Biblioteka

Przygotowanie kotylionów dla młodzieży klas 3A, 3B,4D w związku z Powiatowymi Obchodami 100 Rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 29 października 2018r. na kolbuszowskim Rynku.

 

 

 

26 października 2018r. (piątek) nauczyciele bibliotekarze

organizują wyjazd na

 XXII Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w bibliotece szkolnej. Koszt  wyjazdu 50zł.

 

Dorota Markusiewicz, Jolanta Zwolska

Sprawozdanie  ze szkolnego konkursu  czytelniczego, pt.”Kto czyta książki, żyje podwójnie” pod hasłem 

”Wielkość i groza bycia człowiekiem-Król Edyp Sofoklesa”

 

      W dniu 20 września 2018r. w Sali nr 14 odbył się szkolny konkurs czytelniczy pt.”Kto czyta książki, żyje podwójnie” pod hasłem ”Wielkość i groza bycia człowiekiem-Król Edyp Sofoklesa”. W konkursie  o charakterze testowym wzięło udział 20 osób z klas 2D i 2C .

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Magdalena Kurdziel-klasa 2 C         

II miejsce: Agata Serafin-klasa 2D

III miejsce: Elżbieta Piechota-klasa 2C

Wyróżnienia:

Jakub Mazur-klasa 2C

Mateusz Ozga-klasa 2C

Dominki Żyła-klasa 2C

Serdecznie dziękujemy uczniom  za udział w konkursie.

                                                                                                                                                   Organizatorzy

 

 

W dniach  11,12,13 września 2018r. Biblioteka Szkolna zorganizowała Kiermasz Używanych Podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Kiermasz odbył się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie mogli bezpośrednio  nabyć używane podręczniki. Dzięki temu uczniowie mogli rozpocząć nowy rok szkolny zaopatrzeni w pomoce naukowe.

 

 

Organizatorzy:

Jolanta Zwolska, Dorota Markusiewicz,

Marta Posłuszny

 

 

Roczny plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2018/2019.

 

A. Praca pedagogiczna

 

Rodzaj zajęć

Termin lub częstotliwość

1Kiermasz używanych podręczników

 

IX

2Aktualizacja strony internetowej na temat działalności biblioteki

Na bieżąco

3. Aktualizacja kart czytelniczych, zakładanie nowych kart czytelniczych dla klas I

IX

4.Powołanie nowego aktywu bibliotecznego

IX

5. Udostępnianie zbiorów:

a) udostępnianie zbiorów czytelniczych

b) kierowanie uczniów do innych bibliotek

 

Stale

W razie potrzeby

6.Udział w akcjach  i imprezach szkolnych:

a) Akcja Czytelnicza – Narodowe Czytanie „Przedwiośnia „ Stefana Żeromskiego

b) Współorganizacja spotkania nauczycieli emerytów

i nauczycieli uczących z okazji Dnia Edukacji Narodowej

c) Galicyjska Jesień Literacka w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

d) Udział w Targach Książki w Krakowie.

e) Konkurs Szkolny z profilaktyki uzależnień połączony z wystawą książek na temat profilaktyki uzależnień w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

 

f) Warsztaty czytelnicze w Bibliotece  Pedagogicznej

g) Współprganizacja Powiatowego Konkursu Humanistycznego

 

h) Kiermasz Taniej Książki pod hasłem „Książka najlepszym prezentem pod choinkę”

i) Współorganizacja II Szkolnej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

j) Współorganizacja spotkania opłatkowego dla nauczycieli

k) Akcja czytelnicza „Elita czyta III Edycja” – kampania promująca czytelnictwo

l) Szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

ł) Szkolny konkurs czytelniczy – „ Lalka” Bolesława Prusa

m) realizacja programów profilaktyki” ARS, czyli jak dbać o miłość”, „ Posdtępne WZW”, „”W stronę dojrzałości”

n) prace w komisjach opracowujących dokumentacje szkoły

 

 

IX

 

X

 

X

 

X

 

XI

 

 

XI

XI

 

XI-XII

 

XII

 

II

 

III

 

IV

 

Cały rok

Według potrzeb

7.Współorganizacja wycieczek szkolnych

Według potrzeb

8. Działalność informacyjna  i poradnictwo w wyborach czytelniczych:

a) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych

b) szkolenia czytelników w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych za pomocą komputera

c) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w poszczególnych klasach

e) promocja biblioteki, książek oraz czytelnictwa

Według potrzeb

9. Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólno- ludzkimi wartościami:

a) rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb, osiągnięć        

      i trudności

b) otoczenie opieką uczniów stroniących od książek

c) organizacja i przeprowadzanie konkursów

d) organizacja i przeprowadzanie kiermaszy książek

Stale   

10. Praca z aktywem bibliotecznym:

a) prace konserwatorskie (oprawa i reperacja zniszczonych książek)

i) organizacja i przeprowadzanie konkursów szkolnych   

o tematyce  czytelniczej oraz z profilaktyki zdrowia

 

Na bieżąco

 

Zgodnie z harmonogramem.

 

 

B. Prace biblioteczno-techniczne

Rodzaj zajęć

Termin lub częstotliwość zajęć

 1. Planowanie i sprawozdawczość:
 2. opracowanie rocznego ramowego planu pracy biblioteki szkolnej
 3. przygotowanie i opracowanie sprawozdań, zestawień czytelniczych

IX

Według potrzeb

 1. Organizacja lokalu:
 2. zmiana dekoracji pomieszczeń bibliotecznych
 3. zakup materiałów niezbędnych do pracy w bibliotece

Według potrzeb

 1. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów:
 2. uzupełnianie zbiorów
 3. prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji wypożyczeń

Według potrzeb

 1. Organizacja udostępniania zbiorów:
 2. aktualizacja listy czytelników
 3. aktualizacja wykazów lektur 

Na Bieżąco

 

                                                                                                              mgr Jolanta Zwolska

                                                                                                     mgr Dorota Markusiewicz

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran