Aktualności

21 listopada 2018 roku uczennice klasy IID Wiktoria Bajek, Katarzyna Orzech i Katarzyna Zuber wraz z opiekunem ks. Pawłem Cibą wzięli udział  w jesiennym spotkaniu Szkolnych Kół Caritas diecezji rzeszowskiej, które odbyło się w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie. Prowadzącymi byli księża dyrektorzy Stanisław Słowik oraz Piotr Potyrała. Rozmawialiśmy głównie na temat wolontariatu, poszukując inspiracji do dalszych działań. Akcentem upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości był wykład gościa specjalnego, prof. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: „Losy Polski w drodze do wolności”.

Zainspirowani ciekawymi pomysłami z radością zabieramy się do dalszej pracy!

 

 

 

Wiktoria Bajek

Katarzyna Orzech

Katarzyna Zuber

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

zaprasza uczniów 

klasy 8 szkół podstawowych, klasy 3 szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

na interpretację poezji lub prozy

Zbigniewa Herberta

pod nazwą „HERBERT”

 

Jest to III edycja organizowanego przez ZST w Kolbuszowej Powiatowego Konkursu poświęconego Patronom Roku wskazanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 

ul. Janka Bytnara 2, o godzinie 900w sali 34 (I piętro).

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich
 • ujawnienie wybitnych uzdolnień uczniów
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży literaturą piękną
 • przybliżenie uczniom dorobku Zbigniewa Herberta,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów
 • promocja talentów

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego utworu poetyckiego lub prozatorskiego Zbigniewa Herberta. Szkołę powinien reprezentować jeden uczeń wyłoniony podczas szkolnych eliminacji. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Karty Uczestnika i dostarczenie jej na adres Organizatora do 22 listopada 2018 roku.

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, im. Bohaterów Września 1939 r.

ul. Janka Bytnara 2

36-100 Kolbuszowa

tel.: (17) 22-71-632 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kryteria oceny: 

- dobór tekstu, 

- interpretacja utworu, 

- kultura i wyrazistość słowa, 

- oryginalność interpretacji. 

 

Jury i nagrody:

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji w 3 kategoriach :

uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna.

W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie  I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Postanowienia jury są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Małgorzata Kurda: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Markusiewicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Zwolska:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

      

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r w Kolbuszowej  zaprasza młodzież do wzięcia udziału w szkolnej olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS .

3 grudnia ( poniedziałek), o godzinie 11.00 w kategorii: prezentacja multimedialna .

 

 Cele olimpiady:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS wśród młodzieży

b) propagowanie zdrowego stylu życia,

c) promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych,
d) kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

e) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

f) kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji

g) doskonalenie umiejętności sprawnego i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

h)doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w dostępnych źródłach

 

Tematyka olimpiady:

a) pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
b) patogeneza zakażeń HIV,
c) drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV

 i AIDS,
d) zapobieganie zakażeniom,
e) objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV i AIDS,
f) choroby przenoszone droga płciową,
g) HIV, AIDS a prawa człowieka,
h) opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
i) organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na własnym terenie.

Sposób przeprowadzenia olimpiady:

Każdy uczestnik będzie miał maksymalnie 5 minut na zaprezentowanie swojej pracy konkursowej.


 Zasady uczestnictwa:

W olimpiadzie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Technicznych.

1. Prezentacja multimedialna:

 1. prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana indywidualnie ,
 2. prezentacja powinna zawierać co najmniej 10 slajdów na temat problematyki HIV/AIDS,
 3. prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie bezpośrednio w programie Power Point,
 4. ostatni slajd powinien zawierać bibliografię ( łącznie ze stronami www),
 5. prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora.

 

2.Kryteria oceniania:

      a)zgodność treści prezentacji  z hasłem przewodnim konkursu

      b)poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,

      c)innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,

      d)walory edukacyjne,

      e)ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestników prosimy o zgłaszanie się  do biblioteki  szkolnej lub  pedagoga szkolnego 

w terminie do 30 listopada 2018r.

Organizatorzy:

 Dorota Markusiewicz,

 Jolanta Zwolska, 

Marta Posłyszny

 

 

Dnia 14 listopada 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych etap szkolny    XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów hotelarskich. Do tego etapu przystąpiło 18 uczniów z naszej szkoły z klasy drugiej, trzeciej i czwartej. Eliminacje szkolne polegały na pisemnym rozwiązaniu 80 zadań testowych, sprawdzających  wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej tematyki wiodącej Hotelarstwo XXI wieku  w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”.

Efekty zmagań najlepszych hotelarzy w naszej szkole przedstawiają się następująco:

1 miejsce –Dorota Starzec – uczennica klasy 4C

2 miejsce –Agata Serafin – uczennica klasy 2D

3 miejsce –Klaudia Pachucka – uczennica klasy 3E

Zgodnie z regulaminem Olimpiady, do etapu okręgowego kwalifikuje się tylko 2 uczniów, dlatego naszą szkołę reprezentować będą Dorota Starzec i Agata Serafin. Eliminacje okręgowe odbędą się 4 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych  w Rzeszowie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 Opracowała: Elżbieta Gut

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół Technicznych  im. Bohaterów września 1939r. w Kolbuszowej

13 listopada 2018 r. wszystkie serca bijące w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku przepełnione były dumą narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Pani Grażyna Pełka, która przypomniała dzieje walk o niepodległość i jej znaczenie w życiu narodu. Następnie, po odśpiewaniu hymnu narodowego, przedstawiono program artystyczny, który ukazywał drogę Polski do niepodległości. W pantomimie „Pisk białego Orła” zebrani przenieśli się w czasy zaborów. W wierszach i pieśniach patriotycznych przypomnieliśmy niezłomność Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji walczyli i ślubowali wierność Ojczyźnie. Wreszcie na scenie pojawiła się Wolna, Niepodległa Polska, która przy dźwiękach piosenki „Wzbiera wiatr, niebo grzmi, Polska zmartwychwstaje dziś” odtańczyła radosny taniec. Następnie wyraziliśmy nasze uczucia patriotyczne w słowach: My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską

Po tych chwilach patriotycznych uniesień, Pani Dyrektor oraz nasi Goście w osobach Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardyśa oraz proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej ks. Lucjana Szumierza rozdali nagrody laureatom konkursów, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „I wyrosła nam Niepodległa”. Celem konkursów było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dniu 21 marca 2018 r. odbył się konkurs plastyczny, w ramach którego młodzież wykonywała plakaty na temat „I wyrosła nam Niepodległa”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Zięba Anna kl. I A

I miejsce Ex aequo Krystel Izabela kl. II E

II miejsce Patrycja Mierzejewska kl. I D

III miejsce Maksymilian Rudny kl. I C

Wyróżnienia otrzymali:

Pas Artur kl. II A

Pachucka Klaudia kl. II e

Wilk Wiktoria kl. I E

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat dróg odzyskania niepodległości w kraju iw regionie został przeprowadzony w dniu 1 października 2018 r. Obowiązkiem uczestników było rozwiązanie testu. Przy uzyskaniu przez uczniów równej ilości punktów po części pisemnej, przeprowadzono dogrywkę ustną.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Dorota Tęcza kl. III D

II miejsce Szymon Partyka kl. II C

III miejsce Wiktor Chmielowiec kl. II C

W dniu 30 października 2018 r. odbył się konkurs piosenki i poezji patriotycznej. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa).

Laureaci konkursu:

W kategorii piosenka patriotyczna:

I miejsce Serafin Agata

II miejsce Natalia Skowron

II miejsce Dominika Czaja

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce Depa Gabriela

II miejsce Augustyn Michał

III miejsce Czaja Dominika

III miejsce Węgrzyn Monika .

 

Zarówno nagrody dla zwycięzców, jak i piękne suknie do Poloneza, ufundowała Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, której składamy serdeczne podziękowania.

Następnie na scenie wystąpiły zwyciężczynie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kolbuszowej, które dla społeczności szkolnej wykonały nagrodzone piosenki. Laureatka Grand Prix Agata Serafin zaśpiewała utwór pt. Niezłomni, a po niej wystąpiła Dominika Czaja, która zajęła I miejsce w tym konkursie wykonaniem piosenki pt. Cisza.

Po tej uczcie artystycznej głos zabrali Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i ksiądz Proboszcz Lucjan Szumierz, którzy podkreślali znaczenie kultywowania rocznic patriotycznych i życzyli wszystkim, abyśmy nadal mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości wszystkich zachwycił odtańczony przez szkolny zespół tradycyjny narodowy taniec Polonez. Młodzież i doroślioddali hołd swojej Ojczyźnie, a galowe stroje, biało-czerwone kotyliony i piękne dekoracje, nie tylko Sali gimnastycznej, ale całej szkoły, podkreślały wyjątkowość tej uroczystości.

             Program artystyczny i taniec poloneza w wykonaniu uczniów ZST można było zobaczyć również w Kolbuszowskiej Kolegiacie w niedzielę, w dniu 18 listopada 2018r., po mszy Św. o godz. 15.  Po występie młodzież zebrała rzęsiste brawa licznie zebranej publiczności.  Z kolei Ksiądz Kanonik Lucjan Szumierz pogratulował  pani dyrektor   szkoły Grażynie Pełce i nauczycielom, którzy przygotowali występ – Halinie Bajor, Barbarze Szafraniec i Agnieszce Majce. My ze swej strony  bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie, wszelką pomoc i duże zaangażowanie w organizację występu a nade wszystko za to, że mogliśmy pokazać różnorodne talenty naszej zdolnej młodzieży.

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości - GALERIA

 

 

Informacja.

Matura pisemna- Listopad 2018r.

Dnia  23 listopada 2018r., t.j. piątek, w godzinach 8.00- 10.00, w ZST w Kolbuszowej, odbędzie się pisemny egzamin maturalny  z przedmiotu:język angielski – poziom podstawowy. (120 minut)

Klasa IVA- sala nr 34

Klasa IVB- sala nr 33

Klasa IVC- sala nr 41

Klasa 4D- sala nr 30

Egzamin pisemny maturalny z przedmiotu język angielski- poziom  podstawowy - jest OBOWIĄZKOWY!!!

 

 

Przewodniczący ZNJO                                               

przy ZST w Kolbuszowej                                                                                                                                             

mgr Regina Kusak

 


 Od 19.11.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

 

 

 

 
 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran