Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez uczniów naszej szkoły z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

 

  

 

12 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.
w Kolbuszowej odbył się XIV Powiatowy Sejmik Uczniowski „Moje miejsce na Ziemi –Bohaterowie tamtych dni” pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP - Zbigniewa Chmielowca, Starosty Powiatu Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby. W ramach Sejmiku odbył się konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy  przygotowali prezentacje na temat „Bohaterowie tamtych dni”.

Celem Sejmiku było ukazanie skomplikowanych losów ludności polskiej z regionu powiatu kolbuszowskiego, walczących o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny w XX wieku. Dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej kultywowanie pamięci
o bohaterach, walczących w okresie II wojny światowej, jest moralnym zadaniem, gdyż nasza szkoła nosi zaszczytne imię Bohaterów Września 1939 roku.

Sejmik rozpoczęła  Grażyna Pełka -  dyrektor szkoły witając przybyłych gości, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami i rodzicami. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Dyrektor MiPBP, Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara Andrzej Dominik Jagodziński, Kierownik BOJS – Bogusława Bryk, reprezentująca Starostę Powiatu Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Oddział
w Rzeszowie Franciszek Batory - laureat honorowej nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”, reprezentacje młodzieży ze szkół podstawowych i średnich wraz
z opiekunami. Tematyka Sejmiku nawiązuje do dziedzictwa pokoleniowego, czego dowodem był wystrój oraz przygotowane przez młodzież prezentacje konkursowe, poświęcone niezwykłym Rodakom. 

Na wstępie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, podkreślając wartość tego typu spotkań, których celem jest propagowanie historii Regionu, budowanie więzi ze swoją Małą Ojczyzną, rozwijanie tożsamości narodowej, szczególnie teraz gdy na Wschodzie trwa krwawa wojna rosyjsko - ukraińska. Kolejnym punktem Sejmiku było wystąpienie Pana Franciszka Batorego, który w niezwykle zajmujący sposób przedstawił sylwetkę swego brata Józefa  Batorego „Argusa”, jednego z siedmiu działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego 1 marca 1951 r., w mokotowskim więzieniu.

Przed przystąpieniem do prezentacji powołano komisję konkursową w składzie: Teresa Basa– przewodniczący, Jacek Kocur i Elżbieta Muszyńska. Powołano również zespół młodzieżowy do opracowania rezolucji, podsumowującej pracę Sejmiku.

Do rywalizacji konkursowej zgłosiło się trzech uczniów ze szkół średnich 
i  dwudziestu ośmiu ze szkół podstawowych. Młodzież opracowała i przedstawiła koleje życia i osiągnięcia różnorodnych osobowości, często co szczególnie cenne, byli to członkowie rodzin uczniów. Wśród prezentowanych znaleźli się żołnierze walczący przeciwko okupantowi oraz osoby cywilne, które swoją odwagą dały przykład patriotyzmu.

 

Młodzież, pomimo ogromnej tremy, zaskoczyła Komisję dojrzałością i rzetelnością prezentacji, ujęła młodzieńczym spojrzeniem na czasy wielkich wydarzeń z XX wieku.

Jury, biorąc pod uwagę wiedzę merytoryczną, wkład pracy i atrakcyjność prezentacji przyznało następujące nagrody:

 

 

W kategorii szkół podstawowych-klasy IV-VI:

I miejsce- Zieliński Bartłomiej, SP Ostrowy Tuszowskie, opiekun: Magdalena Szpyt

II miejsce- Anastazja Pełka, SP Ostrowy Tuszowskie, opiekun: Magdalena Szpyt

III miejsce- Jakub Wyparło, SP Ostrowy Tuszowskie, opiekun: Magdalena Szpyt

III miejsce- Krzysztof Tyniec, SP Ostrowy Tuszowskie, opiekun: Magdalena Szpyt

Wyróżnienie - Dominika Brózda, SP Hadykówka, opiekun Zofia Krzyżak

 

W kategorii szkół podstawowych-klasy VI-VIII

I miejsce - Nina Sudoł, SP Komorów – opiekun Anna Zięba Kurda

I miejsce - Milena Magda, SP Trzęsówka - opiekun: Magdalena Szpyt

II miejsce - Aleksandra Kłosowska, SP Cmolas, opiekun: Anna Wilk, Małgorzata Urbańczyk

III miejsce - Wiktoria Brózda, SP Hadykówka, opiekun Zofia Krzyżak

Wyróżnienia:

Aleksandra Kuna, SP Trzęsówka, opiekun: Magdalena Szpyt

Antonina Wrzask, SP Cmolas, opiekun: Anna Wilk, Małgorzata Urbańczyk 

Natalia Kosiorowska, SP Cmolas, opiekun: Anna Wilk, Małgorzata Urbańczyk

 

W kategorii szkół średnich

I miejsce - Wojciech Peret, LO Kolbuszowa, opiekun: Zbigniew Fryc

II miejsce - Gabriela Buczek, ZST Kolbuszowa, opiekun: dyr. Grażyna Pełka

II miejsce - Aleksandra Zagroba, ZST Kolbuszowa, opiekun: Barbara Szafraniec 

 

Zwycięzcom rozdano dyplomy i cenne nagrody, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali, na pamiątkę, publikacje dotyczące historii regionu.

 

Sejmik zakończył się odczytaniem apelu o pokój na Ukrainie, wypracowanego przez zespół młodzieżowy. 

 

 Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! 

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

 Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. 

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. 

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, 

aby głosił pokój bliskim i dalekim 

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 

wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, 

z której nie ma odwrotu, 

niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.

Spraw, niech ustanie wojna (na Ukrainie), 

która zagraża Twoim stworzeniom na niebie,

 na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, 

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania

wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu 

– bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

My młodzi uczniowie Powiatu Kolbuszowskiego, zaangażowani w kultywowanie historii i tradycji, biorący udział w XIV Powiatowym Sejmiku Uczniowskim - „Bohaterowie Tamtych dni” w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, pragniemy złożyć hołd wszystkim Tym, którzy walczyli
o wolność i suwerenność naszego państwa w XX wieku. 

Mamy świadomość, że każda wojna jest nieszczęściem i nigdy nie jest odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa
i nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień. Dzisiaj z przerażeniem oglądamy bestialstwo wojny, słuchamy głosów torturowanych, mordowanych kobiet
i dzieci, młodych, starców, bezdomnych, uchodźców, ofiar konfliktów. Dlatego
tez kierując się słowami odczytanej „Modlitwy o Pokój”  wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II, apelujemy dziś z mocą:

 Nie wobec wojny i przemocy!

 Nie wobec rasizmu i obojętności!

 Nie wobec nienawiści między ludźmi i narodami!

Jako młodzież jesteśmy dumni z naszego narodu, który z takim zaangażowaniem pomaga Ukrainie. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie eskalacji wojny w tym państwie.  

 

Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania dla sponsorów konkursu
w osobach:  Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Dyrektor MiPBP, a zarazem prezes RTK Andrzej Jagodziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret. 

Organizatorzy dziękują i gratulują wszystkim opiekunom, którzy przygotowali młodzież do tak ciekawych prezentacji. Równocześnie, już dziś, pragną zaprosić do udziału
w kolejnej edycji turnieju w przyszłym roku.

 

 

                                                                                                          Grażyna Pełka

                                                                                                          Barbara Szafraniec

 

10 kwietnia 2022 r. przed tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej na placu Zespołu Szkół Technicznych odbyła się uroczystość z okazji 12. rocznicy tej tragedii. 

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. 

Następnie Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej przywitała przybyłych gości: Posła na Sejm RP – Z. Chmielowca,  Marszałka Województwa Podkarpackiego E. Draus, Starostę Kolbuszowskiego J. Kardysia wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu M. Burkiem i  radnymi powiatowymi, Burmistrza Kolbuszowej J. Zubę, Dziekana Dekanatu Kolbuszowa – Wschód księdza Lucjana Szumierza, Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej st. bryg. J.Nitę, Komendanta Powiatowego Policji nadkom. A. Mielnickiego, i inne delegacje oraz mieszkańców powiatu.

Pani dyrektor w swym przemówieniu wróciła do tragicznych wydarzeń sprzed 12 laty – powiedziała:  

Spotykamy się dzisiaj, aby wspomnieć ważne wydarzenie dla narodu polskiego. Wydarzenie i ludzi, którzy głęboko zapisali się w historii naszego Państwa. Tragedią, która dotknęła nasz kraj była katastrofa polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Dnia 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.56 cała Polska zamarła. Media przekazały nam bowiem szokującą informację. Prezydencki samolot TU 154 rozbił się niedaleko wojskowego lotniska w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie wraz z załogą zginęli. Lecieli na obchody innej, jakże tragicznej rocznicy, 70 lecia Zbrodni Katyńskiej.

 Zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką oraz Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. Zgnięła część elity politycznej Polski, zginęli wysokiej rangi duchowni i oficerowie Wojska Polskiego, w tym Szef Sztabu Generalnego oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił wojskowych w Polsce, między inni dowódca Operacyjnych Sił Zbrojnych generał Bronisław Kwiatkowski, przyjaciel Kolbuszowej. Zginął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Szef Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele rodzin katyńskich. Na pokładzie było 88 pasażerów oraz
8 osobowa załoga samolotu. Jeszcze nigdy we współczesnej historii Polski i świata nie zdarzyła się taka tragedia, w której aż tak dużo czołowych osobistości państwowych zginęło jednocześnie.

Wróćmy pamięcią do tamtych dni oczami i słowami jednej z warszawskich redaktorek:

[Pamiętam dokładnie moment ogłoszenia tej informacji w telewizji. Był słoneczny sobotni poranek. Siedzieliśmy z mężem i dziećmi przy śniadaniu i oglądaliśmy program telewizyjny. Magda Mołek, o ile dobrze pamiętam prowadziła wywiad z Cezarym Harasimowiczem. Nagle zamilkła, chwyciła prawą ręką za słuchawkę w uchu i patrząc w oczy rozmówcy wolno i poważnie powiedziała mniej więcej tak: „Proszę pana, proszę Państwa. Życie pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. Otrzymałam właśnie informację, że samolot prezydencki lecący do Katynia miał wypadek.” Wtedy jeszcze nie było wiadomo, kto dokładnie leciał tym samolotem, ani jak tragiczny był wymiar tej katastrofy. Z minuty na minutę docierały kolejne fragmenty informacji, by w końcu wszystkie stacje telewizyjne złączyć nieprzerwanym monotematycznym strumieniem hiobowych wiadomości. Niedowierzanie, szok, przerażenie i kompletna bezradność wobec tego, co donosiły media. Tak jak stałam wyszłam z domu i pojechałam do redakcji, w której pracuję. Chciałam jakkolwiek być przydatna i potrzebna. Zrobić cokolwiek, by zagłuszyć narastającą bezradność wobec skali tragedii.]

Tu nie dociera zgiełk świata, 

słychać nawet cichy traw szelest,

cisza taka, że aż przygniata… 

siwa mgła pod nogami się ściele.

Białe krzyże stoją wzdłuż drogi, 

płoną ognie zniczy wokoło,

suche liści spadają pod nogi 

jak rażony piorunem samolot…

Jeszcze walczy, podrywa się w górę 

z wyciem wichru w silnikach zamarłych, 

ale Los już pociągnął za sznurek 

nie powrócą wśród żywych umarli…

 

Ci, którzy odeszli związali swe życie z Ojczyzną. To ona była dla nich najważniejsza. Jej służyli i za nią oddali życie.

Naszym obowiązkiem, jako obywateli RP, jest zachowanie w pamięci tego tragicznego dnia. Bowiem zginęli tam przede wszystkim ludzie… Musimy o tym pamiętać!…

Wszyscy zebrani wzięli udział we wspólnej modlitwie za tragicznie zmarłych, którą poprowadził ks. dziekan Lucjan Szumierz. Obchody zakończyło złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary smoleńskiej katastrofy lotniczej oraz wpis do księgi pamiątkowej.

Organizatorzy

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran