Aktualności

 W dniu 27 listopada 2018 roku ogłoszono wyniki konkursu „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”, którego organizatorem była Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolbuszowej.  Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu okolicznościowego.  Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody zwycięzcom wręczyła Dyrektor PPP Dorota Frankiewicz i Wice Starosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, którzy podkreślali duże zaangażowanie uczniów, zdolności plastyczne oraz wysoki kunszt wykonania prac. 

Laureatami konkursu zostali również uczniowie ZST , którzy zajęli następujące miejsca:

II miejsce – Dominika Czaja, kl. I D

III miejsce Ruman Marcelina , kl. III D

III miejsce – Rafał Jagodziński, kl. IV A

Wyróżnienia otrzymali :

 Depa Gabriela, kl. I C

Maciej Zieliński, kl. IV A

Zwycięzcom, jak również wszystkim uczestnikom, serdecznie gratulujemy.

Koordynator:  Barbara Szafraniec

 

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów klasy budowlanej z procesem układania mieszanki betonowej na cienkościennych konstrukcjach zbiorników betonowych. 

W trakcie układania mieszanki pracownik politechniki rzeszowskiej pobierał próbki do badań wytrzymałościowych co było dodatkowym elementem dydaktycznym. Nasi uczniowie z łatwością podali wymiary próbek normowych oraz wytrzymałości zastosowanego betonu, czym mile zaskoczyli pracownika Politechniki jak i samego kierownika budowy.

B.Durak

 

III Powiatowy Konk

W dniu 22 listopada 2018 r.  odbył się III Powiatowy Konkurs Krasomówczy w Języku Obcym „Mistrz Przemowy”.

Spotkanie rozpoczęła pani Grażyna Pełka dyrektor ZST w Kolbuszowej od przywitania wszystkich przybyłych  uczestników wraz z opiekunami. Konkurs uświetnił swoim przybyciem pan wicestarosta Wojciech Cebula, który w swoim krótkim wystąpieniu życzył uczestnikom jak najlepszego zaprezentowania się i pogratulował odwagi przemawiania w języku obcym.

Następnie koordynator konkursu Elżbieta Czerepkowska przedstawiła członków jury, w skład którego weszli:

Anna Korbecka- przewodnicząca jury,

Anna Urban,

Monika Rauch,

Izabela Syniec,

Katarzyna Wachowska,

Elżbieta Czerepkowska.

W konkursie wzięło  udział 21 uczniów reprezentujących różne szkoły powiatu kolbuszowskiego. 

Uczestnicy zaprezentowali  własne teksty w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Młodzież występowała w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe ( klasy siódme i ósme)  i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe.

Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zostali:

 • I miejsce: Jakub Piórek- Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
 • II miejsce: Dominika Serafin- Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
 • III miejsce: Przemysław Wrona- Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wyróżnienie otrzymała: Monika Kasza- Zespół Szkół w Dzikowcu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni zostali:

 • I miejsce: Dawid Rembisz- ZST w Kolbuszowej
 • II miejsce: 1. Magdalena Hałdaś- LO w Kolbuszowej
 •                   2. Karol Jabłoński- LO w Kolbuszowej
 • III miejsce: Justyna Witas- ZSA-E w Weryni

Nagrodę Grand Prix  otrzymała Małgorzata Urban uczennica LO w Kolbuszowej.

Za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach oraz nagrodę Grand prix uczniowie wyjadą w 2019 r. do Apensen  ( Niemcy) partnerskiego miasta Kolbuszowej. Wycieczka zostanie ufundowana przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez Granic”, działające na terenie Gminy Kolbuszowa od 30 lat.

 Poza tym zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary „Mistrzów Przemowy”, a wszyscy laureaci  nagrody rzeczowe.

Poziom wystąpień uczestników był wysoki. Członkowie jury przy ocenie brali pod uwagę poprawność i płynność wypowiedzi, bogactwo języka, opanowanie pamięciowe tekstu i jego trudność a także sugestywność i ekspresję .

 Najlepsi uczestnicy zaprezentowali przemówienia w sposób najbardziej sugestywny, posługując się poprawnym językiem i charakteryzując się piękną wymową.

Dziękujemy nauczycielom za pracę w komisji oraz wszystkim opiekunom za przygotowanie uczniów.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.

Organizatorzy:

Elżbieta Czerepkowska

                                                                                                                                                                  Anna Korbecka

                                                                                                                                                                 Anna Urban

 

 

21 listopada 2018 roku uczennice klasy IID Wiktoria Bajek, Katarzyna Orzech i Katarzyna Zuber wraz z opiekunem ks. Pawłem Cibą wzięli udział  w jesiennym spotkaniu Szkolnych Kół Caritas diecezji rzeszowskiej, które odbyło się w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie. Prowadzącymi byli księża dyrektorzy Stanisław Słowik oraz Piotr Potyrała. Rozmawialiśmy głównie na temat wolontariatu, poszukując inspiracji do dalszych działań. Akcentem upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości był wykład gościa specjalnego, prof. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: „Losy Polski w drodze do wolności”.

Zainspirowani ciekawymi pomysłami z radością zabieramy się do dalszej pracy!

 

 

 

Wiktoria Bajek

Katarzyna Orzech

Katarzyna Zuber

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

zaprasza uczniów 

klasy 8 szkół podstawowych, klasy 3 szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

na interpretację poezji lub prozy

Zbigniewa Herberta

pod nazwą „HERBERT”

 

Jest to III edycja organizowanego przez ZST w Kolbuszowej Powiatowego Konkursu poświęconego Patronom Roku wskazanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 

ul. Janka Bytnara 2, o godzinie 900w sali 34 (I piętro).

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich
 • ujawnienie wybitnych uzdolnień uczniów
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży literaturą piękną
 • przybliżenie uczniom dorobku Zbigniewa Herberta,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów
 • promocja talentów

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego utworu poetyckiego lub prozatorskiego Zbigniewa Herberta. Szkołę powinien reprezentować jeden uczeń wyłoniony podczas szkolnych eliminacji. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Karty Uczestnika i dostarczenie jej na adres Organizatora do 22 listopada 2018 roku.

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, im. Bohaterów Września 1939 r.

ul. Janka Bytnara 2

36-100 Kolbuszowa

tel.: (17) 22-71-632 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kryteria oceny: 

- dobór tekstu, 

- interpretacja utworu, 

- kultura i wyrazistość słowa, 

- oryginalność interpretacji. 

 

Jury i nagrody:

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji w 3 kategoriach :

uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna.

W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie  I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Postanowienia jury są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Małgorzata Kurda: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Markusiewicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Zwolska:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

      

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r w Kolbuszowej  zaprasza młodzież do wzięcia udziału w szkolnej olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS .

3 grudnia ( poniedziałek), o godzinie 11.00 w kategorii: prezentacja multimedialna .

 

 Cele olimpiady:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS wśród młodzieży

b) propagowanie zdrowego stylu życia,

c) promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych,
d) kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

e) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

f) kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji

g) doskonalenie umiejętności sprawnego i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

h)doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w dostępnych źródłach

 

Tematyka olimpiady:

a) pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
b) patogeneza zakażeń HIV,
c) drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV

 i AIDS,
d) zapobieganie zakażeniom,
e) objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV i AIDS,
f) choroby przenoszone droga płciową,
g) HIV, AIDS a prawa człowieka,
h) opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
i) organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na własnym terenie.

Sposób przeprowadzenia olimpiady:

Każdy uczestnik będzie miał maksymalnie 5 minut na zaprezentowanie swojej pracy konkursowej.


 Zasady uczestnictwa:

W olimpiadzie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Technicznych.

1. Prezentacja multimedialna:

 1. prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana indywidualnie ,
 2. prezentacja powinna zawierać co najmniej 10 slajdów na temat problematyki HIV/AIDS,
 3. prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie bezpośrednio w programie Power Point,
 4. ostatni slajd powinien zawierać bibliografię ( łącznie ze stronami www),
 5. prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora.

 

2.Kryteria oceniania:

      a)zgodność treści prezentacji  z hasłem przewodnim konkursu

      b)poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,

      c)innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,

      d)walory edukacyjne,

      e)ogólne wrażenie estetyczne.

Uczestników prosimy o zgłaszanie się  do biblioteki  szkolnej lub  pedagoga szkolnego 

w terminie do 30 listopada 2018r.

Organizatorzy:

 Dorota Markusiewicz,

 Jolanta Zwolska, 

Marta Posłyszny

 

 

Dnia 14 listopada 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych etap szkolny    XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów hotelarskich. Do tego etapu przystąpiło 18 uczniów z naszej szkoły z klasy drugiej, trzeciej i czwartej. Eliminacje szkolne polegały na pisemnym rozwiązaniu 80 zadań testowych, sprawdzających  wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej tematyki wiodącej Hotelarstwo XXI wieku  w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”.

Efekty zmagań najlepszych hotelarzy w naszej szkole przedstawiają się następująco:

1 miejsce –Dorota Starzec – uczennica klasy 4C

2 miejsce –Agata Serafin – uczennica klasy 2D

3 miejsce –Klaudia Pachucka – uczennica klasy 3E

Zgodnie z regulaminem Olimpiady, do etapu okręgowego kwalifikuje się tylko 2 uczniów, dlatego naszą szkołę reprezentować będą Dorota Starzec i Agata Serafin. Eliminacje okręgowe odbędą się 4 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych  w Rzeszowie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 Opracowała: Elżbieta Gut

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran