Aktualności

Aktualności

 

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy. W  celu zachowania i udostępnienia szeroko rozumianej spuścizny po papieżu Polaku, będącej częścią naszego dziedzictwa narodowego, w celu głębszego  poznania i zrozumienia Jego nauki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem każdego uczestnika będzie opracowanie prezentacji multimedialnej  pokazującej interpretację wybranej myśli Jana Pawła II.

  • Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
  • Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. (…) Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.
  • Patriotyzm jako miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, jest zatem drogą do uporządkowanej miłości społecznej.
  • Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą.
  • Każdy naród żyje dziełami swojej kultury.

W celu wzięcia udziału w konkursie proszę o dołączenie do grupy classroom – kod zajęć  5mhfoii i przesłać prace w utworzonych projektach. Termin nadsyłania prac konkursowych  26 II 2021.

Grażyna Pełka

Barbara Szafraniec

Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego Narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności młodych ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa. Dlatego w I półroczu roku szkolnego 2020/21 w ZST W Kolbuszowej, nawet w tak trudnym czasie edukacji zdalnej, podejmowano różnorodne działania mające na celu rozwój świadomości historycznej.

Z okazji święta odzyskania państwowości polskiej uczniowie kilku klas wzięli udział w I Ogólnopolskim dyktandzie na Święto Niepodległości. Najlepsze wyniki z naszej szkoły uzyskała Justyna Chruściel, która zajęła 173 miejsce - Kl. II E g, Anna Kluk  - 179 miejsce - Kl. II E g, Gabriela Gałda – 507miejsce -  Kl. II E g. Uzyskane lokaty były stosunkowo wysokie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce w tą akcje zaangażowało się kilkanaście tysięcy młodzieży.

                  Aby poznać historię swojej Małej Ojczyzny i lokalnych bohaterów uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym „Szkoła pamięta”. Ich  zadaniem  było  opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej . Spośród nadesłanych prac wybrano najlepsze prezentacje:

  • I miejsce -  Karol Szydło KL IIIA
  • II miejsce -  Romerowicz Bartosz KL IIIA
  • III miejsce - Starzec Maksymilian KL IIIA

Młodzież naszej szkoły wzięła też udział w konkursie szkolnym na najlepszą prezentacje multimedialną „ Chrzest Polski”, w ramach   w I Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundacje Słowo. Najlepszą pracę wykonał uczeń klasy     Naróg Nikodem kl. III E ( została wysłana do Warszawy), II miejsce zajął Rząsa Adrian kl. III C a trzecie Kosiorowska Natalia kl. III C.

Uczniowie klasy II E g włączyli się również w akcję „ Razem na święta” i odwiedzili w swoich miejscowościach osoby starsze, samotne, składając Im życzenia , ofiarowując własnoręcznie upieczone pierniczki, zrobiony stroik czy też świąteczną kartkę. 

                                                                                                                                                              Barbara Szafraniec 

 

 

 

PLAN LEKCJI obowiązujący od 18.01.2021 r. (*.PDF)

 

 

 

 

Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w sesji styczeń/luty 2021 r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN, CKE, GIS, MZ w związku z pandemią COVID-19.

 

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1.      Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

3.      Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

4.      Przynosicie własne przybory:

‒      etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

‒      etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń/luty 2021.

5.      Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

6.      Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
we wskazanych pomieszczeniach.

7.      W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

8.      W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

9.      W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

10.   Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

11.   Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

12. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 12.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

13. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 14.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkołu o godzinie 13.00 i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

14.  Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

15.   Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

16.   W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

17.   Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

18.   Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

Wytyczne OKE.pdf

Przybory - etap pisemny.pdf

Przybory - etap praktyczny.pdf