Aktualności

Przekazuje ważny komunikat MEN, który ukazał się w czwartek wieczorem 12.03.2020 r.

 

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”

 

Apeluje również do całej młodzieży Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, aby przebywali w swoich domach i nie przyczyniali się do rozprzestrzeniania wirusa. Jesteśmy powiatem, w którym wielu naszych znajomych lub członków rodzin przebywa za granicą, gdzie choroba się rozprzestrzenia i ogarnia coraz więcej osób.

 

 

Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej

 

 

KOMUNIKAT DEPARTAMENTU INFORMACJI I PROMOCJI
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio
  do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały
do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl
to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Dnia 10.02.2020 roku  odbyło się wyjście na teren budowy przy ulicy Obrońców Pokoju.
Jest to drugie wyjście na teren tego obiektu, tym razem z klasą 1Bpg technik budownictwa.
Budynek 3 kondygnacyjny jest wykonany dokoła już istniejącego obiektu od dylatowany od niego. Obiekt nie jest typową nad bukówką ponieważ wspiera się na własnych słupach nośnych.
Posiada bardzo grube płyty stropu monolitycznego oraz grubo zazbrojone belki nośne konstrukcji ramowej.
Uczniowie mieli okazję oglądać rzemiosło cieśli budowlanego na ostatniej kondygnacji budynku.


Opracował, B.Durak

Na Placu Farnym przed pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli w obecności parlamentarzystów, władz rządowych, wojewódzkich, władz samorządowych, kombatantów, przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej, służby więziennej,  instytucji państwowych, dyrektorów szkół i zgromadzonej publiczności złożyło przyrzeczenie 540 członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
Strzelcy wyróżnieni złożeniem przyrzeczenia na sztandar: Karolina WILK z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej,  Martyna TRĘBACZ  z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Adam LARYNOWICZ z  IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Jakub SZYLAR  ze Szkoły Podstawowej nr 2  w  Łańcucie, Klaudia CZEKAŃSKA z Zespołu Szkół w Trzcinicy, Jakub SZPALA  z XIV LO Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, Karolina BIS  z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Marceli  HELOWICZ  z  Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, Karolina WILK z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Wiktoria HAŁASIK  z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych  i Licealnych w Jarosławiu. Dominik SONDEJ  z  Sokołowa Małopolskiego.
Rotę przyrzeczenia odczytał minister Jan Józef Kasprzyk.
Po przyrzeczeniu kapelan JS 2021 ks. st. chor. ZS Stanisław Szcząchor pobłogosławił młodych ludzi.
Pododdziałem strzeleckim plutonu kolbuszowskiego dowodził druż. Tomasz WITAS. Zabezpieczenie medyczne druż. ZS Martyna KŁODOWSKA, zaś uzupełnienie stanowili strzelcy z 3 rocznika, sek. Szymon KURDA, sekc. Hubert DUDZIK i st. strz. Łukasz SAMOJEDNY

Z okazji Dnia Liczby Pi w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej został zorganizowany międzyklasowy Konkurs Matematyczny dla wszystkich klas 1, 2 i 3 Technikum oraz Szkoły Branżowej. Uczniowie 24 klas wzięli udział w 3 dyscyplinach. 

Pierwsza kategoria to Matematyczna Krzyżówka Gigant, którą klasy rozwiązywały na zajęciach z wychowawcą. Do odgadnięcia było 107 pytań, a rozwiązaniem krzyżówki hasło „Matematyka to relaks”.

Druga kategoria to Plakat Matematyczny wykonany dowolną techniką na wybrany przez siebie temat.

Trzecia kategoria to Prezentacja dotycząca wcześniej wylosowanego Słynnego Matematyka.Większość klas wykonała bardzo ciekawe prezentacje multimedialne w programie PowerPoint.

W każdej dyscyplinie uczniowie byli oceniani. Po podliczeniu punktów zostały ogłoszone następujące wyniki:

I miejsce zajęła klasa 3E (46 punktów)

II miejsce klasy: 1Epi 2C (po 45 punktów)

III miejsce klasa 2B (43 punkty). 

Bardzo wysokie wyniki uzyskały również klasy: 1Cp (42 punkty), 1Bp i 2D (po 41 punktów) oraz 1Dp (40 punktów). 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy ZWYCIĘZCOM. 

Nauczyciele matematyki:

Melania Dec i Sabina Jamróz

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran