Aktualności

W dniu 10 października 2018r.na godzinie 6 lekcyjnej ,tj od 12.25- 13.10 odbędzie się „Dzień Europejski” połączony z wykładem na temat : Niemcy- kultura i życie.  (Projekt: „Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej finansowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój).

Na Dzień Europejski przychodzą uczniowie  zakwalifikowani i wyjeżdżający do Berlina w składzie:

Technik budownictwa:

 • Piskadło Christian
 • Czereba Daniel
 • Jaskot Maksymilian
 • Sondej Tomasz s. Tadeusza
 • Sondej Tomasz s. Jana
 • Pasek Szymon
 • Wisz Jakub
 • Burek Marcin
 • Boguń Adrian

Technik informatyk:

 • Hałka Adrian
 • Perlicki Konrad
 • Całka Szymon
 • Skura Fabian
 • Bańka Artur
 • Sudoł Tomasz
 • Kozak Natan
 • Wilk Marek
 • Jagoda Krystian

 

Bardzo proszę ww. uczniów o przybycie na spotkanie do sali  nr 34.

Organizatorzy:

mgr Regina Kusak

mgr Barbara Szafraniec

mgr Bożena Twardowska

Otrzęsiny, to stary, sięgający dawnych czasów zwyczaj, panujący w szkołach.

Ta uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych w czwartek, 4 października, na sali gimnastycznej szkoły, gdzie zgromadzili się uczniowie klas drugich oraz pierwszoklasiści wraz z wychowawcami:

 • panią Melanią Dec, wychowawczynią klasy 1A
 • panią Sabiną Jamróz , wychowawczynią klasy 1B
 • panią Magdaleną Bryk, wychowawczynią klasy 1C
 • panią Joanną Mazur-Okalowe , wychowawczynią klasy 1D
 • panią Anną Piątek, wychowawczynią klasy 1E

Uczniowie klas pierwszych, aby mogli zostać włączeni do społeczności szkolnej, za musieli  wykonać kilka konkurencji, np. skoki na skakance, narysowanie swojego wychowawcy, zaśpiewanie tekstu z gazety, zareklamowanie nietypowych przedmiotów, itp. Nad poprawnością punktacji czuwało  jury w składzie:

 • Przewodniczący: pani dyrektor Grażyna Pełka
 • Opiekun SU: pani Monika Rauch
 • Przedstawiciel SU: Jakub Sokalski

Uczniowie klas pierwszych wykonując wszystkie przygotowane zadania  stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Klasa I D jako zwycięzca w nagrodę  otrzymała certyfikat, który zwalniał ją z odpowiedzi ustnych i kartkówek w następny dzień po otrzęsinach. 

Po zakończonych konkurencjach, ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkoły i uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie powtarzali tekst ślubowania:

„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, ślubujemy:

 • rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
 • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
 • zdobywać nowe umiejętności,
 • wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
 • szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
 • kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,
 • szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Technicznych, do którego społeczności należymy od tej chwili.

ŚLUBUJEMY!

Życzymy Wam wielu sukcesów i sądzimy, że cele i zadania, które będą Wam stawiane spowodują, że jako uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej będziecie dojrzalsi, a tym samym umieli lepiej oceniać samych siebie i swój stosunek do wykonywanych zadań.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

4 października 2018r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej w ramach obchodów XXVIII Międzynarodowej Jesieni Literackiej zorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z wietnamskim pisarzem Nguyen Van Thai. Tłumacza i poetę powitała i przestawiła młodzieży pani dyrektor Grażyna Pełka. Nguyen Van Thai urodził się w 1945r.

w Wietnamie, studiował w Polsce. W 2013r. otrzymał obywatelstwo polskie. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Biegle posługuje się językiem polskim ,rosyjskim i angielskim. Obecnie wraz z rodziną mieszka w Warszawie. Pierwszą książką , którą przetłumaczył Nguyen Van Thai z języka polskiego na wietnamski był Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie Adama Mickiewicza. Książka została wydana   w Hanoi w 2008r. Autor tłumaczył również książki: ”Stary sługa i Hania” , ” W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza

(Hanoi 2010, 2017)  ; ” Wakacje z literatem” Andrzeja Grabowskiego (Hanoi 2011); „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta (Hanoi 2012) , Nowele Polskie  Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza. Obecnie tłumaczy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Podczas spotkania z młodzieżą Nguyen Van Thai opowiadał o swoim życiu, twórczości

i pasjach. Czytał swoje wiersze napisane w języku polskim oraz fragmenty Pana Tadeusza w języku polskim i wietnamskim. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.                                                                   

                                                                                                                    Jolanta Zwolska, Dorota Markusiewicz

 

 

W dniu 3 października 2018 odbył się wieczór autorski Hansa Bollingera, którego organizatorem była nauczycielka języka niemieckiego i przedstawicielka Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „ Kolbuszowa bez granic”. Patronat nad spotkaniem objęło w/w stowarzyszenie działające na terenie Kolbuszowej od wielu lat.

Hans Bollinger promował swoją książkę „ W drodze przez Polskę”. Aż trudno w to uwierzyć, że człowiek pochodzący z Niemiec, zna Polskę lepiej niż swój własny kraj. Głównym powodem tego jest trwająca od 40 lat wielka fascynacja naszym krajem, ludźmi, historią, krajobrazami. O Polsce pisze pięknie i wzruszająco. Hans Bollinger przejechał Polskę wzdłuż i wszerz.

Bohater wieczoru był zachwycony przyjęciem w naszej szkole i naszym miastem. Jego prezentacji wysłuchali znamienici goście:

pani Grażyna Pełka dyrektor ZST, pan Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski, pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, pani Dorota Frankiewicz dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kolbuszowej, pan Andrzej Jagodziński dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, pan Jurek Jezuit prezes Stowarzyszenia „ Kolbuszowa bez granic”, członkowie stowarzyszenia, nauczyciele ZST i uczniowie.

Fragmenty książki czytane przez żonę Krystynę, komentarze autora i piosenki przez niego śpiewane; wszystko to było tak wymowne, że na długo zostanie w pamięci słuchaczy. Wiele osób wróciło do domu z książkami z autografem Hansa Bollingera , by  jego śladami wyruszyć w podróż po Polsce. 

 

Elżbieta Czerepkowska

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

W dniu 4 października 2018r. uczennica i uczniowie kl. IVC (grupa) o kierunku technik mechanik (Język angielski rozszerzony), wraz opiekunem, p. Reginą Kusak, udali się do Pizzerii Klan w Kolbuszowej.

Celem wycieczki dydaktyczno-wychowawczej do Pizzerii Klan, było ćwiczenie umiejętności językowej – mówienie w języku angielskim.

Uczniowie przez cały wrzesień, uczyli się materiału leksykalnego i gramatycznego z działu „Żywienie”, a także „ćwiczyli dialogi” w warunkach szkolnych, tzw. sztucznych.

Podczas pobytu w Pizzerii Klan, uczniowie, mieli okazję „porozmawiać na żywo” w języku angielskim z obsługą ww. Pizzerii, podczas zamawiania posiłku oraz napojów.

Uczniowie klasy IVC używali wyłącznie języka angielskiego, a podczas obsługi przez niezwykle miłe pracownice Pizzerii, dziękowali za obsługę w języku angielski i w tymże też języku, życzyli opiekunowi grupy, koleżance i kolegom smacznego-                      

 

Bon Apettite! lub  Enjoy your meal!.

 

Zabawa podczas przeglądania „Karty dań” oraz zamawiania posiłku była znakomita, a ww. wycieczka dydaktyczno-wychowawcza, została „uwieczniona” na zdjęciach pamiątkowych. Wszystkim, wyjście na zewnątrz ZST w Kolbuszowej, bardzo się podobało.

(Wycieczki dydaktyczne to jedna z form pracy z uczniami, zatem, podczas wizyt w różnych lokalach usługowych można „uczyć się przez praktykę”. Każda forma aktywności w języku obcym jest wielkim przeżyciem i bardzo bogatym doświadczeniem dla młodego człowieka wkraczającego w świat dorosłych).

 

                                                                                                  Opracowała : Regina Kusak

 

GALERIA ZDJĘĆ

I wyrosła nam Niepodległa- Konkurs historyczny

W dniu 1 października 2018r, okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie, w Zespole Szkół Technicznych im Bohaterów Września 1939 r., został przeprowadzony wewnątrzszkolny  konkurs  wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju i w regionie, w ramach realizowanej innowacji.

 

Celem konkursu było:

Krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

 Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce - Dorota Tęcza kl. III D

2 miejsce Szymon Partyka kl. II C

3 miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

Ogłoszenie listy laureatów i rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej akademii szkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Organizatorzy konkursu

Dyrektor szkoły G. Pełka

Nauczyciel historii B. Szafraniec

 

W dniu 26 września 2018r. uczniowie klas III i IV  Technikum Drzewnego wraz z opiekunami W. Mazurkiem i M. Woźniakiem uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Bester Sklejki  w Łańcucie.

Uczniowie zostali przywitani bardzo serdecznie przez założycieli firmy panów Adama i Janusza Bester , którzy na wstępie opowiedzieli historię powstania ich rodzinnej firmy oraz zaznajomili młodzież ze strukturą organizacyjną , zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w krótkim wykładzie popartym prezentacją multimedialną.

Następnie młodzież została zapoznana z  etapami produkcji sklejki, począwszy od przygotowania surowca , parzenia, skrawania, suszenia, szlifowania oraz klejenia i gięcia elementów na meble jak i samych wyrobów , a także pakowanie i magazynowanie  , transport oraz gospodarkę odpadami.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania  maszyn, obrabiarek i urządzeń oraz centrów obróbczych CNC, wykorzystywanych w procesach technologicznych i produkcyjnych.

Serdeczne dziękujemy przedstawicielom firmy Bester Sklejki za poświęcony czas i miłe przyjęcie.

Po zwiedzeniu zakładu uczniowie w ramach wycieczki odwiedzili również Zamek w Łańcucie gdzie mieli możliwość zobaczyć przepiękne wnętrza i wyposażenie, między innymi  sławne meble kolbuszowskie i gdańskie.

W. Mazurek, M. Wożniak

 

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran