Biblioteka

   Biblioteka Szkolna na koniec  grudnia 2017r. liczy  14418 woluminów. Osobny dział stanowią podręczniki biblioteki zawodowej w liczbie 1214 oznaczone symbolem „C’’. wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 roku  wynosi 41584,32gr.

W bieżącym roku szkolnym dzięki dofinansowaniu  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uzupełniono księgozbiór o  lektury szkolne wg wykazu lektur oraz  liczne pozycje z literatury pięknej na kwotę 15000 zł.

Biblioteka szkolna jak co roku współpracuje z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie , organizując Kiermasze Taniej Książki. Aktywnie prowadzi działalność informacyjną i poradnictwo w wyborach czytelniczych, przeprowadzając lekcje biblioteczne, promocje książek oraz czytelnictwa.

Nauczyciele bibliotekarze współpracują również z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej (wystawy , spotkanie autorskie ) oraz Biblioteką Pedagogiczną( warsztaty, sieć bibliotek)

 

Działania nauczycieli bibliotekarzy w I semestrze:

 

  • czynna jest w dni nauki szkolnej od 08:00 - 14:00
  • posiada 12 300 woluminów
  • mieści się w niej Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu
  • znajduje się tu także czytelnia
  • uczniów korzystających z biblioteki i centrum obowiązują określone regulaminy

 

Roczny plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2017/2018

 

A. Praca pedagogiczna

 

Rodzaj zajęć

Termin lub częstotliwość

1Kiermasz używanych podręczników

 

IX

2Aktualizacja strony internetowej na temat działalności biblioteki

Na bieżąco

3. Aktualizacja kart czytelniczych, zakładanie nowych kart czytelniczych dla klas I.

IX

4.Powołanie nowego aktywu bibliotecznego

IX

5. Udostępnianie zbiorów:

a) udostępnianie zbiorów czytelniczych

b) kierowanie uczniów do innych bibliotek

 

Stale

W razie potrzeby

6.Udział w akcjach  i imprezach szkolnych:

a) Akcja Ekologiczna –„ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

b) Akcja Czytelnicza – Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

c) Zwiedzanie wystawy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zatytułowanej „Józef Piłsudski – człowiek i dzieło.

d) Współorganizacja spotkania nauczycieli emerytów i nauczycieli uczących z okazji Dnia Edukacji Narodowej

e) Galicyjska Jesień Literacka w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

f) Udział w Targach Książki w Krakowie.

g) Konkurs Szkolny z profilaktyki uzależnień połączony z wystawą książek na temat profilaktyki uzależnień w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

h) Warsztaty czytelnicze pt. „Warsztat infomacyjny Biblioteki Pedagogicznej

h) Kiermasz Taniej Książki pod hasłem „Książka najlepszym prezentem pod choinkę”

i) Współorganizacja spotkania opłatkowego dla nauczycieli.

n) Akcja czytelnicza „Książka – stosuj codziennie” – kampania promujaca czytelnictwo.

i) Powiatowy konkurs wiedzy o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w sieci.

j) Szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

n) Szkolna ściana czytelniczych inspiracji z cytatami, tytułami i autorami – Obchody Światowego Dnia Książki

o) Szkolny konkurs czytelniczy – Stanisław Wyspiański

r) prace w komisjach opracowujących dokumentacje szkoły.

 

 

IX, X

IX/X

 

 

X

 

X

 

X

X

 

XI

 

XI

 

XII

 

XII

I

 

I

 

II

 

IV

 

V

Według potrzeb

7.Współorganizacja wycieczek szkolnych

Według potrzeb

8. Działalność informacyjna  i poradnictwo w wyborach czytelniczych:

a) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych

b) szkolenia czytelników w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych za pomocą komputera

c) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w poszczególnych klasach

e) promocja biblioteki, książek oraz czytelnictwa

Stale

 

W razie potrzeby

9. Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólno- ludzkimi wartościami:

a) rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb, osiągnięć        

      i trudności

b) otoczenie opieką uczniów stroniących od książek

c) organizacja i przeprowadzanie konkursów

d) organizacja i przeprowadzanie kiermaszy książek

Stale

 

 

 

 

 

 

W razie potrzeby

 

10. Praca z aktywem bibliotecznym:

a) prace konserwatorskie (oprawa i reperacja zniszczonych

i) organizacja i przeprowadzanie konkursów szkolnych   

o tematyce  czytelniczej oraz z profilaktyki zdrowia.

 

 

 

W razie potrzeby

Na bieżąco

Zgodnie z harmonogramem.

 

 

 

 

 

 

B. Prace biblioteczno-techniczne

Rodzaj zajęć

Termin lub częstotliwość zajęć

1.     Planowanie i sprawozdawczość:

a.     opracowanie rocznego ramowego planu pracy biblioteki szkolnej

b.     przygotowanie i opracowanie sprawozdań, zestawień czytelniczych

IX, semestralnie

Według potrzeb

2.     Organizacja lokalu:

a.     zmiana dekoracji pomieszczeń bibliotecznych

b.     zakup materiałów niezbędnych do pracy w bibliotece

Według potrzeb

3.     Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów:

a.     uzupełnianie zbiorów (zakup nowości, pozyskiwanie gratisów od wydawnictw, prenumerata czasopism)

b.     prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji wypożyczeń

Stale

Według potrzeb

4.     Organizacja udostępniania zbiorów:

a.     aktualizacja listy czytelników

b.     aktualizacja wykazów lektur 

Na Bieżąco

 

                                                                                                              mgr Jolanta Zwolska

                                                                                                    mgr Dorota Markusiewicz

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran