Aktualności

Z inicjatywy naszej młodzieży, a konkretnie uczniów klasy 4E, powstał pomysł aby w  tym roku Mikołaj zawitał do „ Przytuliska dla zwierząt w Kolbuszowej” . Od pomysłu do realizacji minęło kilka dni, w ciągu których uczniowie solidnie przygotowali całą akcję. Na początku była rozmowa z Komendantem Straży Miejskiej, który opiekuje się przytuliskiem czy możemy  zorganizować taką pomoc oraz co jest najbardziej potrzebne. Następnie napisaliśmy pismo do Dyrekcji Szkoły o wyrażenie zgody na organizację tej akcji. Plakaty informujące o tym co można przynosić, gdzie i kiedy zakończenie akcji. Później uczniowie zebrali w klasie wolne datki na zakup produktów potrzebnych na zrobienie wypieków, które były sprzedawane w szkole. Uczennice z tej klasy przez 2 dni sprzedawały własnoręcznie przygotowane słodkości : babeczki , szarlotkę, pierniczki. Każdy mógł wspomóc akcję kupując coś słodkiego. Zbierana była również karma, żwirek, koce, zabawki, a każdy darczyńca w podziękowaniu mógł wybrać sobie  słodkości. Za zebrane pieniążki zakupiliśmy suchą karmę i puszki z mokrą karmą oraz żwirek, koce drapak dla kotów, przysmaki, miski, zabawki. Zebraną żywność i pozostałe dary, zanieśliśmy  2 dni przed Mikołajem do przytuliska.

 Dla młodzieży była to zapewne niezapomniana lekcja . Opiekun zwierząt  opowiedział  nam jak to wszystko się zaczęło. Mówił o zwierzętach,  które do nich trafiają oraz o możliwościach adopcji.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję : Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i całej społeczności szkolnej. Dzięki Wam mogliśmy zrobić coś dobrego. Kolejny raz udowodniliśmy, że młodzisz naszej szkoły jest otwarta na pomoc i ma dobre serca. Jako opiekun tego przedsięwzięcia, dziękuję osobie, która była główną pomysłodawczynią i motorem napędowym do działania- Agnieszko jesteś Wielka

Opracowała: Anna Piątek

W dniach 29-30 listopada 2019r. wzorem lat ubiegłych, odbyła się Ogólnopolska Zbiórka żywności,  koordynowana przez Regionalną Fundację Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej. Tym razem wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych,  a było ich sporo bo 46 osób, zbierali przez 2 dni żywność w sklepach: „Lidl” i „Biedronka”. Żywność zbierana na terenie powiatu kolbuszowskiego trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców z naszego regionu. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy zebrano łącznie 1477 kilogramów produktów,  które trafiły między innymi do osób starszych i samotnych. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich pracę, a  przede wszystkim za uśmiech i serce. Jesteśmy im  wdzięczni, że swój wolny czas chcieli właśnie poświęcić na zbiórkę żywności.  „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.” Pamiętajmy o tym każdego dnia…

Opracowała: Anna Piątek

13 grudnia 2019, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród dla laureatów XV Powiatowego Konkursu na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze.

Przedmiotem konkursu były ludowe ozdoby choinkowe wykonane z bibuły, papieru i słomy: łańcuchy, aniołki, gwiazdki, koszyczki, a także ozdoby bożonarodzeniowe: światy i pająki oraz  akcesoria kolędnicze: turonie, maski, gwiazdy oraz szopki kolędnicze.

 

Uczniowie naszej szkoły w konkursie zajęli następujące miejsca:


Kategoria „Ozdoby choinkowe”

 1. miejsce: Wiktoria Lewandowska – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 2. miejsce: Dominika Czaja – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

    Wyróżnienie: Paweł Węglarz – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej 

Kategoria „Szopki kolędnicze”

 1. miejsce: Patrycja Maciąg – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 2. miejsce: Dominik Żyła – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

 

Zwycięzcom gratulujemy.

 

W dniu 10 grudnia 2019 roku,  młodzież  z naszej szkoły, zwiedziła Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów (MPRŻ)  w Markowej. Inicjatywa zorganizowania wyjazdu związana była z realizacją innowacji pedagogicznej „Wierni Polsce – Oddajmy Im Hołd”.  W ramach ciekawej prelekcji  poznaliśmy wiele ciekawych historii ukazujących  bohaterskie postawy Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin, na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Szczególnie zainteresowały nas tragiczne losy rodziny Ulmów, którzy podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia, dali schronienie ośmiorgu Żydom o nazwiskach: Goldman i Szall.. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie WłodzimierzLeś – granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu Ich sześciorga dzieci. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.

W Muzeum można oglądnąć film pokazujący nasze miasto  z 1929 roku a szczególnie żyjące tu rodziny żydowskie. Na pamiątkowej tablicy, na budynku Muzeum, wyszukaliśmy nazwiska rodaków z Kolbuszowej, którym za udzielenie pomocy Żydom, nadano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podczas powrotnej drogi poznaliśmy wzruszającą historie życia Heleny Czartoryskiej, uhonorowanej pośmiertnie tym zaszczytnym tytułem, za uratowanie dziewczynki pochodzenia żydowskiego RacheliKalfus.

To była prawdziwa lekcja historii.

B. Szafraniec, L. Szumierz

Dnia  14 listopada 2019r. w ZST w Kolbuszowej odbył się SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI pn.„ Fryzura ślubna z elementami awangardy”.

W konkursie wzięli udział uczniowie- wszyscy  o profilu fryzjerskim.Cel konkursu to rozwijanie zainteresowań,uzdolnień i kreatywności młodzieży w dziedzinie fryzjerstwa. Ponadto młodzi adepci szkoły fryzjerskiej mieli możliwość prezentować i konfrontować  z innymi swoje zdolności.

Spośród 16 uczestników komisja konkursowa przyznała :

- I miejsce  Adriannie Sondej z kl. III D

- II miejsce zajęła Justyna Magda z kl. III D

- III miejsce ex aequo przyznano Karolinie Gul z kl. II D i Julii Kobylskiej z kl. ID

Zwycięzcy otrzymali  dyplomy, nagrody i gratulacjeJ

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     Organizatorzy

            Renata Sobolewska, Agnieszka Majka Bajorek

 

 Regulamin Szkolnego Konkursu fizyczno-chemicznego

„Wpływ emisji gazów cieplarnianych na środowisko

 

Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizyko-chemicznych w otaczającej przyrodzie.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych,
 3. Podnoszenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej,
 4. Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 5. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu
 6. Zainteresowanie młodzieży szkolnej fizyką i chemią oraz zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczejaktywności.
 7. Umożliwienie młodzieży wyrażania w formie zapisu filmu oraz plakatu wybranych zjawiski prawfizycznych i chemicznych dotyczących skutków nadmiernej emisji CO2  oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery, ich wpływu  na klimat a także propozycji działań pozwalających na ograniczenie emisji w/w gazów.
 8. Prezentacja najciekawszych tematycznie plakatów, filmów oraz prezentacji multimedialnych i ich wykorzystanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Kolbuszowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do nauczyciela fizyki, chemii własnoręcznie wykonanych plakatów , filmów lub prezentacji multimedialnych przedstawiających skutki nadmiernej emisji  gazów cieplarnianych na środowisko oraz sposobów ograniczania tego zjawiska. .

Szczegółowe warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace indywidualne.

2. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, klasa.

3.  Każdy uczestnik konkursu  w kat. „Film” lub „Prezentacja multimedialna” powinien dołączyć płytę CD z zapisem cyfrowym projektu.

4. Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką, barwne lub czarno – białe, format A2 lub większy

5. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu.

 Konkurs rozstrzygniemy w trzech kategoriach:

 1. plakat przedstawiający walkę z emisją gazów cieplarnianych i zastosowanie odpowiednich technik, urządzeń lub  zjawisk fizycznych i chemicznych będących ich skutkiem
 2. film przedstawiający  realne działania zmierzające do ograniczenia ilości gazów cieplarnianych w atmosferze
 3. prezentacja multimedialna – skutki klimatyczne emisji gazów cieplarnianych

         Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 - uwzględnienie w pracy sposobów walki z emisją gazów cieplarnianych

- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

 - estetyka pracy.

 

Termin realizacji konkursu od 1 marca  2020 r. do 21 marca 2020 r.

 • Komisja w składzie dyrektor szkoły, nauczyciel fizyki i nauczyciel chemii wyłoni laureatów konkursu do 30marca 2020r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronieinternetowej ZST oraz wyeksponowane na wystawie szkolnej
 • Prac dostarczonych na konkurs nie oddajemy, stanowią one własnośćorganizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych prac i filmów podaniem danychautora.
 • Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np. „ściągniętych” z Internetu).

 

Koordynator konkursu:

A. Panek , K. Ciszek- Jadach i M. Borek

 

Mistrzostwa Szkoły

o tytuł

najsilniejszego ucznia w trójboju siłowym

 

W skład trójboju siłowego wchodzą:

 • Wyciskanie sztangi na ławce poziomej – ½ masy ciała
 • Przysiady na suwnicy – ½ masy ciała
 • Podciąganie się na drążku

 

Termin: styczeń/luty 2020r.

Zapisy do końca grudnia u pana Ireneusza Stagraczyńskiego i pana Łukasza Poborcy.

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran