Aktualności

Szanowni Państwo
Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie!

 

Ten rok szkolny zaczął się jak każdy inny. Spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, by wspólnie poznawać świat, nabywać umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Jednak w marcu wszystko się zmieniło. Zamiast lekcji w szkole - zdalne nauczanie, zamiast rozmów i śmiechów na przerwach - izolacja. Mimo, że każdy przebywał w swoim domu, był to czas wytężonej pracy. I chociaż wydawało się to trudne - udowodniliście, że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych. Byliście otwarci na nowe sposoby przekazywania wiedzy. Pomimo trudności i przeciwności nie poddaliście się i wspólnie dobrnęliśmy do końca. Wszyscy zdobyliśmy nowe doświadczenia i umiejętności.

Jesteśmy z Was dumni.

Dziękujemy Rodzicom za ogromny wkład w dyscyplinowanie swoich dzieci i współdziałanie przy realizacji zdalnego nauczania.

Dziękujemy Nauczycielom za troskę o Was, za zdalne przygotowanie Uczniów do egzaminów - maturalnego i zawodowego, za codzienną troskę o każdego z uczniów w czasie zdalnego nauczania oraz za trud związany z wychowaniem młodego pokolenia.

Dziękujemy Wszystkim za ten rok, który pomimo niesprzyjających okoliczności, spędziliśmy wspólnie.

Przed Wami zasłużony wypoczynek - wakacje.
Życzymy Wam, by były to miesiące wytchnienia i nabrania nowych sił, aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku w gronie najbliższych.
Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie.
Do zobaczenia we wrześniu


Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Dyrektor Grażyna Pelka
Wicedyrektor Kazimiera Ciszek - Jadach
Kierownik Szkolenia Praktycznego Wojciech Frankowski

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej informuje, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca i będzie przebiegało według harmonogramu dołączonego poniżej.
Uczniowie przychodzą na spotkanie punktualnie i w wyznaczone miejsce, aby uniknąć niepotrzebnych zgromadzeń.
Podczas pobytu na terenie szkoły stosujemy się do wytycznych GIS- uczniowie przychodzą w maseczkach, przy wejściu dezynfekują ręce i zachowują odstęp co najmniej 1,5 m.
Uczniowie odbierają świadectwa od wychowawcy - każdy pojedynczo z zachowaniem odpowiedniej odległości i z użyciem odpowiedniej maski i rękawiczek gumowych.
W ewidencji świadectw uczniowie podpisują odbiór, KAŻDY POWINIEN MIEĆ SWÓJ DŁUGOPIS.

UWAGA! Po świadectwo przychodzi tylko osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Do szkoły nie może przyjść osoba , która jest na kwarantannie lub przebywa w domu z osobą objętą izolacją lub kwarantanną.
 

Grażyna Pełka

 

38 uczniów naszej szkoły przystąpiło do kursu online "Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa" w ramach Lokalnej Akademii Cisco.

Kurs odbywa się w trybie samodzielnej nauki on-line oraz kończył się certyfikatem

Uczniowie wykazali się umiejętnościami w wyjaśnianiu następujących zagadnień:

 • Zagrożenia cybernetyczne i ich wpływ na świat współczesny.
 • Podatność sieci komputerowych na ataki.
 • Wpływ cyberataków na różne gałęzie gospodarki.
 • Polityka Cisco wobec wykrywania zagrożeń i ochrony przed nimi.
 • Dlaczego popyt na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa rośnie.
 • Certyfikacja z obszaru bezpieczeństwa IT.

 

15 osób uzyskało certyfikat ukończenia kursu.

 

Gratulacjemy

Marek Wilk

 

Nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w cyklu webinarów ,,Logistyka dla technika" zorganizowanym przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

 

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

 

W dniu 17 czerwca 2020, odbył się SZKOLNY KONKURS LOGISTYCZNY ONLINE o tytuł MISTRZA LOGISTYKI, którego uczestnikami byli uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk.

Na teście pojawiły się pytania z magazynowania, transportu, opakowań, kodów kreskowych oraz kosztów.

Tytuł MISTRZA LOGISTYKI Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej zdobyły, aż trzy osoby:

Czaja Julia III E,

Surowiec Andżelika II C,

Czajkowska Weronika I Eg.

 

Drugie miejsce:

Kosiorowska Natalia z II C.

 

Trzecie miejsce:

Czachor Karolina z III E,

Chruściel Martyna z I Eg,

Chruściel Justyna z I Eg.

 

Gratulujemy!!

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

 

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele  przedmiotów logistycznych

Gabriela Depa klasa II C

 

 

 

 

Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS
w związku z pandemią COVID-19.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

 1. Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

 3. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

 4. Przynosicie własne przybory:

 5. etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

 6. etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

 7. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

 8. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
  we wskazanych pomieszczeniach.

 9. W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
  i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

 10. W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

 11. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

 12. Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

wejście od strony parkingu przy Szkole Muzycznej

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem do szkoły

wejściem
od dziedzińca szkolnego

Zdający
na egzamin

AU.22 – Obsługa magazynów
(sala gimnastyczna)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (sala nr 17)

BD.31 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych
i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
(sala nr 33)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
(sala nr 27)

A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich (sala nr 18)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 34 –
27 zdających)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 28 –
1 zdający)

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży (sala nr 29)

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych (sala nr 35)

TG.12 – Planowanie i realizacja usług
w recepcji
(sala nr 41)

BD.29 – Wykonywanie
i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (sala nr 30)

MG. 18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
o zespołów pojazdów samochodowych
(sala nr 31)

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 12.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem
do szkoły

Zdający
na egzamin

A.50 – Organizacja
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (sala nr 20)

EE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (sala 34)

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (sala 34)

 

9. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

10. Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

11. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

12. Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

13. Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w egzaminów.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

 

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran