Aktualności

W dniu 08.03.2024 w Ropczycach  odbyła się rejonowa licealiada w piłce siatkowej.
 
Reprezentacja ZST zdobyła lV miejsce.
 
 
 
Krzysztof Kiwak
 
 
 

 STRONG WOMAN ZST KOLBUSZOWA

I EDYCJA MISTRZOSTW DZIEWCZĄT

 o tytuł

  najsilniejszej uczennicy.

 

W czwartek 29.02.2024 r. w siłowni Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyły się I Mistrzostwa Szkoły – STRONG WOMAN ZST. Do zmagań przystąpiło 7 dziewcząt z naszej szkoły. Rywalizacja dotyczyła czterech kategorii: wyciskanie sztangi na ławce poziomej, wyciskanie sztangi na barki, przysiady ze sztangą, zwis w podchwycie.

Wyniki rywalizacji:

1 miejsce– Anna Krakowska kl. 3D

2 miejsce– Aleksandra Rojek kl. 5D

3 miejsce– Amelia Barcińska kl. 4E

Wyróżnienia za udział otrzymały:

Martyna Biesiadecka kl. 4D, Natalia Motyka kl. 4D, Magdalena Magda kl. 5D, Aleksandra Zagroba kl. 4E

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom  !!!

Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych wśród młodzieży.

Organizatorzy: Ireneusz Stagraczyński, Łukasz Poborca i Małgorzata Chmielowiec.

 

 

             

 
 
Jak co roku młodzież ZST przystąpiła do Konkursu Powiatowego organizowanego w Zespole Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni.
W tym roku nagrodzono wyróżnieniem uczennicę naszej szkoły z kl. IID Wiktorię Wilk, która przedstawiła piękną interpretację wiersza Heinricha Heine " Loreley".
Udział w konkursie wzięła również kolejna uczennica z kl. II D Julia Serafin, która recytowała wiersz  Friedricha Bruno " Sehnsucht" i też się zaprezentowała  bardzo dobrze.
Konkurencja wśród recytujących poezję niemiecką w kategorii szkoły średnie była duża, dlatego tym bardziej cieszy nas wyróżnienie Wiktorii.
Gratulujemy obu uczestniczkom!
 
Opiekun Elżbieta Czerepkowska
 
 
 
 

 „Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż
Na dwa kolory te najświętsze w Polsce barwy
Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi
Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych”
       
                                                                     Andrzej Kołakowski 

 

Uroczystość Ślubowania 1 rocznika Kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego
Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

 

23 lutego 2024 r. o godz. 1100 odbyło się ślubowanie pierwszego rocznika Kadetów Oddziału Przygotowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Na uroczystość ceremonii ślubowania przybyli:

 • Pan Wiesława Buż - Zastępca Wojewody Podkarpackiego
 • Pan generał Józef Gdański  
 • Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
 • w zastępstwie za Pana Bogdana Romaniuka – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Grzegorz Romaniuk
 • Pan Dariusz Bździkot – Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty
  w Tarnobrzegu
 • Jego Magnificencja prof. dr hab. Pan Jerzy Posłuszny – Rektor Wyższej Szkoły Prawa
  i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 • Pan pułkownik Artur Chapski – Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie
 • Pan podpułkownik Marek Ostrykiewicz – Dowódca 34 Batalionu Lekkiej Piechoty
  w Nisku 
 • Pan podpułkownik Mariusz Kseń – Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba
 • Pan podpułkownik Witold Witkowski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji
  w Mielcu
 • Pan podpułkownik Andrzej Korytko – Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie
 • Pan Franciszek Batory – Przedstawiciel Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Oddział Rzeszów
 • Pan nadkom. Adam Mielnicki - Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej 
 • Pan mł. bryg. Adam Haptaś – w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 
 • Pan Bartłomiej Peret – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa
 • ks. Lucjan Szumierz –  Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Wschód
 • Przedstawiciele samorządu powiatu kolbuszowskiego na czele ze Starostą Kolbuszowskim Panem Józefem Kardysiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Mieczysławem Burkiem wraz z Zarządem Powiatu, Burmistrzem Kolbuszowej Panem Janem Zubą 
 • Pani Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska
 • Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji zespolonej 
 • Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych i Podstawowych wraz z uczniami
 • Uczniowie klas policyjnych Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej
 • III Samodzielny Pluton Kolbuszowa Związku Strzeleckiego „Strzelec” działający przy ZST Kolbuszowa
 • Poczty sztandarowe
 • Przedstawiciele lokalnych mediów

 

Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców m. in.:

 • Pan Roman Duszkiewicz –  Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
 • Adam Wołosz – Dyrektor Zakładu Produkcyjno-Handlowego Hurtowni Części Zamiennych Jan Tarapata
 • Mieszkańcy Powiatu Kolbuszowskiego
 • Kadeci klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku w Kolbuszowej wraz z Rodzicami
  i Opiekunami

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych Następnie chorąży Tomasz Witas (absolwent ZST) złożył meldunek pani Dyrektor Grażynie Pełka o gotowości Oddziału Przygotowania Wojskowego do uroczystej zbiórki z okazji Ślubowania.

Dyrektor dokonała przeglądu oddziału Kadetów i powitała go gromkimi słowami: „Czołem Kadeci !”. Po tych słowach został odegrany i odśpiewany przez wszystkich uczestników hymn państwowy.

Po czym witając wszystkich obecnych Pani Dyrektor ZST skierowała też kilka słów do kadetów mówiąc m. in., że dzisiejsza uroczystość wzbudza dumę i wzruszenie wśród wszystkich naszych uczniów, nauczycieli, rodziców i całej społeczności szkolnej ZST. Ślubowanie to moment, który nawiązuje do tradycji służby dla kraju i jest odniesieniem do Patrona Szkoły. To nie tylko zobowiązanie do oddania czci naszym narodowym bohaterom, wartościom i ideałom, ale także wyraz determinacji, gotowości do poświęceń oraz niezachwianej wiary w to drodzy kadeci, że praca i poświęcenie przyniosą rezultaty.

Po powitaniu nastąpiło uroczyste złożenie Ślubowania Kadetów. Poprzez akt ślubowania kadeci wyrazili wolę, że chcą nawiązać do bohaterskich postaw Polaków, takich jak  major Józef Batory czy Janek Bytnar Rudy, synów ziemi kolbuszowskiej. Ślubowanie to także nawiązanie do historycznych zachowań oręża polskiego, gdzie rota przysięgi była wstępem do bohaterskiej służby Ojczyźnie.

Przyrzeczenie na sztandar złożyli Kadeci:

1. Hubert Magda 

2. Oliwier Fudali

3. Emilia Muchowska

4. Milena Róg

Słowa ślubowania zostały wypowiedziane przez wszystkich Kadetów, którzy zobowiązali się m. in.  strzec honoru kadetów oraz wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej. 

Błogosławieństwa Kadetów udzielił  Dziekan Dekanatu Kolbuszowa wschód
ks. Lucjan Szumierz.  

Po skończonym ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście: 

 1. Pan Wiesław Buż – Zastępca Wojewody Podkarpackiego, mi. in. przekazując podziękowania na ręce nauczycieli, którzy kształtują uczniów gotowych służyć naszej Ojczyźnie.
 2. Pan płk Artur Chapski – Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie skierował słowa podziękowania do grona pedagogicznego, kadetów oraz ich rodziców za kształtowanie postaw i głęboką wiarę w patriotyzm.
 3. Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wyraziła swą radość z możliwości uczestniczenia w historycznej chwili, kiedy po raz pierwszy kadeci ZST w Kolbuszowej, złożyli przysięgę ślubowania wierności Ojczyźnie i najwyższym wartościom.
 4. Jego Magnificencja prof. dr hab. Pana Jerzy Posłuszny – Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, który przypomniał jak ważne jest bezpieczeństwo i powstawania Oddziałów Przygotowania Wojskowego dla służby Ojczyźnie.
 5. Pan Józef Kardyś –  Starosta Kolbuszowski rozpoczął swoje przemówienie słowami: „Każdy żołnierz buławę nosi w plecaku” i takiej buławy naszym kadetom życzył. Kadeci ślubowali to, co jest najmilsze naszej Ojczyźnie. Wyraził swoje zadowolenie, ponieważ marzeniem samorządu był fakt stworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZST, na który nasza Ojczyzna może liczyć  w dobie pokoju i w dobie zagrożenia. Na zakończenie złożył serdeczne podziękowania przybyłym gościom i rodzicom.

Po tej części przystąpiono do wręczenia listów gratulacyjnych dla Rodziców Kadetów.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaprezentował się oddział z musztrą paradną Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba. Na zakończenie tej musztry salwa honorowa postawiła wszystkich na nogi. Jednocześnie na płycie boiska prezentowali się żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mielcu, policja wraz ze swoim sprzętem, wystawa sprzętu III Samodzielnego Plutonu Kolbuszowa Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Straż Pożarna w Kolbuszowej.

Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami kadetów z zaproszonymi gośćmi i rodzicami. Były to wzruszające i niezapomniane chwile, które na długo zapadną uczestnikom w pamięci. Dziękujemy wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się doi organizacji tej uroczystości.

 

G. Pełka, P. Panek, W. Frankowski

W dniu 27 marca 2024r. uczniowie klasy 4 i 5 w zawodzie technik elektryk wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Eltel Networks Energetyka S.A. oddział w Widełce. 

Spotkanie poprowadził Dyrektor Wydziału Stacji i Eksploatacji Pan Wojciech Kuraszkiewicz oraz Pan Dawid Duży, który w firmie odpowiedzialny jest za obszar szkoleniowy w dziale wykonawstwa. 

Uczniowie zapoznali się z perspektywami wyboru kierunku rozwoju zawodowego, możliwościami odbycia praktyk zawodowych, podjęcia pracy w firmie oraz nabywania praktycznego doświadczenia. Dowiedzieli się również, z czym wiąże się praca w branży elektroenergetycznej i w jaki sposób poszerzanie swoich kompetencji w energetyce może wpłynąć na  karierę zawodową.

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 613 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran