DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

 bip.zstkolbuszowa.pl

zstkolbuszowa.pl 

 

TREŚĆ DEKLRACJI

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność stron: bip.zstkolbuszowa.pl, zstkolbuszowa.plzgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu bip.zstkolbuszowa.pl, zstkolbuszowa.pl

Rok publikacji strony internetowej: bip.zstkolbuszowa.pl ‒ 2018 , zstkolbuszowa.pl ‒ 2009.

Wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są na bieżąco, a informacja o dacie i godzinie interakcji dostępna jest w pasku u dołu strony.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą jednak pojawić się niezgodności lub wyłączenia wynikające z poniższych:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 2. pochodzą z różnych źródeł,

 3. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

 4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 5. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji - np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

 6. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 7. niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać opisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 8. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;

 9. treści niedostępne: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia
  z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, dokumenty w PDF
  nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa:

bip.zstkolbuszowa.pl spełnia wymagania w 88.62%,

zstkolbuszowa.pl spełnia wymagania w 87,52 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej

 

Wejście główne do Zespołu Szkół Technicznych znajduje się od ulicy Janka Bytnara. Wejście jest ogólnodostępne i otwarte w godzinach pracy szkoły. Jest dostosowane dla osób korzystających z wózków inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych).
Do budynku szkoły prowadzą 2 dodatkowe wejścia, dostosowane dla osób korzystających
z wózków inwalidzkich, dostępne w określonych godzinach dla pracowników i uczniów szkoły:
- od strony sali gimnastycznej (wejście z prawej strony budynku)

- od dziedzińca szkolnego .

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje się kotłownia do której dostęp mają upoważnieni pracownicy szkoły oraz pomieszczenia dostępne dla pracowników obsługi Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Na I piętro szkoły prowadzą schody dwubiegowe. W budynku szkoły znajduje się jedna winda (parter, lewe skrzydło szkoły) i jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Na terenie szkoły znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się: portiernia szkoły, szatnia męska i damska, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia szkolna, toalety, pomieszczenie socjalne,

 • pracownie szkolne – sala nr 7, sala nr 14, sala nr 17, sala nr 18, sala nr 20,

 • pracownie językowe – sala nr 19,

 • pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu ‒ sala nr 22, sala nr 23, sala nr 24 a,
  sala nr 25, sala nr 26, sala nr 27, sala nr 27 a, sala nr 27 b,

 • pracownie komputerowe – sala nr 24.

Na I piętrze znajduje się: gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora szkoły, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, archiwum, pokój wyciszeń i jednostka mieszkalna dla zawodu technik hotelarstwa, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej,

 • pracownie szkolne: sala nr 30, sala nr 31, sala nr 33, sala nr 34, sala nr 35, sala nr 41, sala nr 46,

 • pracownie językowe: sala nr 28, sala nr 29, sala nr 32, sala nr 34 a,

 • pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu: sala nr 42, sala nr 43, sala nr 44, sala nr 45.

Budynek nie jest wyposażony w automatyczne otwieranie drzwi.

Na parkingachszkolnych znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 1185 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran