Aktualności


Nauczyciele hotelarstwa i biblioteka szkolna ogłasza szkolny konkurs
pod hasłem:
"Konkurs wiedzy o hotelarstwie"

Celem konkursu jest:
 • Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich.
 • Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
 • Lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Zapoznanie młodzieży z rozwiązaniami organizacyjnymi i standardem technicznym obiektów hotelarskich w kraju.
 • Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
 • Stworzenie rankingu szkół hotelarskich.
 
Tematem konkursu jest:
 • Zapoznanie się uczniów ze słynnymi sieciami hotelowymi w kraju i na świecie
 • Stworzenie folderu reklamującego własny hotel
 • Autoprezentacja swojej osoby ?Zareklamuj siebie tak, aby pracodawca chciał Cię zatrudnić?

 Formy konkursu:
 
 Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
1. plastycznej,
2. multimedialnej,
3. autoprezentacji
4. wiedzy hotelarskiej (test)
 
 Dzień nauczyciela w ZST

    W dniu 13 października 2011 r. w naszej szkole odbyły sie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie zaprezentowali program słowno - artystyczny. Umiejętnościami wokalnymi oraz aktorskimi popisali się uczniowie z klas III Ti,  I Th, I TFO, II Th i II Tm. Którzy doskonalili swoją sztukę pod okiem p. Sabiny Jamróz oraz p. Moniki Rauch  Po wystąpieniu młodzieży, dyrektor szkoły przyznał nagrody za wyróżniająca się prace edukacyjną i wychowawczą. Po rozdaniu nagród okoliczną przemowę wygłosili zaproszeni goście, m.in: starosta kolbuszowski p. Józef Kardyś, poseł na sejm RP p. Zbigniew Chmielowiec oraz proboszcz parafii pw Wszystkich Świętych w Kolbuszowej Lucjan Szumierz.
Ponadto w obchodach uroczystości udział wzięli emerytowani nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły o których p. dyrektor również pamiętał wręczając nagrody dyrektora. Na zakończenie, uczniowie wręczyli dyrekcji, nauczycielom pracującym i emerytowanym, pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom kwiaty oraz kartki z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego. Po przedstawieniu i przemowach zaproszeni goście udali się na poczęstunek do pokoju nauczycielskiego a uczniowie rozeszli się do domów.

 


Zapraszamy na dyskotekę szkolną: 27.10.2011 (czwartek) od 18.00 -22.00 

Wycieczka na "Białkówkę"
{joomplu:665 left}W dniu 3 października 2011 r. uczniowie klasy III TI wraz z opiekunami Dorotą Markusiwicz i Jolantą Zwolską poszli  na wycieczkę pieszą  na ścieżkę edukacyjno - przyrodniczą  "Białkówka". Towarzyszyła nam w tym dniu piękna pogoda , co sprzyjało dobrym nastrojom młodzieży . O godzinie 8.00 spotkaliśmy się grupą pod Zespołem Szkół Technicznych   i poszliśmy  do  Nowej Wsi . Na początku wycieczki  poszliśmy  na spacer lasem i obejrzeliśmy budowę nowej drogi. Trasą spacerową przeszliśmy przez tablice informacyjne zapoznające ze składem florystycznym drzewostanu. Następnie odpoczywaliśmy przy miejscu wyznaczonym przy ognisku, smażąc pyszne kiełbaski i rozmawiając o walorach przyrodniczych tego miejsca. Po obfitym posiłku przeszliśmy trasą ścieżki "Białkówka", wzdłuż której usytuowano  miejsca przestankowe  , w  których umieszczono tabliczki z opisem roślin oraz nazwą dróg. Przy ciekawszych gatunkach roślin stoją tabliczki z ich nazwą polską, łacińską oraz krótkim opisem. Ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą "Białkówka" można przejść w dwóch wariantach - trasa zielona (przystanki A i B), o długości ok. 2 km oraz trasą czerwoną (przystanki 1-9), o długości ok. 4,5 km.
 
Trasa ,którą przeszliśmy  pozwoliła w interesujący sposób połączyć wypoczynek i poznanie przyrody. Wróciliśmy do domu dotlenieni i pełni energii do dalszej pracy. 


Sprawozdanie
z Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posłów Zbigniewa Chmielowca i Tomasz Poręby przeprowadzonego w ZST im. Bohaterów Września 1993 w Kolbuszowej.

W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych 3 X 2011 r. wzięło udział 16 uczniów. Do finału powiatowego zakwalifikowano 2 uczniów:
 • Marzena Surowiec z kl. IV TB/TO - opiekun G. Pełka
 • Łukasz Rozmus z kl. II TB ? opiekun B. Szafraniec

Finał konkursu odbył się 6 X 2011 r. Komisja konkursowa po teście pisemnym i dogrywce ustnej wytypowała trzech laureatów konkursu.

Z naszej szkoły III miejsce zajął Łukasz Rozmus, uczeń klasy II TB. W nagrodę uczeń pojedzie na kilkudniową wycieczkę do Brukseli.


Sprawozdanie
z  przeprowadzonego w ZST im. Bohaterów Września 1993 w Kolbuszowej  IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Parlamencie  RP i Samorządzie lokalnym


Etap szkolny konkursu przeprowadzono 26 IX 2011 r.
W kategorii pisemnej,  w której zadaniem było napisać rozprawkę na temat "Jeśli zostanę posłem to..." w eliminacjach wzięło udział 14 uczniów.
W kategorii plastycznej, w której zadaniem było narysować plakat wyborczy wzięło udział 8 uczniów.
Do finału zakwalifikowano po 5 uczniów z każdej kategorii.

30 IX 2011 r. odbyły się eliminacje finałowe . Laureatami konkursu w kategorii pisemnej zostali:
 • I miejsce Małgorata Kosiorowska - kl II TH - opiekun B. Szafraniec
 • II miejsce Natalia Lenart -  kl II TH - opiekun B. Szafraniec
 • wyróżnienie otrzymała Danuta Wit - kl II TH- opiekun B. Szafraniec
Laureatami konkursu w kategorii plastycznej zostali:
 • II miejsce Aneta Guźda ? kl IV TB/TO - opiekun G. Pełka
 • III  miejsce Bernadeta Bańka - kl IV TB/TO - opiekun G. Pełka
 • wyróżnienie otrzymała Ewelina Wawrzyniak - opiekun B. Szafraniec

XI DZIEŃ PAPIESKI JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK MODLITWY

W dniu 10.10.2010r. odbył się w naszej szkole, zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas, uroczysty apel z okazji XI Dnia Papieskiego. Nad jego organizacją czuwali: ks. Krzysztof Rusznica, ks. Jacek Hajduk i Anna Leśniowska - Boroń. Szczególny wkład mają tu uczennice klasy III Technikum Hotelarskiego oraz uczeń klasy II Technikum Informatycznego i uczeń klasy I Technikum Mechanicznego.
Tegoroczny Dzień Papieski odbywał się pod hasłem Jan Paweł II ? Człowiek Modlitwy. Jest to szczególny dzień, bo dzień łączności z Ojcem Świętym i zachęcający do poznawania nauczania papieskiego. Celem tegorocznych uroczystości było także rozbudzenie ducha modlitwy, co stało się wypełnieniem testamentu Papieża Polaka. Szczególne jest to, że po raz
Pierwszy mogliśmy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II.

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 374 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran