Aktualności

I. Cele konkursu

 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Sieci,
 • zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad n-etykiety w Sieci,
 • motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie i plastycznie do nauki,
 • upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

2. Konkurs będzie rozgrywany i oceniany w dwóch kategoriach:

·     plakat,

·     prezentacja multimedialna,

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu konkursach. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

·     posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby,

·    nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Forma pracy:

·     w przypadku plakatów - technika jest dowolna np. colage, wyklejanka, wydzieranka, fotomontaż, obraz – pastele, tempery itp. Plakaty muszą być wykonane w formacie A1 (najlepiej na papierze typu brystol);

·     w przypadku prezentacji  – muszą być wykonane w formie elektronicznej,w programie PowerPoint(pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt). Ilość slajdów – nie mniej niż 10 ale nie więcej niż 15.

5. Wszystkie formy muszą zawierać odpowiedź na co najmniej dwa z poniższych pytań:

 • Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
 • Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?
 • Jak korzystać z Internetu i telefonu komórkowego, by nie krzywdzić innych?
 • Jakie są najczęstsze zagrożenie w Sieci?

6. Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich jeżeli wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.

7. Prace należy dostarczyć do 15. 11. 2017 r. Prezentacje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w temacie należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę). Plakaty osobiście do nauczycieli: Kazimiery Ciszek - Jadach, Agnieszki Panek.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury.

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień lub innych rozstrzygnięć konkursu.

3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Kryteria oceniania

 • trafna interpretacja tematu konkursu,
 • twórczy charakter pracy,
 • poprawność plastyczna,
 • poziom pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

V. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Organizatorzy

 

W Czwartek, budowlańcy przyglądali się procesowi betonowania stropu monolitycznego na ulicy Rzeszowskiej. 

Standardowo nie wpuszcza się wycieczek podczas betonowania tak dużego stropu, gdyż jest to proces wymagający szczególnej uwagi i ostrożności. Dla uczniów z Kolbuszowej zrobiono jednak wyjątek.

Powstający budynek jest konstrukcją szkieletową monolityczną częściowo wspartą na słupach, częściowo na ścianach żelbetowych. Obiekt ma ponad 40 metrów w rzucie i 7,2 metra największej rozpiętości stropu. Grubość stropu to 25 cm. Na uwagę zasługuje technologia ukrytych głowic słupowych, dzięki zastosowaniu trzpieni w strefie przebicia stropu przez słup. Trzy naroża płyty stropowej są wsparte wspornikowo, co wymusiło zastosowanie dodatkowych belek w strefie zginania, oczywiście belki również są ukryte, podobnie jak głowice. Głębokość posadowienia budynku, to ponad 3 metry z dodatkową podmianą części gruntu, co przy 1 metrze przemarzana gruntu na podkarpaciu jest dużym naddatkiem, wynikającym z istnienia słabych warstw  w części planowanego posadowienia. Kolejną trudnością z którą musieli zmierzyć się inżynierowie był wyskoki poziom wody będący konsekwencją sąsiedztwa rzeki Nil. W tym przypadku zastosowano igłofiltry do osuszania wykopów pod fundamenty. Ostatnią zasługującą na uwagę innowacją było zastosowanie technologii zagęszczania gruntu poprzez mechaniczne mieszanie piasku gliniastego z cementem bezpośrednio na podłożu. Tego typu rozwiązanie znacznie skraca czas robót, bo unikamy konieczności wykonania chudego betonu. 

Reasumując: Pogoda sprzyjała robotnikom przy betonowaniu i nam przy zwiedzaniu.

 

W dniu 11 X 2017r., na zaproszenie Pana Posła Zbigniewa Chmielowca, 40 uczniów wraz z opiekunami ze szkół powiatu kolbuszowskiego udało się do Warszawy, aby zwiedzić budynek Sejmu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie, którzy brali udział w X Powiatowym Sejmiku Uczniowskim „ Moje miejsce na Ziemi”, który odbył się w czerwcu 2017 r w ZST w Kolbuszowej oraz zwycięzcy innych konkursów.  Pomimo niesprzyjającej aury wszyscy punktualnie stawili się na miejscu zbiórki – czworo uczniów z LO Kolbuszowa, troje z ZS Widełka, czworo z Gimnazjum i troje ze SP nr 2 z Kolbuszowej, troje z Gimnazjum z Niwisk, sześcioro z Gimnazjum z Cmolasu, jeden uczeń z gimnazjum w Majdanie Królewskim oraz szesnastu z ZST Kolbuszowa. Przed oficjalną wizytą udało się Nam jeszcze pospacerować po Łazienkach a następnie dotarliśmy przed gmach Sejmu, gdzie oczekiwał na nas Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec. Pomimo iż trwało 49 posiedzenie  Sejmu i  trwały prace w komisjach Pracownik Biura Komunikacji Kancelarii Sejmu  opowiedziała nam o historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Zwiedziliśmy galerię posiedzeń Sejmu – mogliśmy się przysłuchać obradom Sejmu, Hall główny, gdzie udało się nam zrobić zdjęcia  z wice marszałkiem Ryszardem Terleckim oraz oglądnąć makietę przedstawiającą kompleks budynków sejmowych. Zobaczyliśmy też salę kolumnową, tablicę upamiętniającą Posłów II RP oraz Kaplicę sejmową, w której modlił się Święty Jan Paweł II. Również otrzymaliśmy   zestaw materiałów edukacyjnych do pracy na lekcjach. Następnie czekała nas kolejna  niespodzianka, gdyż udaliśmy się na pyszny obiad do sejmowej restauracji. Tutaj musieliśmy się pożegnać z Panem Posłem, złożyliśmy Mu gorące podziękowanie za umożliwienie zwiedzenia obiektu polskiego parlamentu a nade wszystko za ufundowanie nam wspaniałej wycieczki oraz smacznego obiadu w takiej niesamowitej scenerii.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie  ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam wysłuchaliśmy fascynującej opowieści, nie tylko o przebiegu tego szczególnego dla Polaków wydarzenia ale zastanowiliśmy się nad przyczynami upadku Powstania oraz nad jego znaczeniem dla losów powojennej Polski. Później udaliśmy się na Krakowskie Przedmieście, gdzie podczas krótkiego spaceru po zabytkowych uliczkach, podziwialiśmy liczne pomniki i zabytki.

Wieczorem, zmęczeni ale bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, wróciliśmy bezpiecznie do domu.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy Panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi  za sfinansowanie i umożliwienie nam zrealizowania tego edukacyjnego przedsięwzięcia.

 

W konwencji telewizyjnego „Studia Papieskiego” 10 października 2017 r. w kolbuszowskim Zespole Szkół Technicznych  uczczono zbliżającą się kolejną rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Program transmitowany był na żywo z uczniowskiego „Studia Papieskiego”, a jego gośćmi były osoby wspominające postać i pontyfikat papieża Jana Pawła II: papieski sekretarz, kard. Stanisław Dziwisz, przyjaciółka z Krakowa, dr Wanda Półtawska, kolega ze szkolnej ławki z Wadowic, Zbigniew Siłkowski, naczelny rabin Polski, Michael Schudrich oraz gość specjalny – proboszcz kolbuszowskiej Kolegiaty i katecheta w ZST, ks. Lucjan Szumierz.

Skupiona przed ekranami telewizorów wielomilionowa publiczność z uwagą słuchała wspomnień ks. Szumierza, który z papieżem Janem Pawłem II pierwszy raz spotkał się w czasie jego wizyty w Rzeszowie w 1991 r.: – Byłem wtedy klerykiem przemyskiego seminarium duchownego – mówił – i zostałem wyznaczony do posługi ministranta mitry i pastorału w czasie Mszy św., którą Papież odprawiał na placu przy obecnej katedrze rzeszowskiej. Mieliśmy wiele prób, także z papieskim ceremoniarzem, abp. Marinim. Wszystko było dograne do najmniejszego szczegółu i zsynchronizowane z papieskimi krokami. Przejmujące było szkolenie z przedstawicielami papieskiej ochrony, którzy przygotowywali nas, gdyby zaszła taka potrzeba, do zasłaniania Ojca Świętego własnym ciałem w razie strzałów potencjalnego zamachowca. Mieliśmy także okazję do chwili osobistej rozmowy z Janem Pawłem II. Pytał mnie o rodziców i rodzinę, ale z wrażenia byłem w stanie wydusić z siebie niewiele więcej niż powtarzane wielokrotnie „Bóg zapłać”…

Wywiady z gośćmi „Papieskiego Studia” przeplatane były muzycznymi teledyskami, zwłaszcza papieską „Barką” wykonywaną przez chór uczniów i nauczycieli ZST pod dyrekcją Grażyny Pełki i Barbary Szafraniec

W programie wystąpili: Sylwia Chmielowska i  Mateusz Antosz (dziennikarze prowadzący „Studio Papieskie”), Aneta Rębisz (dr Wanda Półtawska), Artur Reguła (rabin Michael Schudrich), Kacper Pawłowski (kard. Stanisław Dziwisz), Kacper Dec (Zbigniew Siłkowski), Lucjan Szumierz (ks. Lucjan Szumierz), Wiktoria Bajek i Agata Serafin (śpiew), Kamil Zdyrski (gitara), Michał Puk (kamerzysta), Kamil Ofiara i Artur Popek (dźwięk i światło). Scenariusz i reżyseria: Anna Leśniowska-BorońAnna Piątek i ks. Paweł Ciba. (gk)

Ewakuacja odbyła się 04-10-2017r. o godzinie 9.00. Wyprowadzenie uczniów, nauczycieli i personelu z budynku przebiegało bardzo sprawnie. W ciągu 3.5 minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które pozostawiono otwarte i udostępnione do sprawdzenia. Kontrolę budynku przeprowadziło dwóch wyznaczonych nauczycieli szkoły.

 

W wyniku kontroli stwierdzono:

·       Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły opuściły go bezpośrednio po ogłoszeniu sygnału alarmowego.

·       Wszystkie pomieszczenia zostały udostępnione i sprawdzone.

·       Po ogłoszeniu alarmu woźna była przygotowana do natychmiastowego wyłączenia głównego zaworu gazu i głównego wyłącznika prądu.

Na wyznaczonym miejscu ewakuacji Dyrekcji szkoły zostały zgłoszone przez opiekunów stany liczebne grup, które były pod ich opieką.

 

Łącznie ewakuowano  446  uczniów oraz  59 dorosłych osób (nauczycieli i obsługi). W sumie - 505 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

W ćwiczeniach uczestniczył przedstawiciel PSP w Kolbuszowej st. kapitan  Paweł Tomczyk, który na placu apelowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Podziękował Pani Dyrektor za sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

Na zakończenie całość zdarzenia podsumowała Pani Dyrektor Grażyna Pełka odwołując próbny alarm.

Cały przebieg próbnej ewakuacji należy uznać za udany. Szkoła jest  przygotowana do ewakuowania w razie zagrożenia.

 

 

Sporządził: M. Skiba 
Jak co roku uruchamiamy procedurę przyznania dostępu słuchaczom IT Szkoły do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark). Poniżej, przesyłamy informację na temat procedury uzyskania dostępu do zasobów Imagine Premium. Po uaktywnieniu dostęp będzie ważny do 30 września 2018. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w projekcie po spełnieniu poniższych warunków. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 do godz. 23.59. Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostatecznego w kwestii uzyskania dostępu do zasobów na ten rok akademicki.
 
Procedura uzyskania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki:
 

 1. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów, co najmniej sześciu kursów po 1 września 2017 lub posiadanie zrealizowanych minimum 129 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 27 października 2017 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane
 2. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status 

Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.
 

Informacje o projekcie:

Marek Wilk

 

 

  28.09.2017r. zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.      Uroczystość ta ma na celu przyjęcie pierwszaków do grona członków szkoły oraz ich wzajemne poznanie. Jak przystało na wagę tego święta udział wzięli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami:

Panią Elżbietą Czerepkowską, wychowawczynią klasy 1A

Panią Moniką Rauch , wychowawczynią klasy 1B

Panią Martą Borek, wychowawczynią klasy 1C

Panią Agnieszką Panek , wychowawczynią klasy 1D

Panią Reginą Kusak, wychowawczynią klasy 1E

 

Tak jak co roku, klasy pierwsze zaprezentowały się, biorąc udział w przygotowanych konkurencjach ocenianych przez jury: Pani Dyrektor – Grażyna Pełka, Pani Wicedyrektor – Barbara Szafraniec, Pani Małgorzata Chmielowiec, Pani Agnieszka Majka-Bajorek, Pan Ireneusz Stagraczyński.

Pierwsze zadanie, to quiz  z wiadomości o szkole. Następnie klasy pierwsze zmagały się w, tzw. „wyścigu taczek”. Kolejno, wyścig z zawiązanymi nogami. Później karaoke oraz „golenie balonów”. Na zakończenie otrzęsin odbyła się konkurencja dla wychowawców klas pierwszych. Nieważne jednak było zwycięstwo, liczyła się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Pierwszoklasistów zagrzewali do walki koledzy z drugich klas, prezentując tym samym swój talent wokalny.

Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów .

„ Ślubujemy kochać Polskę

strzec jej wolności, cenić wiedzę

i pilnie przykładać się do nauki

postępować uczciwie i szlachetnie,

nieść pomoc innym ludziom.”

 

 

                               Uczniowie klas II.

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran