Aktualności

 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że dni: 10 stycznia i 11 stycznia 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych tylko dla uczniów, którzy w tym dniu mają lekcje w szkole.

 

Uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz praktyki w zakładach pracy nie mają dnia wolnego.

 

         Na przełomie października i listopada 2017 roku nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji „Adopcja serca – Adopcja na odległość”. Akcja ta jest organizowana przez biskupa Jana Ozgę z diecezji Doumé w Kamerunie, a polega na przekazywaniu środków finansowych na kształcenie i dożywianie miejscowych dzieci.

 

W tym roku dzięki Waszej hojności i uprzejmości zebraliśmy 1980,00 zł,
co pozwoliło na adopcję dziewięciorga dzieci.

 

Klasa I A – 17,37 zł                                                 Rodzice – 129,49 zł

Klasa I A – 15,00 zł                                                 Nauczyciele – 1132,00zł

Klasa I B – 34,36 zł

Klasa I C – 17,50 zł

Klasa I D – 36,00 zł

Klasa I E – 12,00 zł

Klasa I E – 110,00 zł

Klasa II A – 17,00 zł

Klasa II B – 30,00 zł

Klasa II C – 11,00 zł

Klasa II C – 13,00 zł

Klasa II D – 29,20 zł

Klasa II E – 22,00 zł

Klasa II E – 25,00 zł

Klasa III A – 62,00zł

Klasa III B – 25,00 zł

Klasa III C – 20,00 zł

Klasa III D – 63,00 zł

Klasa IV A – 17,40 zł

Klasa IV B – 20,10 zł

Klasa IV C – 23,18 zł

Klasa IV D – 62,50 zł

Klasa IV E – 26,10 zł

+ 9,80 zł

 

         Wszystkim, którzy w różny sposób włączyli się do tej akcji składamy serdeczne podziękowania w imieniu Samorządu Uczniowskiego i pani Dyrektor szkoły za okazane dobro i serce.

Samorząd Uczniowski z opiekunami

            Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, której etap szkolny odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali nr 20.

Celem olimpiady jest:

·        Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

·        Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

·        Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi

·        Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska,

Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z następujących dziedzin:

·        Ekologia klasyczna

·        Wody i ich ochrona

·        Gleby i ich ochrona

·        Gospodarka rolna i leśna

·        Żywność i zdrowie

·        Ochrona przyrody

·        Powietrze i jego ochrona

·        Gospodarka odpadami

·        Hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

·        Aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska

            Zgłoszenia chętnych uczniów będą przyjmowane do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 14:00 przez nauczycieli biologii: Elżbietę Gut i Dorotę Markusiewicz.

 


 Od 2.01.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

 

 

 
 

Sprawozdanie ze Szkolnego KonkursuWiedzy o Zdrowym Żywieniu

pod hasłem:

„Jaka dieta – takie zdrowie”

 

            W dniu 15 grudnia 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowym Żywieniu

w ramach programu realizowanego przez Zespół Szkoły Promującej Zdrowie.

Celem konkursu było:

  • zachęcenie młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami zdrowego odżywiania
  • kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia
  • zapoznanie uczniów z korzyściami płynącymi ze stosowania zdrowej diety
  • uświadomienie młodzieży negatywnego wpływu niewłaściwych praktyk żywieniowych na funkcjonowanie organizmu
  • propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu

Konkurs obejmował test składający się z 34 pytań. Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas I- III technikum.

Po sprawdzeniu prac konkursowych przyznano następujące miejsca:

I miejsce: Łukasz Płaza z kl. II A                      

II miejsce: Bartłomiej Sobolewski z kl. III A

III miejsce: Andrzej Chodor  oraz Tomasz Witas z kl. II A

Wyróżnienia: Katarzyna Augustyn, Faustyna Komaniecka, Patrycja Sitko z kl. III C

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i symboliczne nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyników.

Opiekun konkursu

Elżbieta Gut

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran