Aktualności

Aktualności

 • W dniu 12.04.2022 r. o godz. 10.00 w ZST w Kolbuszowej odbędzie się  XIV edycja Powiatowego Sejmiku Uczniowskiego „Moje miejsce na Ziemi”. W tym roku chcemy przypomnieć i uhonorować  wszystkich tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny w XX wieku. Motto przewodnie konkursu brzmi „Bohaterowie tamtych dni”.

               Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem: 

  Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP

  Józefa Kardysia – Starosty Kolbuszowskiego

  Jana Zuby – Burmistrza Kolbuszowej

   

  Sejmik jest zaadresowany do uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych
  z terenu powiatu kolbuszowskiego.

   

  Cele konkursu: 

  • Rozwijanie wiedzy o historii regionu i jego związku z historią kraju.
  • Ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem – żołnierzy różnych formacji zbrojnych, ludności cywilnej, którzy swoją postawą udowodnili, że są wierni swojej Ojczyźnie.
  • Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych.
  • Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych i autoprezentacji.
  • Zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

   

  Forma konkursu

  • Przedstawienie przygotowanej przez ucznia własnej prezentacji na temat „Bohaterowie tamtych dni” w dowolnej formie graficznej: albumy, plansze tematyczne, itp. (nie należy wykonywać prezentacji multimedialnej).
  • Czas prezentacji – 5 minut.

   

  Sposób oceniania

  Konkurs rozstrzygnie komisja, która będzie oceniać:

  • poprawność merytoryczną prezentacji,
  • estetykę prezentowanej pracy,
  • oryginalność prezentacji,
  • wkład pracy własnej,
  • walory dydaktyczne prezentacji.

  Terminy

  • zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie – do 8.04.2022 r. w ZST Kolbuszowa,
   tel. 17 2271 632 do godz. 15.00.

   

  ZAPRASZAMY

 • Zaproszenie
 • Regulamin
 • Karta zgłoszenia