Aktualności

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej informuje,

że dzień 1 czerwca 2018 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im.Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:00,  odbędzie się wywiadówka szkolna. 

 

W związku z egzaminami maturalnymi nauczyciele mogą ustalać indywidualnie godzinę wywiadówki szkolnej.  

 

 

Ministerstwo Zdrowia z Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 realizuje zadanie „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”. Zadanie to polega na przeprowadzaniu w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia warsztatowych zajęć dla młodzieży „W stronę dojrzałości” do 31 grudnia 2018 r.

 Programem „ W stronę dojrzałości ” objęte zostały wybrane klasy drugie  Zespołu Szkół Technicznych. 

Warsztaty o charakterze wychowawczo-profilaktycznym są prowadzone metodami aktywizującymi, wzmacniają czynniki chroniące i redukują czynniki ryzyka w kontekście zdrowia prokreacyjnego. Program wpisuje się także w obowiązkowe zadanie szkół „wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”, które w roku szkolnym 2017/2018 jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CELE OGÓLNE ZADANIA

1. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

2. Pozyskiwanie wiedzy nt .organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

3. Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich  i rodzicielskich.

4. Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

 

Tematy poruszane podczas warsztatów z młodzieżą:

 • Każdy krok ma znaczenie.
 • Styl życia a zdrowie prokreacyjne.
 • Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.
 • Choroby przenoszone drogą płciową.
 • Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.
 • Planowanie rodziny.
 • Metody planowania rodziny.
 • Troska o rozwój dziecka poczętego.
 • Niepłodność.
 • Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wstronedojrzalosci.pl

Dorota Markusiewicz

W dniach 14 - 16 maja

zapraszamy

na Dni Otwarte

Zespołu Szkół Technicznych

w Kolbuszowej

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

 

- godz. 1100– Msza Św. w Kolegiacie Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w intencji maturzystów i kolegi, który uległ wypadkowi 

- godz. 1200 – apel na sali gimnastycznej i rozdanie świadectw.

 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się XI edycja Sejmiku Uczniowskiego – Moja Miejsce na Ziemi - ,, I wyrosła nam niepodległa – Kolbuszowianie w walce o zachowanie tożsamości narodowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego ‘’. Wydarzenie było realizowane w ramach innowacji realizowanej w naszej szkole. 

Celami konkursu było: 

 • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu, w 100 rocznice odzyskania niepodległości przez państwo polskie.
 • Rozwijanie wiedzy o historii regionu i jego związku z historią kraju.
 • Poznanie wybitnych postaci związanych z regionem.
 • Rozwijanie kreatywności w zakresie technik plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy.
 • Zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Sejmik otworzyła Dyrektor Szkoły Grażyna Pełka, która słowami Jana Pawła II zaakcentowała znaczenie historii regionalnej.
Na Sejmik przybyli zaproszeni Goście: Wice Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Wojciech Cebula, Sekretarz Gminy Niwiska Jolanta Marut, ks. Kanonik Kolegiaty Kolbuszowskiej Lucjan Szumierz, Wice Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara Marian Piórek, historyk regionalista, autor wielu publikacji, Wojciech Mroczka oraz nauczyciel -  opiekun młodzieży gimnazjalnej z Cmolasu Anna Wilk.
Wice Starosta Wojciech Cebula pogratulował inicjatywy organizacji po raz XI Sejmiku Uczniowskiego, który rozwija przywiązanie do Małej Ojczyzny. Podkreślił, że kultywowanie rocznic patriotycznych jest obowiązkiem każdego człowieka, a szczególnie ważne to jest dla młodego pokolenia.
Następnie głos zabrał Marian Piórek, który przedstawił znaczenie różnorodnych źródeł w poznawaniu historii regionu, przypomniał sylwetkę Kazimierza Skowrońskiego i jego wkład w rozwój badań historycznych, zachęcił też do czytania wydawnictw regionalnych. Historyk zauważył, że dla poznania dziejów odzyskania niepodległości na terenie powiatu kolbuszowskiego ważna jest postać Andrzeja Kędziora z  Toporowa, który był m. in. ministrem pierwszego rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości.
Kolejny nasz Gość Wojciech Mroczka podkreślił znaczenie rozwoju pamięci historycznej dla młodego pokolenia, przedstawił filary patriotyzmu, jakimi są: wiara, historia i tradycja. Wspomniał o zasłużonych dla Powiatu Kolbuszowskiego duchownych ks. L. Ruczce, ks. A. Dunajeckim, ks. S. Sudole, kardynale A. Kozłowieckim. Następnie głos zabrał ks. Lucjan Szumierz, który opowiedział o tablicy wmurowanej w przedsionku Kolegiaty z okazji stulecia konstytucji 3 maja, którą ufundował Powiat Kolbuszowski w okresie autonomii galicyjskiej, dla uczczenia tego ważnego dla narodu polskiego wydarzenia.
Po wystąpieniach Gości komisja konkursowa w składzie: ks. Lucjan Szumierz, Marian Piórek, Wojciech Mroczka, Aleksandra Korzępa oceniała prezentacje młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.

Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii gimnazjalnej:
1 miejsce – Krzysztof Magda – Gimnazjum Cmolas – opiekun Anna Wilk
2 miejsce – Anita Wolan  - Gimnazjum Niwiska – opiekun Barbara Górka Starzec
3 miejsce -  Barbara  Guźda – Gimnazjum w Cmolasie – opiekun Anna Wilk
- w kategorii ponadgimnazjalnej:
1 miejsce – Maksymilian Rudny – ZST Kolbuszowa – opiekun Barbara Szafraniec
2 miejsce – Patryk Całka ZST  - ZST Kolbuszowa - opiekun Barbara Szafraniec
3 miejsce - Natalia Kędzior ZST - ZST Kolbuszowa -  opiekun Barbara Szafraniec
Wyróżnienie Michał Wojktowicz - ZST Kolbuszowa -  opiekun Barbara Szafraniec
Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Regionalną Fundację Rozwoju
,, Serce ‘’, przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Kolbuszowej, RTK im. J. M. Goslara, M. i P. B. P. w Kolbuszowej.
Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy a młodzież zapraszamy do wzięcia udziału w Sejmiku już za rok.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

W dniu 20.04.2018r. uczniowie klasy II TB (technik budownictwa) uczestniczyli  w wycieczce dydaktycznej do Kielc i Oleśnicy. 

Głównym punktem wycieczki był udział w największych w naszym regionie  Targach Budowlanych DOM-OGRÓD i TY.

Kieleckie targi odbyły się już po raz 25 i od dawna odgrywają aktywną rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju budownictwa. Dla wystawców są skuteczną metodą promocji swoich produktów, a dla zwiedzających możliwością zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie. Według informacji swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 wystawców krajowych i zagranicznych. 

W drodze powrotnej mieliśmy okazję zwiedzić fabrykę Wienerberger w Oleśnicy. Firma ta od lat jest jednym z wiodących liderów w produkcji ceramiki budowlanej, dachówek oraz pustaków. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji, poczynając od składu surowca, a kończąc na pakowaniu gotowych wyrobów. 

Z całą pewnością uczniowie znaleźli dla siebie wiele ciekawych inspiracji, a wyjazd ten był doskonałą formą poszerzenia wiedzy z zakresu budownictwa.

                                                Opracował: Dariusz Kopera, Marian Wożniak

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran