Biblioteka

 

Nauczyciel bibliotekarz we współpracy z nauczycielami języka polskiego zapraszają na szkolny konkurs pod hasłem: Literatura polskiego romantyzmu przed powstaniem listopadowym.

Opracujcie w formie prezentacji multimedialnej temat:Literatura polskiego romantyzmu przed powstaniem listopadowym.

Forma pisemna (referat, prezentacja multimedialna - 10 slajdów), prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem konkurs do dnia 30 maja 2021 roku.

Organizatorzy: Jacek Kocur, Jolanta Zwolska, Małgorzata Kurda

 

 

 W konkursie, którego temat brzmiał: „Najładniejsza kartka lub stroik świąteczny – Wielkanoc 2021 r.” wzięło udział kilkanaście osób z klas: 1D, 2Eg, 3D, 3E i 4D.

 Komisja w składzie:

 Przewodniczący: Pani Dyrektor – Grażyna Pełka

 Członkowie: Anna Piątek, 

                      Jacek Kocur

                      Jolanta Zwolska         

 oceniła prace uczniów i przyznała następujące miejsca:

W kategorii kartka świąteczna:

                                               I miejsce - Gabriela Konefał 3E

                                               II miejsce – Agata Marut 1D

                                               II miejsce - Weronika Bieleń 3E

W kategorii stroik świąteczny:

                                               I miejsce – Agata Marut 1D

                                               II miejsce – Wiktoria Parys 2D i Patrycja Maciąg 2Eg

                                               III miejsce – Patrycja Rębisz 2Eg

Wyróżnień brak

Nie-Boska komedia "Nie-Boska komedia" - dramat został napisany w Wiedniu i Wenecji w 1833 roku, wydany drukiem anonimowo w Paryżu w 1835 roku. Utwór dzieli się na dwie części - dramat rodzinny (akt I i II) oraz dramat społeczny (akt III i IV). Obie części łączy postać Męża - hrabiego Henryka. Każda część dramatu opatrzona jest wstępem o charakterze liryczno-epickim, pisanym zrytmizowaną prozą, zawierającym metaforyczne wprowadzenie, swoisty komentarz do przedstawionej w danym akcie problematyki. Założeniem kompozycyjnym dramatu jest trzykrotna przestroga, dana Mężowi przez Anioła Stróża, którą niestety bohater lekceważy. Pierwsza przestroga "kto ma serce - on jeszcze zbawion być może" wskazuje na wartość nadrzędną, jaką jest miłość. Drugie napomnienie brzmi: "Wracaj do domu i kochaj dziecię Twoje". Trzecia szansa, zawarta w słowach Anioła Stróża "schorzałych, zgłodniałych, rozpaczających pokochaj bliźnich twoich, biednych bliźnich twoich, a zbawion będziesz", także zostaje przez Męża zaprzepaszczona. W dramacie rodzinnym hrabia Henryk występuje jako Mąż. Przedstawiony jest jako poeta oderwany od życia, nie umiejący docenić jego wartości, żyjący we własnym świecie poezji i marzeń. To oderwanie od życia, pogoń za złudnym marzeniem przynosi wiele nieszczęść. Żona doprowadzona zostaje przez Męża do obłędu, a potem do śmierci. W dramacie rodzinnym ukazując postawę Męża skrytykował poeta poezję romantyczną, oderwaną od ówczesnej rzeczywistości. Poetę romantycznego przedstawił Krasiński jako egoistę, bezkrytycznie uwielbiającego poezję. Tak właśnie postępuje Mąż, który zapytany przez Dziewicę-poezję: "Pójdzieszli za mną, w którykolwiek dzień przylecę po ciebie?" odpowiada: "o każdej chwili twoim jestem". Piękna Dziewica-poezja okazuje się złudną marą, a jej bezgraniczne uwielbienie jest źródłem nieszczęść romantycznego poety, który widzi dramatyczną sprzeczność między życiem poety a uprawianą przez niego poezją. Ta sprzeczność, sformułowana w słowach: "przez ciebie płynie strumień piękności, ale Ty nie jesteś pięknością" stanowi źródło tragizmu romantycznego poety. Część druga utworu, tak zwany dramat społeczny, to obraz rewolucji powszechnej. Arystokraci i bogaci bankierzy prowadzą walkę z rewolucjonistami. Arystokratami dowodzi hrabia Henryk, na czele obozu rewolucji stoi Pankracy. Arystokracja - hrabiowie, książęta różnej narodowości - to ludzie tchórzliwi, myślą tylko o ratowaniu własnego życia, nawet za cenę honoru, pozbawieni godności osobistej. O całkowitej degradacji arystokracji mówi Pankracy w trakcie rozmowy z hrabią Henrykiem: "Ów starosta, baby strzelał po drzewach i Żydów piekł żywcem - Ten z pieczęcią w dłoni i podpisem - kanclerz - sfałszował akta, spalił archiwa, przekupił sędziów, trucizną przyśpieszył spadki - stąd wsie twoje, dochody, potęga. - Tamten, czarniawy, z ognistym okiem, cudzołożył po domach przyjaciół - ów z runem złotym, w kolczudze włoskiej, znać służył u cudzoziemców - a ta pani blada, z ciemnymi puklami, kaziła się z giermkiem swoim - tamta czyta list kochanka i śmieje się, bo noc bliska - tamta, z pieskiem na robronie, królów była nałożnicą. Stąd wasze genealogie bez przerwy, bez plamy. (...) Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza. Ale dzień sądu bliski i w tym dniu obiecuję wam, że nie zapomnę o żadnym z was, o żadnym z ojców waszych, o żadnej chwale waszej". Hrabia Henryk stara się oczywiście odrzucić zarzuty Pankracego, przypominając, że to szlachta broniła wiary, tradycji, religii, granic, opiekowała się chłopami. Krasiński, sam będąc arystokratą, potrafi zdobyć się na obiektywny sąd o własnej klasie. Stwierdził, że ci, którzy bronili dawnej religii i honoru, sami są pozbawieni poczucia honoru, tchórzliwi i podli. Jeden tylko hrabia Henryk zachowuje nawet w obliczu klęski swą godność osobistą, popełnia samobójstwo, aby nie być upokorzonym przez wroga. Nie jest on jednak pozbawiony wad, staje na czele obrońców św. Trójcy z pobudek czysto egoistycznych, cieszy go szansa odegrania roli przywódcy, uchwycenia w swe ręce losów starego świata. Jest osamotniony, pogardza bowiem tymi, którymi dowodzi, a także tymi, z którymi walczy. Hrabia Henryk za swój egoizm zostanie należycie oceniony w scenie, w zamkowych podziemiach: "Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie, prócz siebie i myśli swych, potępion jesteś - potępion na wieki". Zanim jednak dojdzie do ostatecznej klęski arystokracji w okopach świętej Trójcy, hrabia Henryk podejmie wędrówkę przez obóz rewolucjonistów, obserwując z uwagą swych wrogów. W obozie tym znajdują się chłopi, rzemieślnicy, robotnicy, którzy nie mogli dłużej znosić wyzysku arystokracji. Są wynędzniali, utrudzeni, ubrani w łachmany, doprowadzeni do ostateczności, gotowi do walki na śmierć i życie. Nie są uświadomieni, obce im są wszelkie idee. Motorem ich działania jest gromadzona i tłumiona od wieków nienawiść i chęć zemsty. Oto słowa pieśni śpiewanej przez chłopów pańszczyźnianych, którzy prowadzą na stracenie dziedzica: "Panom - tyranom śmierć - nam biednym, nam głodnym, nam strudzonym jeść, spać i pić". Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego negatywnie. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje. Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o własnej sławie myśli Bianchetti, przechrzty też chcą wykorzystać rewolucję społeczną do własnych celów, do przejęcia władzy. Tak jak hrabia Henryk wyróżnia się szlachetnością, dumą, odwagą wśród arystokracji, tak też Pankracy jest najwybitniejszą postacią w obozie rewolucjonistów. On jeden ma świadomość celów i zadań rewolucji. Wie, że po zburzeniu starego porządku trzeba umieć zbudować nowy. Podobnie jak hrabia Henryk arystokratami, tak i Pankracy pogardza rewolucjonistami, umie też należycie ocenić szlachetne rysy charakteru hrabiego Henryka mówiąc po zdobyciu okopów świętej Trójcy do zgromadzonych arystokratów: "... on jeden spośród was dotrzymał słowa. - Za to chwała jemu, gilotyna wam". Klęskę ponosi jednak nie tylko hrabia Henryk. Dramat kończy się katastrofą również dla chwilowo tylko zwycięskiego Pankracego. Oto pojawia mu się postać Chrystusa "jak słup śnieżnej jasności, stoi nad przepaściami - oburącz wsparty na krzyżu jak na szabli mściciel". Pankracy pada martwy na widok Chrystusa, rażony "błyskawicą" jego wzroku. Tak więc poeta-arystokrata nie odważył się oddać zwycięstwa rewolucjonistom całkowicie, chociaż obserwując ruchy rewolucyjne w Zachodniej Europie wiedział, że rewolucja społeczna jest nieunikniona, a spowodowana została nędzą, krzywdą i cierpieniem mas ludowych oraz egoizmem i zachłannością arystokracji. Zdaniem Krasińskiego, niczego nie można zbudować poprzez zemstę i nienawiść, ludziom, społeczeństwom powinna zawsze przyświecać idea miłości Chrystusowej. W ten sposób Zygmunt Krasiński staje w obronie religii oraz szlachetnych rycerskich tradycji, którym sprzeniewierzyła się współczesna arystokracja. W "Nie-Boskiej komedii" poeta przedstawił klasyczne pojęcie tragizmu. Oto sytuacja tragiczna - rewolucja jest nieunikniona, ale jest to katastrofa przynosząca zagładę dotychczasowego dorobku ludzkiego. Obaj przeciwnicy reprezentują tak zwane racje niepełne, cząstkowe. Pankracy słusznie krytykuje arystokratów, ale słuszne są też zarzuty Henryka, skierowane pod adresem rewolucjonistów: "... widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kojące tańcem - ale ich koniec ten sam co przed tysiącami lat - rozpusta, złoto, krew". Nieprzemijające wartości utworu to: trafna ocena ówczesnej sytuacji społecznej w Europie, przekonanie, że niewłaściwe stosunki społeczne muszą doprowadzić do rewolucji społecznej, właściwy obraz arystokracji, przejmujące obrazy nędzy, cierpień, głodu, wyzysku chłopów i robotników. "Nie-Boska komedia" jest dramatem romantycznym, składa się z luźno powiązanych ze sobą scen. Utwór o charakterze dramatycznym zawiera też fragmenty liryczne, sceny realistyczne, sąsiadują ze scenami fantastycznymi. Charakterystyczną cechą utworu jest to, że nie dotyczy on konkretnych wydarzeń społecznych, konkretnego społeczeństwa, ponieważ poeta chciał ukazać w otworze uogólniony i ponadczasowy.

„Rozdziobią nas kruki, wrony…”

 

Nowela Stefana Żeromskiego: „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, która ukazała się drukiem w 1895 roku poza cenzurą w Szwajcarii, jest swoistym rozrachunkiem autora z sytuacją, w jakiej od ponad stu lat znajdowała się Polska, podzielona na trzy zabory. Utwór jest patriotycznym protestem pisarza przeciw uciskowi narodowemu, wyrażeniem poczucia więzi z tradycją walki niepodległościowej i ostrym zarysowaniem źródeł jej klęsk w świadomości społecznej.

Krótka, bo zaledwie kilkustronicowa, historia powstańca, Szymona Winrycha, nakreślona poprzez szereg niezwykle sugestywnych i drastycznych w swym wyrazie obrazów, przepełniona jest symbolami, do których bezpośrednio nawiązuje tytuł utworu. Bohater stara się przedostać z zaopatrzeniem do jednego z ostatnich walczących oddziałów powstańczych, lecz zostaje zabity przez rosyjskich żołnierzy. Moskale odjeżdżają, pozostawiając jego ciało, nad którym po jakimś czasie zaczynają krążyć wrony i kruki. Ptaki bestialsko rozrywają zwłoki mężczyzny, lecz zostają przepłoszone przez chłopa – mieszkańca pobliskiej wsi, który pomimo przerażenia i lęku przed Rosjanami, zbliża się do powstańca i bezcześci jego ciało, okradając go z wszystkiego, co stanowi choć znikomą wartość. Chłop stara się również dobić zranionego konia Szymona, lecz zwierzę ostatkiem sił walczy o swoje przetrwanie. Zostawia je, aby skonało i wraca kilka godzin później, aby zawlec ciało powstańca do przydrożnego rowu. Kiedy odchodzi, słyszy rżenie konającego konia i unoszące się nad nim ptaki, które czekają na jego śmierć.

Tytuł noweli nawiązuje bezpośrednio do sceny, w której kruki i wrony rozszarpują ciało powstańca. Żeromski określa je mianem trupojadów, które dbają wyłącznie o zaspokojenie głodu oraz wyposaża je w cechy ludzkie, podkreślając rozwagę, cierpliwość i dyplomację, z jaką przystępują do żeru. W ich przemyślanym działaniu dostrzec można podobieństwo do zaborców, którzy podzielili między siebie państwo polskie, a wszelkie zrywy niepodległościowe były krwawo tłumione. Los głównego bohatera utworu to symboliczny los wielu Polaków, którym odebrano prawo do walk narodowowyzwoleńczych i którzy pomimo restrykcji zaborców walczyli o swą narodową tożsamość i wolność ojczyzny. Symboliczny tytuł dzieła wzmacnia i uwypukla jego wymowę ideologiczną.

 

WolneLektury.pl

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

ChmuraCzytania.pl

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

Masz tę moc - ebook o koronawirusie

Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj.

 

Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

O KORONAWIRUSIE

Masz tę moc

Świetny i darmowy ebook o koronawirusie dla dzieci (i nie tylko). Od Wydawnictwa Olesiejuk. Jak wyjaśnić dzieciom, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu? 

OFERTY FIRM

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Jak skorzystać z promocji?

1.    Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.

2.    Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon

3.    Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.

4.    Aktywuj usługę Empik Premium.

5.    Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

iCzytam.pl

Serwis iCzytam.pl oferuje kilkadziesiąt darmowych książek onnline i audiobooków podzielonych na grupy wiekowe: 2-5 lat6-9 lat i ponad 9 lat.

Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Nexto

Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

AUDIOBOOKI

Polska-Poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

Spotify

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Audio-Bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

Bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzieciom

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 733 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran