Aktualności

W dniu 15 października 2019r, okazji 80 lecia wybuchu II wojny światowej w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r., został przeprowadzony wewnątrzszkolny  konkurs  plastyczny na temat udziału Polskich Sił Zbrojnych, różnorodnych formacji, oddziałów w   rozgromieniu faszyzmu. Konkurs był adresowany do uczniów w ramach realizowanej innowacji.

Celem konkursu było:

 • Krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rozwijanie wiedzy o historii regionu i jego związku z historią kraju.
 • Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych.
 • Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych,
 • Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń.

Zadaniem ucznia było opracowanie plakatu, planszy tematycznej, pokazującej wkład Polskich Sił Zbrojnych, różnorodnych formacji, oddziałów w  walkę  i rozgromienie faszyzmu. Komisja w składzie: dyrektor szkoły Grażyna Pełka oraz nauczyciele historii B. Szafraniec, A Majka Bajorek, uczennica Wiktoria Baran  oceniła wartości merytoryczne i plastyczne plakatów i wytypowała zwycięzców konkursu.

 Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce - Gotkowski Paweł  kl. IV C

ex aequo Potępa Arkadiusz kl. IV C

2 miejsce  - Matuch Hubert, kl. IV C

 ex aequo Rozmus Weronika

3 miejsce  - Fortuna Kacper, kl. IV C

ex aequo Piskadło Krystian kl. IV B

Wyróżnienia uzyskali:

Kosiorowski Paweł kl. IV C

Maciąg Dawid kl. IV C

Orzech Dawid kl. IV C

Sorbal Bartosz kl. IV C

 

Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystym apelu z okazji odzyskania niepodległości.

 

Z okazji Dnia Papieskiego Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału
w akcji „Papieska kremówka”

W dniu 16 października 2019 na długiej przerwie będzie możliwość zakupienia kremówek papieskich:

- mała w cenie 1 zł

- duża – 2 zł.

 

Serdecznie zapraszamy i  życzymy smacznego!

 

Samorząd Uczniowski

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej informuje,

że 14 października 2019 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

         W Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej od roku 2013, prowadzona jest akcja pomocy dzieciom z Kamerunu  pod nazwą „Adopcja Serca”. W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym naszą akcję rozszerzyliśmy organizując kwestę przy kościele, aby móc zaadoptować  jeszcze więcej dzieci. W niedzielę 29 .09. 2019r. dzięki wsparciu i życzliwości księdza proboszcza Lucjana Szumierza, w Kolbuszowskiej Kolegiacie została przeprowadzona zbiórka do puszek na „Adopcję Serca”. Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu kwestowała od pierwszej do ostatniej mszy świętej czyniąc to z uśmiechami na twarzy. Dużą pomocą i wsparciem służyli nam księża: Paweł Ciba i  Grzegorz Krupa. Dzięki hojności mieszkańców  Kolbuszowej, udało nam się zebrać kwotę: 3.914,33 PLN, 5 Euro i 10 dolarów USA

Niedzielna zbiórka do puszek to nie koniec naszej akcji, gdyż wzorem lat ubiegłych będziemy nadal prowadzić zbiórkę wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

Bardzo serdecznie  dziękujemy księdzu Lucjanowi Szumierzowi -  Proboszczowi parafii p.w. Wszystkich Świętych za umożliwienie przeprowadzenia kwesty, a naszej młodzieży za  ofiarowanie swojego wielkiego serca i wolnego czasu. Ogromnie się cieszymy ponieważ  na chwilę obecną już wiemy, że będziemy  mogli pomóc  większej liczbie dzieci z Czarnego Lądu ponieważ zebraliśmy jeszcze  więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji. Nawet symboliczna złotówka choć dla nas to niewiele,  a dla tych dzieci to bardzo dużo. Jest to koszt jednego dnia nauki w szkole oraz zapewnienie dziecku posiłku.    

Pamiętajmy, że warto się dzielić i pomagać, bo dobro powraca…

Opracowała: Anna Piątek

 

          W dniu  30 września  2019r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej miała miejsce uroczystość zwana Otrzęsinami klas I. Na sali gimnastycznej szkoły, zgromadzili się pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami oraz uczniowie klas drugich.

          Uczniowie klas pierwszych, aby mogli zostać włączeni do społeczności szkolnej, musieli wykonać kilka zadań. Między innymi sprawdziliśmy ich wiedzę dotyczącą funkcjonowania naszej szkoły. Uczniowie mogli wykazać się też wiedzą matematyczną , zdolnościami aktorskimi oraz muzycznymi. Była również konkurencja, która pokazała nam jak bardzo kreatywni są nasi uczniowie przygotowując prezentację swojego zawodu oraz strój.  

          Nad poprawnością punktacji z poszczególnych konkurencji, czuwało  jury w składzie:

 • Pani dyrektor Grażyna Pełka - Przewodnicząca
 • Pani Agnieszka Majka  Bajorek -  Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Pani Anna Piątek - nauczyciel zawodu
 • Martyna - przedstawiciel uczniów

          Pierwszoklasiści wykonując wszystkie przygotowane zadania, stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w wykonywanie zadań  i starali się jak najlepiej wypaść, o czym świadczy fakt. że konieczna była dogrywka. Ostatecznie klasa I „D” po szkole podstawowej  została zwycięzcą, a jako nagrodę  otrzymała certyfikat, który zwalniał ją z odpowiedzi ustnych i kartkówek w następny dzień po otrzęsinach. 

          Po zakończonych konkurencjach, ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody, nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkoły i uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie klas I powtarzali tekst ślubowania:

„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, ślubujemy:

 • rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
 • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
 • zdobywać nowe umiejętności,
 • wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
 • szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
 • kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,
 • szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Technicznych, do którego społeczności należymy od tej chwili.

ŚLUBUJEMY!

          Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów oraz  wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

 

          Opracowała : Anna Piątek

 

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran