Analiza ankiet wielorakiej inteligencji wg H. Gardnera w klasach I w ZST w Kolbuszowej w roku szkolnym 2022/2023

 

Rodzaj/klasa

I a

IA

I B

I C

I D

IE

Lingwistyczna

7,8

9,7

9

9,5

10,7

11,3

Mat.-logiczna

8,3

12,5

10,3

10,6

9,5

10,8

Wiz.-przestrz.

11,6

13,6

11,3

12,8

12,9

12,4

Muzyczna

10,3

10,2

11,9

10,8

11,1

11,9

Interpersonalna

11,2

11,6

13,7

13

14,4

13,2

Intrapersonalna

13

12,7

15,8

11,6

12,2

12,1

Kinestetyczna

11,8

11

12,9

11,8

12,1

12,8

 

I a- Intrapersonalna i kinestetyczna

I A- wizualno-przestrzennai intrapersonalna

I B- interpersonalnai intrapersonalna

I C –Interpersonalna i intrapersonalna

I D – Interpersonalna i wizualno-przestrzenna

I E - Interpersonalna i kinestetyczna

 

Inteligencja lingwistyczna

W zakres inteligencji lingwistycznej wchodzi wrażliwość na słowa, ich porządek, brzmienie, rytm, na modulację głosu, a także zdolność kształtowania nastroju, podczas przekazywania informacji.

Uczeń posiadający inteligencję lingwistyczną będzie wykazywał zainteresowanie językiem i grą słów. Będzie uwielbiał wiersze, rymowanki, zabawy słowne, wyrażając to za pośrednictwem ołówka i kartki papieru lub poprzez słuchanie opowiadań.

Inteligencja matematyczno – logiczna

Osoby posiadające inteligencję matematyczno – logiczną cechuje zdolność rozwiązywania problemów w sposób niewerbalny. Lubią one sekwencyjność i porządek rzeczy. Potrafią rozróżniać wzory i związki. Są zdolne do myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego.

Uczeń posiadający inteligencję matematyczno – logiczną będzie chętnie szukał różnych rozwiązań problemów oraz fascynował się sylogizmami i analogami. W kręgu jego zainteresowań znajdzie się również posługiwanie się kodami – symbolami, alfabetycznymi lub numerycznymi, a także ćwiczenia dotyczące porządkowania, liczb, pomiarów i szacowania. Inteligencja matematyczno – logiczna może być rozwijania na wszystkich przedmiotach przewidzianych programem szkolnym.

 

Inteligencja wizualno – przestrzenna

Osoby z dobrze rozwiniętą inteligencją wizualno – przestrzenną posiadają naturalną zdolność do odtwarzania w pamięci obrazów oraz obiektów, a co za tym idzie związanych z nimi skojarzeń emocjonalnych. Charakteryzują się dzięki temu kreatywnością, której innym często brakuje.

Ten typ inteligencji można pobudzać u uczniów podczas lekcji, stosując wizualne pomoce dydaktyczne takie, jak różnego rodzaju diagramy, wykresy, graficzne odwzorowania różnych procesów i zależności, mapy pamięci. Korzystanie z tablic umieszczonych na linii lub ponad linią wzroku ma ogromne znaczenie dla ucznia z preferencjami, o których tu mowa. Tablice takie powinny być jaskrawe i kolorowe, a przy tym o różnych kształtach. Dobrze jest od czasu do czasu zmieniać sposób zajmowania przez uczniów miejsc w klasie. Zabieg taki stwarza im możliwość postrzegania stosowanych przez ciebie bodźców wizualnych z różnej perspektywy.

 

Inteligencja muzyczna

Uczeń posiadający inteligencję muzyczną lubi śpiewanie, muzykę, teksty piosenek, wiersze, rymowanki, rapowanie, wspólne czytanie oraz różne bezsensowne odgłosy. Uczniowie tacy mogą lepiej się uczyć przy akompaniamencie muzyki, rapując daną porcję materiału lub układając rymowanki, które podsumowują kluczowe treści. Daty, formuły matematyczne i tablice okresowe na dłużej pozostaną w pamięci rapowane bądź odśpiewane w żywym rytmie niż wypowiedziane znanym, opanowanym głosem nauczyciela.

 

Inteligencja interpersonalna

Gardner uważa, że inteligencja interpersonalna i intrapersonalna zawierają w sobie cechy wszystkich innych typów inteligencji. Uczeń z dobrze rozwiniętą inteligencją interpersonalną lubi ćwiczenia prowadzone w parach bądź małych grupach oraz naukę wymagającą współpracy z innymi osobami, a także ćwiczenia, które wymagają spojrzenia na pewne problemy z perspektywy innych osób, współodczuwania, podziału ról i obowiązków, konsultacji z nauczycielami lub innymi dorosłymi oraz podziału w zabawach mających na celu rozwiązywanie konfliktów.

 

Inteligencja intrapersonalna

Osoby posiadające dobrze rozwinięta inteligencję intrapersonalną będą:

 • świadome swoich myśli, uczuć i emocji, będą poszukiwały dla nich wyjaśnienia,

 • podejmowały próby poszukiwania odpowiedzi na pytania filozoficzne,

 • miały dokładny obraz samego siebie,

 • doceniały rozwój i wzrost wewnętrzny,

 • posiadały wysoką automotywację,

 • czerpały przyjemność z czasu poświęconego na spokojną refleksję,

 • chętnie korzystały z czasopism i dzienników.

 

Inteligencja kinestetyczna

Uczeń posiadający zdolności kinestetyczne najlepiej będzie się czuł podczas symulacji i ćwiczeń z podziałem na role, wymagających gry aktorskiej i mimiki, ćwiczeń odprężających i zachęcających do działania, wycieczek i zajęć w terenie. Jego zadowolenie wywoła możliwość grzebania w stercie rupieci oraz zabawy grupowe wymagające przemieszczania się w różne miejsca klasy.

 

Wnioski:

 1. Podczas przekazywania wiedzy wykorzystywać profile dominujące w klasie.

 2. Wykorzystywać wszystkie kanały komunikacji- wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny.

 3. Wzmacniać poczucie wartości uczniów wykorzystując ich predyspozycje związane z dominującymi profilami inteligencji.

 4. Brać pod uwagę predyspozycje, możliwości i potrzeby każdego ucznia.

 

 

Opracowała: pedagog szkolny Marta Posłuszny

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 882 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran