Aktualności

Regulamin konkursu informatyczno - plastycznego „Bezpieczni w Sieci”

 

I. Cele konkursu

 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Sieci,
 • zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad n-etykiety w Sieci,
 • motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie i plastycznie do nauki,
 • upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

2. Konkurs będzie rozgrywany i oceniany w dwóch kategoriach:

 • plakat,
 • prezentacja multimedialna,

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu konkursach. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

 •  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Forma pracy:

 • w przypadku plakatów - technika jest dowolna np. colage, wyklejanka, wydzieranka, fotomontaż, obraz – pastele, tempery itp. Plakaty muszą być wykonane w formacie A1 (najlepiej na papierze typu brystol);
 • w przypadku prezentacji  – muszą być wykonane w formie elektronicznej,w programie PowerPoint(pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt). Ilość slajdów – nie mniej niż 10 ale nie więcej niż 15.

5. Wszystkie formy muszą zawierać odpowiedź na co najmniej dwa z poniższych pytań:

 • Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?
 • Jak korzystać z Internetu i telefonu komórkowego, by nie krzywdzić innych?
 • Jakie są najczęstsze zagrożenie w Sieci?

6. Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich jeżeli wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.

7. Prace należy dostarczyć do 15. 12. 2018 r. Prezentacje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w temacie należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę). Plakaty osobiście do nauczycieli: Kazimiery Ciszek - Jadach, Agnieszki Panek, Agnieszki Szuba – Zaręba, Marka Bryka

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury.

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień lub innych rozstrzygnięć konkursu.

3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Kryteria oceniania

 • trafna interpretacja tematu konkursu,
 • twórczy charakter pracy,
 • poprawność plastyczna,
 • poziom pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

V. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Organizatorzy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. informuje, że dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

W dniu 9 listopada o godz. 11.11 cała społeczność szkolna zgromadziła się na dziedzińcu przed budynkiem szkoły w celu odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Organizatorem tego wydarzenia pod nazwą  Rekord dla Niepodległej było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W tym dniu w ramach Obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę hymn państwowy został odśpiewany we wszystkich szkołach w Polsce.
Wszyscy podczas śpiewu hymnu przyjęli godną postawę. Wychowawcy zadbali o to, aby każdy uczeń miał kotylion w barwach narodowych. Szkoła w ten sposób uczy szacunku do symboli narodowych, dba o rozwijanie patriotyzmu i tożsamości narodowej. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom- i tym, którzy odeszli, i tym, którzy żyją obecnie.

 

Rekord dla Niepodległej - GALERIA.

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości - GALERIA

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, na praktykach zawodowych w Berlinie, również włączyli się do akcji "Rekord dla Niepodległej". 

 

 

 

 

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół Technicznych  im. Bohaterów września 1939r. w Kolbuszowej

13 listopada 2018 r. wszystkie serca bijące w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku przepełnione były dumą narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Pani Grażyna Pełka, która przypomniała dzieje walk o niepodległość i jej znaczenie w życiu narodu. Następnie, po odśpiewaniu hymnu narodowego, przedstawiono program artystyczny, który ukazywał drogę Polski do niepodległości. W pantomimie „Pisk białego Orła” zebrani przenieśli się w czasy zaborów. W wierszach i pieśniach patriotycznych przypomnieliśmy niezłomność Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji walczyli i ślubowali wierność Ojczyźnie. Wreszcie na scenie pojawiła się Wolna, Niepodległa Polska, która przy dźwiękach piosenki „Wzbiera wiatr, niebo grzmi, Polska zmartwychwstaje dziś” odtańczyła radosny taniec. Następnie wyraziliśmy nasze uczucia patriotyczne w słowach: My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską

Po tych chwilach patriotycznych uniesień, Pani Dyrektor oraz nasi Goście w osobach Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardyśa oraz proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej ks. Lucjana Szumierza rozdali nagrody laureatom konkursów, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „I wyrosła nam Niepodległa”. Celem konkursów było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dniu 21 marca 2018 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach którego młodzież wykonywała plakaty na temat „I wyrosła nam Niepodległa”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Zięba Anna kl. I A

I miejsce Ex aequo Krystel Izabela kl. II E

II miejsce Patrycja Mierzejewska kl. I D

III miejsce Maksymilian Rudny kl. I C

Wyróżnienia otrzymali:

Pas Artur kl. II A

Pachucka Klaudia kl. II e

Wilk Wiktoria kl. I E

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju iw regionie został przeprowadzony w dniu 1 października 2018 r. Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Dorota Tęcza kl. III D

II miejsce Szymon Partyka kl. II C

III miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

W dniu 30 października 2018 r. odbył się konkurs piosenki i poezji patriotycznej. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa).

Laureaci konkursu:

W kategorii piosenka patriotyczna:

I miejsce Serafin Agata

II miejsce Natalia Skowron

II miejsce Dominika Czaja

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce Depa Gabriela

II miejsce Augustyn Michał

III miejsce Czaja Dominika

III miejsce Węgrzyn Monika .

 

Zarówno nagrody dla zwycięzców, jak i piękne suknie do Poloneza, ufundowała Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, której składamy serdeczne podziękowania.

Następnie na scenie wystąpiły zwyciężczynie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kolbuszowej, które dla społeczności szkolnej wykonały nagrodzone piosenki. Laureatka Grand Prix Agata Serafin zaśpiewała utwór pt. Niezłomni, a po niej wystąpiła Dominika Czaja, która zajęła I miejsce w tym konkursie wykonaniem piosenki pt. Cisza.

Po tej uczcie artystycznej głos zabrali Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i ksiądz Proboszcz Lucjan Szumierz, którzy podkreślali znaczenie kultywowania rocznic patriotycznych i życzyli wszystkim, abyśmy nadal mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości wszystkich zachwycił odtańczony przez szkolny zespół tradycyjny narodowy taniec Polonez. Młodzież i doroślioddali hołd swojej Ojczyźnie, a galowe stroje, biało-czerwone kotyliony i piękne dekoracje, nie tylko Sali gimnastycznej, ale całej szkoły, podkreślały wyjątkowość tej uroczystości.

             Program artystyczny i taniec poloneza w wykonaniu uczniów ZST można było zobaczyć również w Kolbuszowskiej Kolegiacie w niedzielę, w dniu 18 listopada 2018r., po mszy Św. o godz. 15.  Po występie młodzież zebrała rzęsiste brawa licznie zebranej publiczności.  Z kolei Ksiądz Kanonik Lucjan Szumierz pogratulował  pani dyrektor   szkoły Grażynie Pełce i nauczycielom, którzy przygotowali występ – Halinie Bajor, Barbarze Szafraniec i Agnieszce Majce. My ze swej strony  bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie, wszelką pomoc i duże zaangażowanie w organizację występu a nade wszystko za to, że mogliśmy pokazać różnorodne talenty naszej zdolnej młodzieży.

14 października 2018 roku przyjechaliśmy w godzinach wieczornych do Berlina, aby odbyć praktyki zawodowe. Po 11 godzinach podróży autokarem przybyliśmy do Metropol Hostel Berlin

Pierwsze wrażenia uczestników:

Natan: „Hostel bardzo mi się podobał, szczególnie jego lokalizacja”

Tomek: „Byłem zachwycony, bo zobaczyłem Berlin po raz pierwszy”

Konrad: „Wszystko mi się bardzo podoba. Jest super”

Po krótkim zwiedzeniu miasta mieliśmy spotkanie w biurze Berlink dotyczące organizacji naszych praktyk. Pierwszy tydzień w Berlinie był dla nas pełen wrażeń. Zapoznaliśmy się z naszymi pracodawcami i obowiązkami. Każdy z nas dostał przydział do pracy w swoich firmach, gdzie na początku mieliśmy spotkania organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk.

Pierwsze wrażenia z miejsca pracy

Tomek: „Moje wrażenia po pierwszym tygodniu pracy były bardzo pozytywne. Mój szef przyjął mnie bardzo gościnnie i zapoznał z obowiązkami”

Michał i Artur: „Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawialiśmy laptopy oraz wymienialiśmy zepsute części”

Konrad: „Szef miło mnie przyjął, jest dobra atmosfera i mili współpracownicy”

Natan i Marek: „Jest wspaniale, mamy dobrego szefa i i dobry sprzęt do fotografowania”

Szymon: „Na początku miałem obawy przed pójściem do pracy, gdyż dojeżdżałem i pracowałem sam. Mimo, że zespół składał się z członków różnej narodowości, dobrze się rozumieliśmy, ludzie byli sympatyczni, a bariera językowa nie była żadną przeszkodą”

W pierwszym tygodniu odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Jednym z nich było ZOO Berlińskie. Widzieliśmy wiele gatunków zwierząt, których nie można spotkać na wolności. Następnego dnia odwiedziliśmy Checkpoint Charlie, gdzie zrobiliśmy sobie zdjęcie i przeszliśmy wzdłuż pozostałości Muru

Drugi i trzeci tydzień minął nam naprawdę szybko, miło i przyjemnie. W pracy nie było żadnych problemów z porozumiewaniem się. Serwisowaliśmy sprzęt lub pracowaliśmy w programach do obrabiania zdjęć.

Tomek: „Drugi tydzień pracy minął bardzo szybko i jestem z niej zadowolony”

Artur: „Moi współpracownicy są dla mnie wyrozumiali i pomagają mi kiedy tego potrzebuję”

W drugim tygodniu naszego pobytu w Berlinie odwiedziliśmy Muzeum Historii Naturalnej oraz Wansee. Poznaliśmy historię powstania świata, zobaczyliśmy szkielety zwierząt, m.in. T-rex’a. W Wansee zobaczyliśmy dokumenty, w których naziści ostatecznie rozwiązali kwestię żydowską, czyli zaplanowali ludobójstwo w czasie II wojny światowej.

Nasze wrażenia:

Adrian: „Byłem bardzo poruszony tym co zobaczyłem, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że wojna jest straszna”

Krystian: „Wszyscy jednoznacznie stwierdziliśmy, że każdy Polak powinien pamiętać o tragicznej historii naszego kraju”

W trzeci weekend naszego pobytu w Berlinie odwiedziliśmy Pergamon Muzeum. ,,Poznaliśmy historię Starożytnego Wschodu - zobaczyliśmy przepiękną Bramę Isztar, stelę z prawem Hammurabiego, pismo klinowe, zabytki z czasów rzymskich oraz dzieła sztuki islamskiej”

Podsumowanie naszego pobytu na praktykach w Berlinie. 

W pracy zyskaliśmy wiele cennych wskazówek dotyczących naszego przyszłego zawodu. Poprawiliśmy swoje umiejętności językowe i poznaliśmy wielu interesujących ludzi. Podczas weekendowego zwiedzania poznawaliśmy obcą kulturę. Urzekła nas wielokulturowość Berlina.

Szymon: „Podczas praktyk w Berlinie nauczyłem się dużo, zdobyłem nowe doświadczenia w swojej kwalifikacji, zwiedziłem wiele ciekawych miejsc. Najbardziej podobała mi się wizyta w Pergamon Muzeum”

Artur: „Berlin bardzo mi się spodobał, udało mi się odnaleźć w mieście pomiędzy obcymi kulturami. Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu”

Tomek: „Przebywającw Berlinie mogłem poznać nowe kultury, udoskonalićjęzyk oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kwalifikacji zawodowych. Będę miło wspominał ten czas”

 

Grupa technik informatyk

 

 

My, wspaniała grupa budowlańców ze słynnej Szkoły Technicznej w Kolbuszowej wyjechaliśmy 14.10.2018 r. do Berlina na praktyki miesięczne z opiekunami: Dariuszem Zwolskim i Robertem Serafinem. Berlin przywitał nas piękną pogodą i stukotem S-Bhanów. Sprawnie dotarliśmy do Metropol Hostel Berlin, gdzie przywitano nas pyszną kolacją. Hostel znajduje się w centrum Berlina, skąd mamy blisko do różnych sklepów i komunikacji miejskiej. Obok Hostelu znajduje się słynny kebab Mustafa, na którego długo czeka się w kolejce (obowiązkowy punkt pobytu w Berlinie). W drugim dniu udaliśmy się do biura Berlink, gdzie serdecznie nas przywitano. Po spotkaniu pani Marta Buffon i Sylvia Dudek pokazały nam najważniejsze zabytki Berlina takie jak: Brama Brandenburska, Bundestag, Plac Paryski. Zaskoczyła nas wielokulturowość Berlina, ulice tętniące życiem wielu nacji i zapachem różnych kuchni świata.

W tym samym dniu udaliśmy się z panią Martą Laube do firmy Beck Trockenbau GmbH, gdzie rozmawialiśmy z szefem o programie praktyk i czekających nas obowiązkach. W pierwszy weekend 20-21.10 byliśmy w Zoo oraz zwiedzaliśmy miejsce zamachu z grudnia 2016r. w dzielnicy Charlottenburg. Widzieliśmy również Checkpoint Charlie i Mur Berliński, który rozdzielał miasto na część zachodnią i wschodnią. Podczas tygodnia pani Marta Buffon organizowała dla nas activities takie jak gry nocne, bilard, piłkarzyki i kręgle. W drugi weekend 27-28.10 zwiedzaliśmy Muzeum Wansee oraz Hauptbahnhof. Po dwóch tygodniach nastąpiła wymiana opiekunów. Przyjechały pani Dyrektor Grażyna Pełka oraz pani Jolanta Zwolska. W ostatni weekend zwiedzaliśmy Muzeum Pergamon. Miejsca, które zobaczyliśmy bardzo nam się podobały i na długo zostaną w naszej pamięci.

 

Nasz pobyt w Berlinie, to nie tylko oglądanie znanych miejsc, ale przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności zawodowych i doskonalenie językowych. W pierwszy dzień pracy nasz brygadzista Pan Scholz przywitał nas bardzo miło i zapoznał z pracownikami. Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00. Porozumiewaliśmy się językiem niemieckim w zakresie podstawowym. Przez cały okres praktyk byliśmy podzieleni na grupy 2-3 osobowe i wykonywaliśmy takie prace jak: układanie izolacji akustycznej na ścianach, noszenie na piętra płyt kartonowo-gipsowych, desek i sprzętów koniecznych do wykonania pracy. Przykręcaliśmy płyty kartonowo-gipsowe do profili, szpachlowaliśmy pierwszą warstwę, a następnie przykręcaliśmy drugą warstwę. Podczas pracy niektórzy z nas wyjeżdżali na inne budowy, gdzie demontowali podwieszane sufity. Ostatni dzień pracy minął nam bardzo szybko. Pan Scholz pochwalił nas i podziękował za bardzo dobrze wykonaną pracę. Pożegnał nas z łezką w oku i chciał abyśmy go odwiedzili w przyszłości. 09.11.2018 podsumujemy pobyt w stolicy Niemiec na spotkaniu w firmie Berlink. Planujemy zwiedzić Muzeum figur woskowych Madame Tussauds i w wolnym czasie pożegnać się z miastem. 10.11.2018 wyruszymy w drogę powrotną.

 

Technicy budownictwa

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 15 listopada 2017r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się

 

Szkolny konkurs wiedzy o tytoniu

     organizowany w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu. Zadania związane będą z problematyką  i profilaktyką rzucania palenia.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZST. Zapraszamy do udziału  w konkursie.

 

Organizatorzy:

Dorota Marusiewicz

Jolanta Zwolska

Marta Posłuszny

W dniu 30.11.2018r. na hali widowiskowo-sportowej LO w Kolbuszowej odbyły się zawody w piłkę ręczną na szczeblu powiatowym. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta z ZST pokonali swoich rywali i tym samym zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek. Dla naszych dziewczyn to historyczny pierwszy awans do zawodów rejonowych. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne wygrane mecze.  

Skład drużyny ZST Kolbuszowa- chłopcy:

1. Witkowski Grzegorz - br

2. Fila Patryk

3. Jaskot Konrad

4.  Jaskot Jakub

5.  Nowak Dawid

6.  Kłos Marcin

7. Gradowski Paweł

8.  Suszek Marcin

9.  Bartuzel Kamil

10. Kapusta Kacper

11. Pater Robert

12.  Szadkowski Przemysław

13. Głowiś Szymon

 

Opiekun:

Ireneusz Stagraczyński

 

Skład drużyny ZST Kolbuszowa- dziewczęta:

1.Bajek Wiktoria

2.Draus Aleksandra

3.Halat Lidia

4.Kurpisz Agnieszka

5.Matuła Magdalena

6.Mytych Emila

7.Cichocka Natalia

8.Strzępka Magdalena

9.Tereba Natalia

10.Urban Ewelina

 

Opiekun:

Małgorzata Chmielowiec

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran