Aktualności

 

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej i mogącymi się pojawić różnego rodzaju problemami takimi jak:  lęk, poczucie zagrożenia, nadmierne obciążenie obowiązkami, obawa przed porażką w grupie rówieśniczej itp., zachęcam rodziców i uczniów do  kontaktu podczas specjalnego dyżuru w każdy wtorek w godzinach od 14-16.    

 

Pedagog szkolny: Marta Posłuszny

 

 

 

Dzięki uczestnictwu Marcina Magdy, ucznia klasy 3 o profilu technik mechatronik w Mistrzostwach Polski Programistów PLC, firma  „MECHATRONIK Artur Grochowski"  w imieniu Organizatorów zaprosiła wszystkich uczniów klas mechatronicznych na  Dzień Inżyniera. 

Szkolenie pod tytułem „RobLAB jako wirtualne środowisko do nauki programowania urządzeń mechatronicznych i robotów. Programowanie robotów w języku MelfaBasic oraz współpraca ze sterownikami S7-1200”, odbyło się 28 maja 2021 roku o godzinie 12:00  w formie warsztatów online.

 Robert Serafin, organizator szkolenia dla uczniów


28 Maja 2021 roku

 
 
 

 

Zgodnie ze szkolnym Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej w czasie zagrożenia epidemicznego:

1.    Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów bądź pełnoletniego ucznia, jednak w przypadku braku takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

2.    W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który po konsultacji z higienistką szkolną, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

3.    Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach (zgodnie z planem lekcji).

4.    Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego. KAŻDY UCZEŃ WCHODZĄC DO BUDYNKU DEZYNFEKUJE RĘCE i udaje się pod wyznaczoną salę lekcyjną.

 

Wejście/wyjście

Grupa

Klasa

Wejście główne (od strony ul. J. Bytnara)

I

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1aB,

Wejście od parkingu przy szkole muzycznej (obok sali gimnastycznej)

II

2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp

Od parkingu przy szkole muzycznej – wejście obok sali 17

III

2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg

Od parkingu przy J. Pawła II - wejście  przez dziedziniec szkoły

IV

2apB, 2agB, 2Ep, 2Eg

Od parkingu przy J. Pawła II (wejście obok sali 23)

V

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3aB

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wirtualnego zwiedzenia  Zespólu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

 

 

 

Katarzyna Rembisz, uczennica klasy 3E Technikum Logistycznego zajęła II miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu było „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości". Uczennica naszej szkoły zajęła drugie miejsce w kategorii „Film”.

Organizatorem konkursu był Polski Komitet Normalizacyjny, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, DHP oraz Platforma Przemysłu Przyszłości.

Cele konkursu:

·       Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych normalizacji w życiu codziennym;

·       Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;

·       Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

 

Należy podkreślić, że uczniowie Technikum Logistycznego każdego roku odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich, są to m. in.: Olimpiada logistyczna, Liga Młodych Logistyków, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej, Morze Perspektyw, itp..

 

Link do filmu, który przygotowała Katarzyna Rembisz:

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/podsumowanie-ix-ogolnopolskiego-konkursu-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja-?fbclid=IwAR0JNKs5GaZe-t_2nIEzWWTpFnKGZJFN9oe1NAW3KnrRyYMzlIDx2Y24L1w

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 356 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran