Aktualności

Aktualności

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym , aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”.

 

XIII Powiatowy Sejmik Uczniowski

Zapraszamy do udziału w XIII Powiatowym Sejmiku Uczniowskim „Moje miejsce na Ziemi”. W tym roku nawiązujemy do setnej rocznicy urodzin Janka Bytnara i przypominamy heroizm młodzieży z okresu II wojny światowej. Motto przewodnie konkursu brzmi - Harcerze  Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej młodzieży.

 

Sejmik jest zaadresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kolbuszowskiego.

 

Cele konkursu:

·      Rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii najnowszej

·      Ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem

·      Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych.

·      Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

·      Zachęcenie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół gimnazjalnych i średnich.

 

Forma konkursu

Wykonanie prezentacji multimedialnej obrazującej treści zgodne z motywem przewodnim konkursu.

 

Sposób oceniania

Konkurs rozstrzygnie komisja, która będzie oceniać:

-       poprawność merytoryczną prezentacji,

-       estetykę prezentowanej pracy,

-       oryginalność prezentacji,

-       wkład pracy własnej,

-       walory dydaktyczne prezentacji.

 

Terminy

-       Nadesłanie prac uczniów do 26 03 2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

 

Ogłoszenie wyników nastąpi  31 03 2021 na stronie szkoły.

 

Zapraszamy

 

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy. W  celu zachowania i udostępnienia szeroko rozumianej spuścizny po papieżu Polaku, będącej częścią naszego dziedzictwa narodowego, w celu głębszego  poznania i zrozumienia Jego nauki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem każdego uczestnika będzie opracowanie prezentacji multimedialnej  pokazującej interpretację wybranej myśli Jana Pawła II.

  • Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
  • Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. (…) Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.
  • Patriotyzm jako miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, jest zatem drogą do uporządkowanej miłości społecznej.
  • Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą.
  • Każdy naród żyje dziełami swojej kultury.

W celu wzięcia udziału w konkursie proszę o dołączenie do grupy classroom – kod zajęć  5mhfoii i przesłać prace w utworzonych projektach. Termin nadsyłania prac konkursowych  26 II 2021.

Grażyna Pełka

Barbara Szafraniec

 

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.w Kolbuszowej wzięła udział w akcji "Razem na Święta", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem była szeroko pojęta pomoc osobom starszym, samotnym i potrzebującym. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią Covid - 19, wielu naszych uczniów i wychowawców chętnie zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Uczennice klasy II Dg - grupy hotelarskiej w ramach zajęć z pracowni obsługi konsumenta, upiekły pierniczki, które udekorowały lukrem, a następnie ładnie zapakowały. Natomiast uczniowie klasy II Ep i I E , przygotowali przepiękne kartki świąteczne i piękne stroiki. Przygotowane dary zostały dostarczone do szkoły, a następnie wychowawczynie tych klas p. Edyta Wróbel i p. Joanna Wilk, dostarczyły do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kolbuszowej. Uczennice grupy hotelarskiej z klasy IV D,  również  wykonały własnoręcznie piękne kartki i bąbki świąteczne . W naszą akcję włączyli się też uczniowie Szkoły Branżowej z klasy 2ap wraz z wychowawczynią - p.Iloną Sekman. Oni również przygotowali  piękne kartki świąteczne oraz upiekli ciasteczka. Wszystkie przygotowane kartki, stroiki, bombki  i słodkie upominki, dostarczylyśmy razem z Magdaleną i Weroniką – uczennicami  klasy III E  do osób starszych , samotynch mieszkających na terenie Kolbuszowej.  Ponadtto wychowawczyni  klasy II Eg- p. Barbara Szafraniec przygotowała paczkę świąteczną dla potrzebującej osoby, a swoich uczniów zachęciła też, aby dla swoich samotnych sąsiadów przygotowali kartki i upiekli pierniczki sprawiając im radość. Osoby, które odwiedziliśmy i obdarowaliśmy świątecznymi upominkami, oczywiście zachowując reżim sanitarny, były bardzo wzruszone i szczęśliwe, że ktoś w tych trudnych czasach o nich pamiętał.

Jako opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu bardzo serdecznie dziękuję  wszystkim , którzy zaangażowali się tak licznie w to piękne przedsięwzięcie i udowodnili, że pomimo pandemii potrafimy  udowodnić, że "jesteśmy razem"...

 

Opracowała: Anna Piątek – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego Narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności młodych ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa. Dlatego w I półroczu roku szkolnego 2020/21 w ZST W Kolbuszowej, nawet w tak trudnym czasie edukacji zdalnej, podejmowano różnorodne działania mające na celu rozwój świadomości historycznej.

Z okazji święta odzyskania państwowości polskiej uczniowie kilku klas wzięli udział w I Ogólnopolskim dyktandzie na Święto Niepodległości. Najlepsze wyniki z naszej szkoły uzyskała Justyna Chruściel, która zajęła 173 miejsce - Kl. II E g, Anna Kluk  - 179 miejsce - Kl. II E g, Gabriela Gałda – 507miejsce -  Kl. II E g. Uzyskane lokaty były stosunkowo wysokie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce w tą akcje zaangażowało się kilkanaście tysięcy młodzieży.

                  Aby poznać historię swojej Małej Ojczyzny i lokalnych bohaterów uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym „Szkoła pamięta”. Ich  zadaniem  było  opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej . Spośród nadesłanych prac wybrano najlepsze prezentacje:

  • I miejsce -  Karol Szydło KL IIIA
  • II miejsce -  Romerowicz Bartosz KL IIIA
  • III miejsce - Starzec Maksymilian KL IIIA

Młodzież naszej szkoły wzięła też udział w konkursie szkolnym na najlepszą prezentacje multimedialną „ Chrzest Polski”, w ramach   w I Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundacje Słowo. Najlepszą pracę wykonał uczeń klasy     Naróg Nikodem kl. III E ( została wysłana do Warszawy), II miejsce zajął Rząsa Adrian kl. III C a trzecie Kosiorowska Natalia kl. III C.

Uczniowie klasy II E g włączyli się również w akcję „ Razem na święta” i odwiedzili w swoich miejscowościach osoby starsze, samotne, składając Im życzenia , ofiarowując własnoręcznie upieczone pierniczki, zrobiony stroik czy też świąteczną kartkę. 

                                                                                                                                                              Barbara Szafraniec 

 

 

 

PLAN LEKCJI obowiązujący od 18.01.2021 r. (*.PDF)

 

 

 

 

Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w sesji styczeń/luty 2021 r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN, CKE, GIS, MZ w związku z pandemią COVID-19.

 

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1.      Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

3.      Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

4.      Przynosicie własne przybory:

‒      etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

‒      etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń/luty 2021.

5.      Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

6.      Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
we wskazanych pomieszczeniach.

7.      W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

8.      W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

9.      W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

10.   Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

11.   Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

12. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 12.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

13. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 14.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkołu o godzinie 13.00 i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

14.  Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

15.   Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

16.   W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

17.   Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

18.   Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

Wytyczne OKE.pdf

Przybory - etap pisemny.pdf

Przybory - etap praktyczny.pdf