Aktualności

Aktualności

 

 

Gabriela Depa, uczennica klasy 3C Technikum logistycznego wygrała finał VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, który odbył się 21 maja 2021 roku. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest cyklicznie organizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. Udział w finale wzięło 14 najlepszych uczniów z Rzeszowa, Sanoka, Krosna, Tarnobrzega, Dębicy, Kolbuszowej, Przemyśla, Jasła, Leżajska, Głogowa Małopolskiego, Strzyżowa, Lubaczowa, Kańczugi oraz Dynowa wyłonionych w etapie kwalifikacyjnym. Do pierwszego etapu przystąpiło 16 szkół z województwa podkarpackiego (technika logistyczne i spedycyjne). Podczas finału uczestnicy zmagali się z bardzo wymagającym testem składającym się z 30 pytań obejmującym zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką i spedycją.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Warto wspomnieć, że to już druga wygrana z rzędu uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. W poprzedniej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej pierwsze miejsce zajęła Dorota Tęcza.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

Wchodzenie i wychodzenie uczniów do i ze szkoły

(24.05.2021r. – 28.05. 2021r.)

 

Zgodnie ze szkolnym Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej w czasie zagrożenia epidemicznego:

1.    Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów bądź pełnoletniego ucznia, jednak w przypadku braku takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

2.    W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który po konsultacji z higienistką szkolną, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

3.    Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach (zgodnie z planem lekcji).

4.    Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego. KAŻDY UCZEŃ WCHODZĄC DO BUDYNKU DEZYNFEKUJE RĘCE i udaje się pod wyznaczoną salę lekcyjną.

 

Wejście/wyjście

Grupa

Klasa

Wejście główne (od strony ul. J. Bytnara)

I

2Ag, 2Bg, 2Cg, 3a

Wejście od parkingu przy szkole muzycznej (obok sali gimnastycznej)

II

2Dg, 2Eg

Od parkingu przy szkole muzycznej – wejście obok sali 17

III

3A, 3B,

Od parkingu przy J. Pawła II - wejście  przez dziedziniec szkoły

IV

3C, 3D,

Od parkingu przy J. Pawła II (wejście obok sali 23)

V

3E, 2ag,