Aktualności

Bohaterowie walczący o wolność i suwerenność Ojczyzny z terenu powiatu kolbuszowskiego w latach 1939 – 1956

 

W dniu 13 03 2023r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się finał konkursu zwieńczającego realizacje szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce patriotycznej.

 

Cele projektu edukacyjnego

 

 • ukazywanie postaci bohaterów walczących o wolność i suwerenność Ojczyzny z terenu powiatu kolbuszowskiego w latach 1939 - 1956

 • kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych

 • rozwijanie samodzielności w procesie gromadzenia informacji, analizy danych, opracowania wyników swojej pracy i ich publicznej prezentacji 

 • doskonalenie umiejętności planowania pracy 

 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, wdrażanie do  systematyczności 

 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych i autoprezentacji

 • wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz wartości patriotycznych

 

Działania realizowali uczniowie klas IA, IB, IC, ID,IE, Ia, którzy w ramach lekcji historia i teraźniejszość realizowali poszczególne etapy projektu. Uczniowie dobrali się w zespoły, wybrali temat – postać bohatera, wyszukali i opracowali informacje, przedstawili treści na plakatach umiejętnie wiążąc  elementy graficzne z tekstem a następnie przedstawili postaci na forum klasy. Kolejnym etapem był konkurs miedzy klasowy, gdzie najlepsze zespoły reprezentujące swoją klasę przedstawiły efekty pracy grupy.

 

Komisja, w składzie Pani Dyrektor Grażyna Pełka oraz przedstawiciele wszystkich klas pierwszych, oceniła realizowane projekty, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

- merytoryczne: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna prezentacji, różnorodność źródeł informacji, zasób informacji, umiejętność analizy zebranych materiałów i wyciągania wniosków, własne spostrzeżenia

- formalne: poprawność językowa, estetyka prezentowanej pracy, kompozycja, staranność wykonania, umiejętność powiązania elementów graficznych z tekstem, zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań,  opracowanie karty projektu edukacyjnego 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

I miejsceProjekt: „ Helena Czartoryska odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata”– realizowany przez zespół reprezentujący klasę ID  w składzie:

Wiktoria Wilk

Julia Serafin

Karolina Szlachetka

Dominika Magda

Amelia Kiwak

 

II miejsce - Projekt: Józef Batory -  Bohater walczący o wolność i suwerenność Ojczyzny  - realizowany przez zespół reprezentujący klasę IE  w składzie:

Cudo Martyna

Kata Patrycja

Mazan Gabriela

Muchowska Amelia

Rembisz Emilia

 

III miejsce - Projekt: Ks. Antoni Dunajecki -  Bohater walczący o wolność i suwerenność Ojczyzny  - realizowany przez zespół reprezentujący klasę IB  w składzie:

Czachor Kacper

Bieleń Mateusz

Kosiorowski Dawid

Kret Kamil

Partyka Dominik

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 Przeprowadzona ewaluacja projektu edukacyjnego pokazała,  że zastosowana metoda nauczania przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat historii regionu, rozwija postawy kreatywności, innowacyjności, odpowiedzialności, kształtuje umiejętność współpracy w zespole, a tym samym  jest innowacyjną i efektywną metodą nauczania.

Barbara Szafraniec

 

 

 

W konkursie CyberQuest (polska edycja), który odbył się 4 marca w zakładach PZL w Mielcu, zespół uczniów klasy 3B pod opieką Wojciecha Zagroby w składzie: Szymon Dudziński, Ernest Gul, Sebastian Gul, Jakub Guźda, Kamil Kurpisz zajął czwarte miejsce.

 

Konkurs jest globalnym wydarzeniem dotyczącym cyberbezpieczeństwa, który odbył się w 13 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii.

 

Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu “Moja wizja książki – project okładki”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

2. Celem konkursu jest

 • rozwijanie pasji czytelniczej wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,

 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych  z powiatu kolbuszowskiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej do 21 kwietnia 2023r.

5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres : w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa.

6. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunku, obrazu) okładki dowolnej książki.

7. Prace powinny być wykonane:

 • samodzielnie,

 •  w orginalny sposób, 

 • dowolną techniką

 • w formacie A4

 • praca powinna być opisana  : imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa.

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki – interpretacja własna

 • walory artystyczne, (kompozycja, warsztat pracy )

 • estetyka wykonania

 • po rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni do ZST w celu odebrania dyplomów i nagród rzeczowych.

9. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności publikacji listy laureatów konkursu. 

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

11. Prace pozostają własnością Organizatora po zakończeniu konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  do celów promocyjnych (na stronie internetowej).

13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy Konkursu

 

 

WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W BOGUCHWALE

 

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się
w Boguchwale oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego.

– Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbrojnych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jak również służby zawodowej. Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, studentami uczelni wojskowych, poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zapraszamy na Wojskowe Targi Służby i Pracy w Boguchwale, Plac Rynek 2, Miejskie Centrum Kultury.

 

Różne drogi do służby wojskowej

W każdym z tych miejsc osoby zainteresowane służbą w wojsku będą mogły znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Dowiedzą się przede wszystkim, na czym polega dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, – kto może podjąć to wyzwanie, jak wygląda procedura powołania, na jakie korzyści może liczyć osoba aplikująca do DZSW. Obecni podczas targów rekruterzy przedstawią informację jak zostać żołnierzem zawodowym, a także możliwości podjęcia innych rodzajów służby wojskowej, np. terytorialnej lub rezerwy aktywnej. Zainteresowani pracą na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej również będą mogli zapoznać się z ofertami w poszczególnych jednostkach i instytucjach wojskowych.

Seria Q&A z rekruterem

Podczas Targów dostępne będą punkty rekrutacyjne obsługiwane przez wojskowe centra rekrutacji. Przedstawiciele WCR nie tylko udzielą szczegółowych informacji czy odpowiedzą na pytania i wątpliwości, ale również - na życzenie -  przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z indywidualnych zainteresowań. Zdecydowani będą mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie do służby. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przedstawi także szkolenia realizowane w ramach projektów MON w klasach wojskowych czy szkolenia ochotniczego dla studentów w programie Legia Akademicka.

Możesz stać się jednym z nas  

Osoby, które myślą o konkretnych formacjach będą mogły bezpośrednio spotkać się i porozmawiać z żołnierzami, ponieważ podczas targów wystawiać się będą m.in. 21 Strzelców Podhalańskich, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Swoją ofertę przedstawią również wszystkie uczelnie wojskowe
w Polsce.

Pokazy najnowocześniejszego sprzętu, wyszkolenia żołnierzy i … grochówka

Program targów wzbogacą liczne atrakcje, które tak bardzo cieszą miłośników wojskowości. Zaplanowano prezentacje nowoczesnego sprzętu m.in. przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, Dron Fly Eye i wyposażenie wojskowe, jak również pokazy działań żołnierzy. Będzie można zobaczyć występy orkiestry wojskowej. A na zakończenie rzecz jasna nie zabraknie prawdziwego kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka oraz świeży chleb z piekarni polowej.

Wojskowe Targi Służby i Pracy to propozycja dla zdecydowanych na służbę wojskową jak i wciąż szukających pomysłu na swoją zawodową drogę. 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELKSKIEGO

O ŚW. PATRYKU I IRLANDII

‘HAPPY ST. PATRICK'S DAY’


images.jpg

 

I. Cele konkursu:

Poszerzenie wiedzy uczniów o  św. Patryku, patronie Irlandii.

Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.

Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz

zdobywania nowych informacji.

 

II. Adresat konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV Technikum oraz I-III Szkoły Branżowej.

 

III. Struktura i przebieg konkursu

 Konkurs składa się z jednego etapu który odbędzie się 15 marca 2023. Konkurs ma formę quizu, a pytania są w języku polskim i angielskim. Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału u organizatorów konkursu. Zgłoszenia trwają do 13 marca. Czas trwania konkursu wynosi 30 min. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

 

IV. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i ocenę celującą z języka angielskiego za aktywność.

 

V.Organizatorzy konkursu

mgr Rędzio Martyna

mgr Sekman Ilona

mgr Kitrys Beata

mgr Czachor Justyna


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i udziału😊

Nauczyciele języka angielskiego

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 389 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran