Aktualności

Już po raz siódmy, w dniach 13 i 14 kwietnia 2018 r., odbył się Festiwal Nauki i Techniki, organizowany przez Powiat Kolbuszowski oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, realizowany w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”; Działania 9.4, Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Tradycyjnie pierwszy z dwóch dni festiwalowych przeznaczony był dla zorganizowanych grup ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu kolbuszowskiego, drugiego dnia atrakcje festiwalowe mogli obejrzeć wszyscy zainteresowani, którzy piękne sobotnie przedpołudnie postanowili spędzić w miłej, rodzinnej atmosferze korzystając z festiwalowej oferty.

Nie zawiodła ani pogoda ani frekwencja. Tegoroczny Festiwal odwiedziło ponad 2000 zwiedzających.

Wśród atrakcji można było skorzystać z oferty Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (symulatory lotów, demonstratory naukowe, gry i zabawy dydaktyczne).

Jak co roku w organizację Festiwalu aktywnie wsparli przedsiębiorcy z terenu powiatu organizując stanowiska prezentacyjne.

Wśród nich znalazły się firmy:

Admill Sp. z o.o. - producent części przemysłu lotniczego, który swą festiwalową ofertę wzbogacił o pokazy grawerowania laserowego.

ZMP SARD - mechanika precyzyjna - niektóre ich produkty najlepiej było oglądać przy użyciu szkła powiększającego.

Z.P.H. Hurtownia Części Zamiennych Jan Tarapata - firmy specjalizującej się w produkcji części zamiennych do autobusów, wojska itp.

Jak zawsze nie zabrakło dystrybutora produktów z przeznaczeniem do utrzymania ruchu w przemyśle Brammer S.A.

Fin Sp. z o.o. - specjalizujący się w dostawach części zamiennych, wyrobów hutniczych oraz materiałów eksploatacyjnych dla sektora lotniczego - pokazał nowy produkt ze swojej oferty - „symulator skoków spadochronowych”, który w praktyce mogli sprawdzić zwiedzający.

Branżę budowlano - montażową reprezentowały:

Solbet Kolbuszowa S.A. - prezentujący produkty oferowane przez swoje zakłady.

Debiutujący w tym roku jako wystawca producent ceramiki budowlanej Wienerberger Ceramika Budowlana, którego zakład w Kupnie przygotował pokazy murowania nową technologią - Porotherm Dryfix oraz wykorzystanie w produkcji zautomatyzowanych linii technologicznych z prezentacją robota przemysłowego.

ZET-BUD Kolbuszowa - dystrybutor drzwi, czołowych producentów polskich oraz stolarki budowlanej.

Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy „DREW-MET” S.C. - producent nowoczesnych kotłów c.o. na paliwa stałe.

Służby mundurowe reprezentowali:

WKU Mielec - 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, reprezentowana przez żołnierzy batalionu piechoty lekkiej - z ofertą dla absolwentów szkół średnich.

Jednostka WOT prezentująca nowoczesny sprzęt wojskowy.

Działająca przy ZST organizacja „Strzelec” - organizator pokazów ratownictwa medycznego oraz strzelnicy sportowej.

Festiwalową ofertę dydaktyczną przedstawili:

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Biologiczno - Rolniczy.

Koła naukowe Politechniki Rzeszowskiej - chemiczne ESPRIT, kryminalistyczne PROJEKTOR, robotyki IT Grup.

Jak co roku zwiedzający mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz stale modernizowanej bazy szkoły m.in. najnowocześniejszą w Polsce pracownią logistyki, pracownią mechatroniki, pracownią energii odnawialnej, pracownią technologii drewna oraz innymi nowoczesnymi pracowniami zawodowymi.

Po obejrzeniu festiwalowych atrakcji zwiedzający mogli posilić się tradycyjną grochówką, podawaną przez uczennice technikum hotelarskiego.

W ramach imprez towarzyszących odbył się panel dyskusyjny „Rozwój Szkolnictwa zawodowego we współpracy z lokalnym rynkiem pracy”, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego, wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, przedsiębiorcy oraz dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Skarbnik Powiatu Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik, Sekretarz Miasta i Gminy Kolbuszowa Krzysztof Matejek, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Kierownik Zakładu Wienerberger Ceramika Budowlana Krzysztof Wilk, Szef wydziału Wojskowej Komedy Uzupełnień w Mielcu Major Robert Bajorski, kierownik Wydział Edukacji WUP Piotr Golema, Kanonik Kolegiaty Kolbuszowskiej, Proboszcz Parafii p/w Wszystkich Świętych Ksiądz Lucjan Szumierz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Kapusta, współwłaściciel FIN Sp. z o.o. Kazimierz Fryc, pracownik Brammer S.A. Zbigniew Cebula, szef regionu Produkcji Winenberger Zbigniew Mickiewicz, asystentka zarządu Winenberger Olga Bereza, Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardyś, Dyrektor Admill Sp. z o.o. Zbigniew Szafraniec, Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD Roman Duszkiewicz, Dyrektor Zakładu Produkcyjno Handlowego Jan Tarapata Adam Wołosz, reprezentujący firmę Solbet Dominik Nowak oraz przedstawiciele oświaty: Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dorota Frankiewicz, zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni Witold Cesarz.

Na wstępie dyrektor szkoły Grażyna Pełka przedstawiła założenia reformy oświaty i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz przygotowanie naszej szkoły do zachodzących zmian. Zaprezentowała również aktualne kierunki kształcenia w ZST w Kolbuszowej. Następnie Goście, w ożywionej dyskusji, wymienili poglądy na temat rosnącej roli współpracy na linii przedsiębiorstwa - szkoły. Zastanawiano się jakie wdrożyć mechanizmy, aby nabyte w szkole przez uczniów wiadomości i umiejętności jak najpełniej zaspakajały potrzeby przedsiębiorców.