska, która służyła zawsze pomocą i otwierała drzwi na nowe horyzonty, a co najważniejsze - świetnie przygotowywała do zdania egzaminu zawodowego. Jak już wspomniałam , że w naszej szkole to nie tylko nauka i na potwierdzenie swoich słów mam dziś zaszczyt pochwalić się w swoim dorosłym, życiowym CV, gdzie odbyłam swoją pierwszą pracę czyli praktykę zawodową i gdzie nabierałam doświadczenia, a były to miejsca takie jak :
- Hotel Hilton Garden Inn ** w Rzeszowie
- Hotel Bengasi * w Rimini we Włoszech
- Hotel Ilunion *** w Maladze w Hiszpanii
Praktyki to wspaniała forma poznawania hotelarstwa. Można poznać wiele ciekawych ludzi i zobaczyć wiele pięknych miejsc nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jest to czas praktycznej  nauki,  ale i relaksu. W naszej szkole są również organizowane różne kursy np.: barmański, które świetnie uzupełniają naszą wiedzę teoretyczną w praktyce. Podsumowując, serdecznie polecam kierunek technik hotelarstwa osobom nie bojących się wyzwań, które chcą poznać świat  od strony turystyki i osiągnąć w życiu cel,  który zawsze będzie ich cieszył. Hotelarstwo to nie tylko nauka o hotelu ale także nauka dobrych manier, które wykorzystujemy w codziennym życiu.


                                                                                         Beata Mierzejewska

 

                 Jako absolwentka Zespołu Szkol Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej uważam,  że to najlepsza szkoła przygotowująca do zawodu,  a przede wszystkim do życia, w której pracują najlepiej wykwalifikowani nauczyciele, ze świetnym podejściem do uczniów. Tu każdy jest w stanie z łatwością zdać egzamin zawodowy, a także przygotować się do matury. Dodatkowo ogromnym atutem są praktyki zagraniczne, gdzie można poznać inną kulturę, język. Gdybym jeszcze raz stanęła przed wyborem zawodu, wybrałabym dokładnie tak samo jak wtedy.

                                                                                  Iwona Wilk

 

                 Jestem jedną z absolwentek , które opuściły mury tej szkoły w ubiegłym.  Roku szkolnym. Uczęszczałam do technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo miło wspominam czas spędzony w tej szkole. Poznałam tu  wiele fajnych osób. Przez te cztery lata, cały czas rozwijałam się pod czujnym okiem wychowawczyni, której jestem bardzo wdzięczna za wszelką pomoc. Najbardziej w pamięci zostanie mi 3 rok nauki. Był on dla mnie bardzo intensywny jak również pełen wrażeń. Udało mi się przejść etap okręgowy w olimpiadzie hotelarskiej dzięki czemu miałam możliwość pojechać na kolejny do Kołobrzegu. Choć nie zajęłam miejsca na podium myślę że to ciekawe doświadczenie. Następnym przełomowym wydarzeniem był wyjazd do Malagi w Hiszpanii w ramach praktyki zawodowej. Była to najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć w tamtym czasie. Chwilę które tam spędziłam, czego się nauczyłam niczym nie da się zastąpić .Gdybym miała wybierać ponownie szkole myślę, że mój wybór byłby taki sam. Wszystkim gorąco ją polecam. Daje ona na pewno możliwości rozwoju, ale tylko od nas zależy jak je wykorzystamy.

                                                                                             Dorota Starzec

 

                 Uczęszczałam do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej. Naukę w tej szkole rozpoczęłam w 2016 roku na kierunku technik hotelarstwa. Zawód ten rozwinął moje zainteresowania i pasje. W szkole mieliśmy zarówno teorię jak i praktykę. Byliśmy przygotowywani do naszych pierwszych praktyk zawodowych w hotelach. Pierwsza praktykę odbywałam w drugiej klasie w hotelu Bristol w Rzeszowie. Miałam tam możliwość pracy w recepcji jako recepcjonistka oraz kelnerka. Do głównych zadań jakie wykonywałam, była obsługa gości hotelowych oraz  przygotowywanie sali konferencyjnej. W hotelu była zawsze miła atmosfera, a ja miałam dobry kontakt z pracownikami. Kolejne praktyki odbyłam we Włoszech. Miałam obawy co do tych praktyk, czy sobie poradzę , bo to inny kraj i nie wiedziałam co dokładnie mnie tam czeka. W hotelu przywitali mnie miło i bardzo zżyłam się z pracownikami tak, że rozstanie z nimi było ciężkie. We Włoszech pracowałam głównie na restauracji, obsługiwałam gości, przygotowywałam sale konferencyjne, pomagałam na kuchni. Praca w innym kraju była nowym, ciekawym doświadczeniem. Dzięki praktykom zawodowym  nauczyłam się wielu rzeczy, poznałam wiele wspaniałych osób i zdobyłam doświadczenie zawodowe.  

         Wraz z koleżankami aktywnie uczestniczyłyśmy przy  organizacji szkolnych imprez takich jak: wigilia szkolna, festiwal nauki i techniki, dzień sportu. Reprezentowałyśmy nasz zawód z jak najlepszej strony. Nasza szkoła współpracowała też z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” gdzie pracowałyśmy jako wolontariuszki. Był to dobrze spędzony czas na pomocy innym.  Działałam jako wolontariusz przez 4 lata. Jest mi trochę smutno, że  ten czas dobiegł końca. Hotelarstwo jest kierunkiem dającym wiele perspektyw młodemu człowiekowi.

                                                                                             Edyta Ziętek.

 

                 W 2019 roku zakończyłam naukę w Zespole Szkół Technicznych na kierunku technik hotelarstwa. Cztery lata w ZST minęły bardzo szybko. Oczywiście, jak w każdej szkole, trzeba było się uczyć, aby zaliczyć więcej wzlotów niż upadków. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących należało też przyswoić sobie wiedzę z przedmiotów zawodowych. Nauczycielki  od przedmiotów zawodowych są bardzo wymagające. Jednak dzięki temu nie miałam problemu z egzaminami zawodowymi i ani z praktyczną nauką zawodu, która odbywałam w 4* Hotelu Hilton w Rzeszowie i później również w 4* Hotelu Arłamów  w Arłamowie. Atrakcją i wyzwaniem dla nas  był wyjazd na praktykę zawodową do Hiszpanii. Tam również okazało się, że jesteśmy dobrze przygotowane do pracy w hotelu. Mimo, ze aktualnie nie pracuje w wyuczonym zawodzie, nadal korzystam z wiedzy i doświadczeń, które nabyłam w szkole. Przydaje się przede wszystkim znajomość programów komputerowych i obsługi klienta. Szkoła stwarza wiele możliwości, trzeba tylko chcieć z nich skorzystać. Ja i moje koleżanki chętnie uczestniczyłyśmy w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestniczyłam w różnych wyjazdach edukacyjnych, udzielałam się Samorządzie Szkolnym, brałam udział w imprezach sportowych i oficjalnych spotkaniach. To wszystko rozwinęło w nas otwartość na drugiego człowieka, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętności organizacyjne, które są w życiu bardzo ważne.

                                                                                             Katarzyna Kapusta

 

Tak o naszej szkole i kierunku kształcenia wypowiadają się nasi absolwenci.

Opinie  zebrała

Anna Piątek

 

 

Prosimy maturzystów o zwrot książek do biblioteki szkolnej!!!

Biblioteka szkolna otwarta jest od 8.00 do 13.00

 

 

 

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran