Aktualności

Dnia  14 listopada 2019r. w ZST w Kolbuszowej odbył się SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI pn.„ Fryzura ślubna z elementami awangardy”.

W konkursie wzięli udział uczniowie- wszyscy  o profilu fryzjerskim.Cel konkursu to rozwijanie zainteresowań,uzdolnień i kreatywności młodzieży w dziedzinie fryzjerstwa. Ponadto młodzi adepci szkoły fryzjerskiej mieli możliwość prezentować i konfrontować  z innymi swoje zdolności.

Spośród 16 uczestników komisja konkursowa przyznała :

- I miejsce  Adriannie Sondej z kl. III D

- II miejsce zajęła Justyna Magda z kl. III D

- III miejsce ex aequo przyznano Karolinie Gul z kl. II D i Julii Kobylskiej z kl. ID

Zwycięzcy otrzymali  dyplomy, nagrody i gratulacjeJ

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     Organizatorzy

            Renata Sobolewska, Agnieszka Majka Bajorek

 

 Regulamin Szkolnego Konkursu fizyczno-chemicznego

„Wpływ emisji gazów cieplarnianych na środowisko

 

Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizyko-chemicznych w otaczającej przyrodzie.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych,
 3. Podnoszenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej,
 4. Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 5. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu
 6. Zainteresowanie młodzieży szkolnej fizyką i chemią oraz zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczejaktywności.
 7. Umożliwienie młodzieży wyrażania w formie zapisu filmu oraz plakatu wybranych zjawiski prawfizycznych i chemicznych dotyczących skutków nadmiernej emisji CO2  oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery, ich wpływu  na klimat a także propozycji działań pozwalających na ograniczenie emisji w/w gazów.
 8. Prezentacja najciekawszych tematycznie plakatów, filmów oraz prezentacji multimedialnych i ich wykorzystanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Kolbuszowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do nauczyciela fizyki, chemii własnoręcznie wykonanych plakatów , filmów lub prezentacji multimedialnych przedstawiających skutki nadmiernej emisji  gazów cieplarnianych na środowisko oraz sposobów ograniczania tego zjawiska. .

Szczegółowe warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace indywidualne.

2. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, klasa.

3.  Każdy uczestnik konkursu  w kat. „Film” lub „Prezentacja multimedialna” powinien dołączyć płytę CD z zapisem cyfrowym projektu.

4. Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką, barwne lub czarno – białe, format A2 lub większy

5. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu.

 Konkurs rozstrzygniemy w trzech kategoriach:

 1. plakat przedstawiający walkę z emisją gazów cieplarnianych i zastosowanie odpowiednich technik, urządzeń lub  zjawisk fizycznych i chemicznych będących ich skutkiem
 2. film przedstawiający  realne działania zmierzające do ograniczenia ilości gazów cieplarnianych w atmosferze
 3. prezentacja multimedialna – skutki klimatyczne emisji gazów cieplarnianych

         Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 - uwzględnienie w pracy sposobów walki z emisją gazów cieplarnianych

- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

 - estetyka pracy.

 

Termin realizacji konkursu od 1 marca  2020 r. do 21 marca 2020 r.

 • Komisja w składzie dyrektor szkoły, nauczyciel fizyki i nauczyciel chemii wyłoni laureatów konkursu do 30marca 2020r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronieinternetowej ZST oraz wyeksponowane na wystawie szkolnej
 • Prac dostarczonych na konkurs nie oddajemy, stanowią one własnośćorganizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych prac i filmów podaniem danychautora.
 • Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np. „ściągniętych” z Internetu).

 

Koordynator konkursu:

A. Panek , K. Ciszek- Jadach i M. Borek

 

Mistrzostwa Szkoły

o tytuł

najsilniejszego ucznia w trójboju siłowym

 

W skład trójboju siłowego wchodzą:

 • Wyciskanie sztangi na ławce poziomej – ½ masy ciała
 • Przysiady na suwnicy – ½ masy ciała
 • Podciąganie się na drążku

 

Termin: styczeń/luty 2020r.

Zapisy do końca grudnia u pana Ireneusza Stagraczyńskiego i pana Łukasza Poborcy.

 

Zapraszamy uczniów ZST w Kolbuszowej do udziału wWojewódzkimKonkursie“English in Logistics”, którego celem jest doskonalenie umiejętności językowych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na istotę języka branżowego w zawodzie logistyk oraz pobudzenie zainteresowania językiem angielskim w tematyce logistycznej i spedycyjnej.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1, 2, 3 i 4, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk.

I Etap konkursu– etap szkolny - to test leksykalny polegający na pracy z tekstem oraz sprawdzający znajomość branżowego słownictwa oraz ćwiczenia polegające na rozwiązaniu prostych zadań z dziedziny logistyki.

Etap szkolny odbędzie się 13 grudnia 2019r o godz. 10:45 w sali nr 20.

II Etap konkursu odbywać się będzie w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 w marcu 2020 r.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani Anny Korbeckiej do środy – 11.12.2019 r.

 

 

Rozpoczynamy sezon świąteczny, z tej okazji w Mikołajki (tj. 6.12) Samorząd Uczniowski organizuje dzień bez jedynek.

Jedynym warunkiem tej zabawy jest ubranie czapki Mikołaja!

Wesołych Świąt!

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY
DLA MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ
w roku szkolnym 2019/2020

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową w formie graficznej (np. praca plastyczna w formacie A3, praca przestrzenna) prezentująca symbole lub zabytki krajów europejskich,

2.    Każda praca powinna zawierać następujące informacje: kraj i opis symbolu/zabytku w języku obcym (angielskim, francuskim lub niemieckim) wraz z wyjaśnieniem znaczenia symbolu oraz uzasadnieniem wyboru danego symbolu

3.    Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę,

4.    Prace konkursowe należy przekazać w odpowiednim terminie nauczycielom organizatorom konkursu (Justyna Czachor, Anna Korbecka),

5.    Termin składania prac do 18 grudnia,

6.    Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe,

7.    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane; wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji,

8.    Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę,

9.    Uczniowie biorący udział w Konkursie zgadzają się z regulaminem oraz wyrażają zgodę na upublicznienie ich imienia i nazwiska przy prezentacji prac.

 

Etapy konkursu :

·         otwarcie konkursu – 04. 12. 2019

·         ostateczny termin oddania prac – 18. 12.2019

·         zakończenie konkursu, przyznanie nagród – 20. 12.2019

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Uczniowie Technikum logistycznego biorą udział w ogólnopolskim konkursie "Morze perspektyw". Na prace można głosować poprzez stronę internetową konkursu.

Głosowanie potrwa do niedzieli. Każdy może oddać głos raz na dobę.

 

Z naszej szkoły udział biorą 2 zespoły:

Gra planszowa: Morski Biznes

Gra planszowa: Portopoli 

 

Link do strony konkursu:

http://konkurs.gospodarka-morska.pl/galeria-prac/?fv-category=gra#contest

Prosimy o wsparcie prac naszych uczniów.

 

Anna Leśniowska - Boroń

Konrad Zieliński

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 248 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran