Aktualności

W dniu 1 października 2018 r. uczniowie klasy II E (technik logistyk) wraz z opiekunami p. mgr Reginą Kusak i p. mgr inż. Konradem Zielińskim  uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej, której celem było zapoznanie uczniów z szeroko pojętą infrastrukturą logistyczną. Jako cel wycieczki obrano okolice dworca PKP w Kolbuszowej gdzie ulokowanych jest wiele firm dysponujących wspomnianą infrastrukturą.

Uczniowie mieli okazję zaobserwować jak wygląda przeładunek kontenerów w PCC Depot Przeładunkowy Kolbuszowa. PCCDP Kolbuszowa to funkcjonalny terminal przeładunkowy dla obsługi pociągów organizowanych przez PCC Intermodal S.A., przewożących ładunki z południowo – wschodniej części Polski.

Podczas wycieczki nauczyciel omówił elementy infrastruktury logistycznej znajdujące się przy dworcu PKP w Kolbuszowej. Były to m. in. kontenery 20 i 40 stopowe, kontenery zbiornikowe, suwnice, zasieki, bramy wjazdowe, naprowadzacze, odbojniki, kurtyny uszczelniające, wózki widłowe, wózki do kontenerów, silosy, przenośniki itp.

Tego typu zajęcia są niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów, pozwalają bowiem na zweryfikowanie wiedzy zdobytej w szkole z rzeczywistością gospodarczą. Uczniowie mają możliwość obserwacji rzeczywistych elementów infrastruktury logistycznej wykorzystywanych w praktyce – co nie jest możliwe podczas zajęć w szkole gdzie mogą oglądać wyłącznie zdjęcia, filmy i modele wymienionych wyżej urządzeń.

W przyszłości planowane są kolejne wycieczki dydaktyczne i zajęcia w terenie.

 

Regina Kusek

Konrad Zieliński

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

W dniu 10 października 2018r.na godzinie 6 lekcyjnej ,tj od 12.25- 13.10 odbędzie się „Dzień Europejski” połączony z wykładem na temat : Niemcy- kultura i życie.  (Projekt: „Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej finansowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój).

Na Dzień Europejski przychodzą uczniowie  zakwalifikowani i wyjeżdżający do Berlina w składzie:

Technik budownictwa:

 • Piskadło Christian
 • Czereba Daniel
 • Jaskot Maksymilian
 • Sondej Tomasz s. Tadeusza
 • Sondej Tomasz s. Jana
 • Pasek Szymon
 • Wisz Jakub
 • Burek Marcin
 • Boguń Adrian

Technik informatyk:

 • Hałka Adrian
 • Perlicki Konrad
 • Całka Szymon
 • Skura Fabian
 • Bańka Artur
 • Sudoł Tomasz
 • Kozak Natan
 • Wilk Marek
 • Jagoda Krystian

 

Bardzo proszę ww. uczniów o przybycie na spotkanie do sali  nr 34.

Organizatorzy:

mgr Regina Kusak

mgr Barbara Szafraniec

mgr Bożena Twardowska

Otrzęsiny, to stary, sięgający dawnych czasów zwyczaj, panujący w szkołach.

Ta uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych w czwartek, 4 października, na sali gimnastycznej szkoły, gdzie zgromadzili się uczniowie klas drugich oraz pierwszoklasiści wraz z wychowawcami:

 • panią Melanią Dec, wychowawczynią klasy 1A
 • panią Sabiną Jamróz , wychowawczynią klasy 1B
 • panią Magdaleną Bryk, wychowawczynią klasy 1C
 • panią Joanną Mazur-Okalowe , wychowawczynią klasy 1D
 • panią Anną Piątek, wychowawczynią klasy 1E

Uczniowie klas pierwszych, aby mogli zostać włączeni do społeczności szkolnej, za musieli  wykonać kilka konkurencji, np. skoki na skakance, narysowanie swojego wychowawcy, zaśpiewanie tekstu z gazety, zareklamowanie nietypowych przedmiotów, itp. Nad poprawnością punktacji czuwało  jury w składzie:

 • Przewodniczący: pani dyrektor Grażyna Pełka
 • Opiekun SU: pani Monika Rauch
 • Przedstawiciel SU: Jakub Sokalski

Uczniowie klas pierwszych wykonując wszystkie przygotowane zadania  stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Klasa I D jako zwycięzca w nagrodę  otrzymała certyfikat, który zwalniał ją z odpowiedzi ustnych i kartkówek w następny dzień po otrzęsinach. 

Po zakończonych konkurencjach, ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkoły i uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie powtarzali tekst ślubowania:

„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, ślubujemy:

 • rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
 • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
 • zdobywać nowe umiejętności,
 • wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
 • szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
 • kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,
 • szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Technicznych, do którego społeczności należymy od tej chwili.

ŚLUBUJEMY!

Życzymy Wam wielu sukcesów i sądzimy, że cele i zadania, które będą Wam stawiane spowodują, że jako uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej będziecie dojrzalsi, a tym samym umieli lepiej oceniać samych siebie i swój stosunek do wykonywanych zadań.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

4 października 2018r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej w ramach obchodów XXVIII Międzynarodowej Jesieni Literackiej zorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z wietnamskim pisarzem Nguyen Van Thai. Tłumacza i poetę powitała i przestawiła młodzieży pani dyrektor Grażyna Pełka. Nguyen Van Thai urodził się w 1945r.

w Wietnamie, studiował w Polsce. W 2013r. otrzymał obywatelstwo polskie. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Biegle posługuje się językiem polskim ,rosyjskim i angielskim. Obecnie wraz z rodziną mieszka w Warszawie. Pierwszą książką , którą przetłumaczył Nguyen Van Thai z języka polskiego na wietnamski był Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie Adama Mickiewicza. Książka została wydana   w Hanoi w 2008r. Autor tłumaczył również książki: ”Stary sługa i Hania” , ” W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza

(Hanoi 2010, 2017)  ; ” Wakacje z literatem” Andrzeja Grabowskiego (Hanoi 2011); „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta (Hanoi 2012) , Nowele Polskie  Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza. Obecnie tłumaczy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Podczas spotkania z młodzieżą Nguyen Van Thai opowiadał o swoim życiu, twórczości

i pasjach. Czytał swoje wiersze napisane w języku polskim oraz fragmenty Pana Tadeusza w języku polskim i wietnamskim. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.                                                                   

                                                                                                                    Jolanta Zwolska, Dorota Markusiewicz

 

 

W dniu 3 października 2018 odbył się wieczór autorski Hansa Bollingera, którego organizatorem była nauczycielka języka niemieckiego i przedstawicielka Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „ Kolbuszowa bez granic”. Patronat nad spotkaniem objęło w/w stowarzyszenie działające na terenie Kolbuszowej od wielu lat.

Hans Bollinger promował swoją książkę „ W drodze przez Polskę”. Aż trudno w to uwierzyć, że człowiek pochodzący z Niemiec, zna Polskę lepiej niż swój własny kraj. Głównym powodem tego jest trwająca od 40 lat wielka fascynacja naszym krajem, ludźmi, historią, krajobrazami. O Polsce pisze pięknie i wzruszająco. Hans Bollinger przejechał Polskę wzdłuż i wszerz.

Bohater wieczoru był zachwycony przyjęciem w naszej szkole i naszym miastem. Jego prezentacji wysłuchali znamienici goście:

pani Grażyna Pełka dyrektor ZST, pan Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski, pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, pani Dorota Frankiewicz dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kolbuszowej, pan Andrzej Jagodziński dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, pan Jurek Jezuit prezes Stowarzyszenia „ Kolbuszowa bez granic”, członkowie stowarzyszenia, nauczyciele ZST i uczniowie.

Fragmenty książki czytane przez żonę Krystynę, komentarze autora i piosenki przez niego śpiewane; wszystko to było tak wymowne, że na długo zostanie w pamięci słuchaczy. Wiele osób wróciło do domu z książkami z autografem Hansa Bollingera , by  jego śladami wyruszyć w podróż po Polsce. 

 

Elżbieta Czerepkowska

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

W dniu 4 października 2018r. uczennica i uczniowie kl. IVC (grupa) o kierunku technik mechanik (Język angielski rozszerzony), wraz opiekunem, p. Reginą Kusak, udali się do Pizzerii Klan w Kolbuszowej.

Celem wycieczki dydaktyczno-wychowawczej do Pizzerii Klan, było ćwiczenie umiejętności językowej – mówienie w języku angielskim.

Uczniowie przez cały wrzesień, uczyli się materiału leksykalnego i gramatycznego z działu „Żywienie”, a także „ćwiczyli dialogi” w warunkach szkolnych, tzw. sztucznych.

Podczas pobytu w Pizzerii Klan, uczniowie, mieli okazję „porozmawiać na żywo” w języku angielskim z obsługą ww. Pizzerii, podczas zamawiania posiłku oraz napojów.

Uczniowie klasy IVC używali wyłącznie języka angielskiego, a podczas obsługi przez niezwykle miłe pracownice Pizzerii, dziękowali za obsługę w języku angielski i w tymże też języku, życzyli opiekunowi grupy, koleżance i kolegom smacznego-                      

 

Bon Apettite! lub  Enjoy your meal!.

 

Zabawa podczas przeglądania „Karty dań” oraz zamawiania posiłku była znakomita, a ww. wycieczka dydaktyczno-wychowawcza, została „uwieczniona” na zdjęciach pamiątkowych. Wszystkim, wyjście na zewnątrz ZST w Kolbuszowej, bardzo się podobało.

(Wycieczki dydaktyczne to jedna z form pracy z uczniami, zatem, podczas wizyt w różnych lokalach usługowych można „uczyć się przez praktykę”. Każda forma aktywności w języku obcym jest wielkim przeżyciem i bardzo bogatym doświadczeniem dla młodego człowieka wkraczającego w świat dorosłych).

 

                                                                                                  Opracowała : Regina Kusak

 

GALERIA ZDJĘĆ

I wyrosła nam Niepodległa- Konkurs historyczny

W dniu 1 października 2018r, okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie, w Zespole Szkół Technicznych im Bohaterów Września 1939 r., został przeprowadzony wewnątrzszkolny  konkurs  wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju i w regionie, w ramach realizowanej innowacji.

 

Celem konkursu było:

Krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

 Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce - Dorota Tęcza kl. III D

2 miejsce Szymon Partyka kl. II C

3 miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

Ogłoszenie listy laureatów i rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej akademii szkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Organizatorzy konkursu

Dyrektor szkoły G. Pełka

Nauczyciel historii B. Szafraniec

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran