Aktualności

 

BEZPŁATNY kurs Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa w ramach Lokalnej Akademii Cisco.

Kurs obejmuje 15 godzin, dostępny bezpłatnie dla KAŻDEGO ucznia naszej szkoły.

Odbywa się w trybie samodzielnej nauki on-line oraz kończy się certyfikatem

 

Zapisy realizowane są poprzez dodanie użytkownika do grupy na GOOGLE CLASSROOM ( kod zajęć: 3xh7fzs )

 

Marek Wilk

 

 

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.492):  

 

1.     W czasie ograniczenia pracy szkoły związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zadania Zespołu Szkół Technicznych będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

2.     Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając  w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia, również przez Zespół Szkół Technicznych, w terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 

3.     Szkoła obecnie będzie realizować podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w sposób zdalny, w kontakcie z Rodzicami uczniów. W ramach tych przygotowań  podaję Państwu wybrane przykłady działań prowadzonych przez naszą szkołę, również rekomendowanych przez władze oświatowe i służby sanitarne:

a)     nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej, mogą zadawać uczniom zadania i oceniać ich pracę.  Będzie się to odbywało przez dziennik elektroniczny.Nauczyciele mogą również ustalić dodatkowy sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,

b)    od 13 marca nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych testowaliten sposób nauczania pracując już zdalnie z uczniami (- prosimy o informacje zwrotne do nauczycieli lub wychowawców, jeśli napotkają Państwo trudności z otworzeniem jakiegoś linku, załącznika, itp. ) i wiem, że młodzież aktywnie włączyła się w te działania,

c)     nauczanie na odległość jest nowym wyzwaniem  dla nauczycieli, rodziców,  a w szczególności uczniów. Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość .
W razie trudności technicznych lub innych ( np. z rozwiązaniem jakiegoś zadania) prosimy o kontakt z nauczycielami lub  wychowawcą przez Librusa lub w inny ustalony sposób,

d)    każdy nauczyciel ustali indywidualnie z uczniami sposób kontaktu przez dziennik elektroniczny lub Google Classroom, Facebook. Również Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny, e – mail szkoły  lub telefonicznie,

e)     praca uczniów będzie na bieżąco monitorowana i oceniana przez nauczycieli, uczniowie przez dziennik elektroniczny będą otrzymywać od nauczycieli informacje zwrotne. Również Rodzice mogą korzystać z Informacji umieszczonych w e – dzienniku,

f)     jednocześnie przypominam,  że uczniowie powinni przebywać w domu. Rozumiemy, że brak kontaktu z kolegami, koleżankami, nauczycielami  to sytuacja niecodzienna i stresująca. Wychowawcy będą nadal wspierali uczniów w pokonywaniu codziennych trudności, podobnie jak szkolny pedagog. Zachęcamy do kontaktu,

Zależy nam na przygotowaniu kształcenia na odległość w sposób rozsądny, mając na uwadze przede wszystkim możliwości uczniów, a z drugiej strony prawidłowe przygotowanie uczniów do egzaminów - maturalnego i zawodowych, ale także możliwości sprzętowe oraz „czasowe” rodziców- często także pracujących w sposób zdalny.

Pozdrawiam Państwa i Uczniów

Grażyna Pełka

 Dyrektor

Zespołu Szkól Technicznych

w Kolbuszowej

 

 

 

Zapraszamy na nową stronę FACEBOOK-a: KOLBUSZOWAZST

 

 

 

Kolbuszowa, 17.03.2020 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej przypomina uczniom, że nie jest to czas wolny od nauki. Zaleca wszystkim uczniom, aby korzystali z dziennika elektronicznego, gdzie nauczyciele umieszczają zadania, które należy wykonać. W trosce o dobre przygotowanie do czekających Was egzaminów: maturalnego i zawodowego rozwiązujcie testy i arkusze egzaminacyjne, które pozwolą powtórzyć wiadomości i utrwalić umiejętności wymagane na egzaminach.

Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej 

 

Informujemy, że od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej będzie zamknięty do odwołania.

 

Wszelkie sprawy można załatwiać elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: 17 2271-632.

 

 

Przekazuje ważny komunikat MEN, który ukazał się w czwartek wieczorem 12.03.2020 r.

 

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”

 

Apeluje również do całej młodzieży Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, aby przebywali w swoich domach i nie przyczyniali się do rozprzestrzeniania wirusa. Jesteśmy powiatem, w którym wielu naszych znajomych lub członków rodzin przebywa za granicą, gdzie choroba się rozprzestrzenia i ogarnia coraz więcej osób.

 

 

Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej

 

 

KOMUNIKAT DEPARTAMENTU INFORMACJI I PROMOCJI
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio
  do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały
do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl
to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran