Aktualności

W dniu 20 listopada 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnegokonkursu informatyczno - plastycznego  "Bezpieczni w Sieci".

Celem konkursu było:

  • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Sieci,
  • zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad n-etykiety w Sieci,
  • motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie i plastycznie do nauki,
  • upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.

Konkurs był  rozgrywany i oceniany w dwóch kategoriach:

·           plakat,

·           prezentacja multimedialna.

Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie i ostatecznie po długich dyskusjach i naradach zdecydowała się przyznać:

  • w  kategorii  plakat:

I miejsce :

 Maria Goc kl. IaB

II miejsce:

Łukasz Jagodziński kl. IB

III miejsce:

Justyna Magda kl. ID i Jakub Tylutki kl. IA

 

  • w  kategorii  prezentacja multimedialna:

I miejsce :

Maria Goc kl. IaB

II miejsce:

Justyna Magda kl. ID i Gabriela Mazur  kl.IE

III miejsce:

Agnieszka Piechota kl. IE

Wyróżnienie:

Katarzyna Boguń kl. ID i Adrianna Sondej kl. ID

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy pomysłowości, inwencji  i artystycznych talentów

Organizatorzy:

Agnieszka Panek

Kazimiera Ciszek - Jadach

 

            W dniu 16 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na temat „Wypalenie zawodowe- przyczyny, objawy i zapobieganie”.

            Osobą prowadząca Pani Elżbieta Mikołajczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej  przedstawiła zjawisko wypalenia zawodowego i jego charakterystykę, a także skutki dla osób pracujących z  ludźmi, nawiązujących relację pomocy. Niewątpliwie nauczyciele należą do grupy osób szczególnie narażonych,podobnie jak lekarze,pielęgniarki, kuratorzy, pracownicy pomocy społecznej....

Zwróciła uwagę na etapy wypalenia, tj:

1 etap: „miesiąc miodowy w pracy”;

2 etap:przebudzenie;

3 etap: szorstkość;

4 etap: wypalenie pełnoobjawowe;

5 etap: odradzanie się jak Feniks z popiołów.

           Wśród przyczyn pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego wyszczególniła trzy grupy: indywidualne, interpersonalne, organizacyjne. Nauczyciele mieli mozliwość dokonania autodiagnozy – „Czy jesteś w grupie ryzyka?”

Nastepnie usłyszeli o technikach radzenia sobie ze stresem, a także związku pomiędzy osobowością, a schematami myślenia o sobie i rzeczywistości sprzyjającymi wypaleniu,
a także metodach zapobiegania temu zjawisku.

           

               Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Pełka podziękowała
w imieniu własnym i całej Rady Pedagogicznej Pani Elżbiecie Mikołajczyk wieloletniej Dyrektor  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolbuszowej za długoletnią wspólpracę.

 

                  22 listopada  2017 roku odbyła się II edycja konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, który dotyczy Patronów Roku wybranych przez Parlament RP.

Mijający rok miał aż 10 patronów: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała Tadeusza Kościuszkę, Generała Józefa Hallera,  Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Władysława Biegańskiego, Władysława Raczkiewicza, Josepha Conrada - Korzeniowskiego, a także 300 Rocznicę Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Rzekę Wisłę.

Tak duży wybór spowodował, że swoje prace konkursowe przedstawiało - indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach - blisko 50 osób z klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kolbuszowskiego.

Zmagania konkursowe, otwarte przez panią dyrektor ZST Grażynę Pełkę, odbywały się w dwóch kategoriach - praca plastycznych oraz prezentacja multimedialna i miały na celu: popularyzowanie wiedzy o życiu i dokonaniach Patronów Roku  2017,  a także o znaczeniu Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i znaczeniu Rzeki Wisły oraz: rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, rozwijanie wyobraźni plastycznej , kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.

Wysoki poziom prezentowanych prac spowodował, że jury zdecydowało się przyznać nagrody ex aequo. Oto wyniki konkursu:

Kategoria plakat:

I miejsce:

Filip Lubera - LO Kolbuszowa

Joanna Mytych - SP Dzikowiec

II miejsce:

Wiktoria Rzucidło - SP Widełka

III miejsce:

 Laura Róg - SP nr 2 Kolbuszowa

Wyróżnienia:

Martyna Piekarska - ZSAE Werynia

Dominika Taraszka - ZST Kolbuszowa

Wiktoria Czajkowska - LO Kolbuszowa

Zuzanna Sitarz - SP Widełka

Kinga Margańska - SP Dzikowiec

Magdalena Matuła - SP Dzikowiec

Emilia Mytych - SP Dzikowiec

 

Kategoria prezentacja multimedialna:

I miejsce:

Eliza Siębor i Natalia Hołówka - LO Kolbuszowa

Mateusz Sochacki i Michał Czepiel - LO Kolbuszowa

Wiktoria Plis - SP Widełka

Rafał Kopeć - SP Wola Raniżowska

Dominika Wielgosz i Beata Sondej - SP Mazury

II miejsce:

Paulina Ligęza - LO Kolbuszowa

Katarzyna Mytych i Patrycja Żądło - LO Kolbuszowa

Bartosz Chudzik i Bartosz Dryja - SP Wola Raniżowska

Patryk Rembisz i Jakub Chudzik - SP Wola Raniżowska

Patryk Zuba - SP Cmolas

III miejsce:

Kacper Wilczyński i Jakub Pisarczyk - LO Kolbuszowa

Paweł Karkut - ZST Kolbuszowa

Dominika Kosiorowska i Anna Kowal - SP Wilcza Wola

Wyróżnienia:

Emilia Łakomy - LO Kolbuszowa

Zuzanna Kobylarz i Aleksandra Samojedny - SP Wola Raniżowska

Anna Krawiec - SP Wola Raniżowska

Dominik Jamróz i Jakub Bieleń - SP Widełka

Szymon Kamiński - SP Niwiska

Bartłomiej Babiarz - SP Cmolas

Gratulujemy Laureatom i Uczestnikom konkursu oraz dziękujemy ich Opiekunom.

Dziękujemy za przekazanie nagród dla uczestników konkursu Posłowi na Sejm RP panu Zbigniewowi Chmielowcowi, Staroście Powiatowemu panu Józefowi Kardysiowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kolbuszowa panu Janowi Zubie,  Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kolbuszowej panu Andrzejowi Jagodzińskiemu.

 

Dziękujemy również jury za pracę w komisji konkursowej,  pani Annie Piątek i uczennicom Technikum Hotelarskiego za poczęstunek oraz panu Robertowi Serafinowi i uczniom Technikum Informatycznego za czuwanie nad sprawnością sprzętu komputerowego i dokumentację fotograficzną konkursu.

Organizatorki:

Małgorzata Kurda

Dorota Markusiewicz

Jolanta Zwolska

 

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu przypadającego na 16 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych odbył się szkolny konkurs wiedzy o tytoniu.

W konkursie wzięło udział 43 osoby:

Po ocenie testów organizatorzy konkursu w składzie Dorota Markusiewicz, Jolanta Zwolska i Marta Posłuszny przyznali następujące miejsca:

I miejsce -  Aleksandra Kuca 3C 24/24  pkt.

II miejsce – Andżelika Rozmus 3C 22/24 pkt.

III miejsce – Witold Klecha  2B 17/24 pkt.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i  dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorzy:

D. Markusiewicz ,J.Zwolska, M. Posłuszny

 

 

W  dniu 8 listopada 2017r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,  w której wzięło udział 18 uczniów z klas: II, III i IV. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 80 pytań, a na wykonanie tego zadania mieli 60 minut.   Najwyższą liczbę punktów uzyskały uczennice: Weronika Rozmus  z klasy II i Dorota Starzec z klasy III. Uczennice te będą reprezentowały szkołę w etapie okręgowym, który zostanie przeprowadzony w Rzeszowie dnia 8 stycznia 2018r.   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia na kolejnym etapie.

Nauczyciele hotelarstwa.

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r w Kolbuszowej  zaprasza młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnej olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS .

Olimpiada odbędzie się 4  grudnia( poniedziałek) ,o godzinie 11.00, w formie prezentacji multimedialnej i konkursu plastycznego.

 Cele olimpiady:
azwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką HIV/AIDS,
b) podwyższenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS wśród młodzieży, dostarczenie rzetelnej  i poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS,
c) zwiększenie akceptacji dla zdrowego stylu życia, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych,
d) kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Tematyka olimpiady:

a) pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
b) patogeneza zakażeń HIV,
c) drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV  i AIDS,
d) zapobieganie zakażeniom,
e) objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV i AIDS,
f) choroby przenoszone droga płciową,
g) HIV, AIDS a prawa człowieka,
h) opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
i) organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na własnym terenie.

Sposób przeprowadzenia olimpiady:

Każdy uczestnik będzie miał maksymalnie 5 minut na zaprezentowanie swojej pracy konkursowej.


 Zasady uczestnictwa:

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran