Aktualności

O G Ł O S Z E N I E  od dnia 03.11.2014 r. obowiązuje nowy  PLAN  LEKCJI

    P L A N   L E K C J I

 

         W dniu 31. 10. 2014r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywać się według skróconego rozkładu lekcji.

 

1.    8:00 - 8:30
2.    8:35 - 9:05
3.    9:10 - 9:40
4.    9:50 - 10:20
5.    10:25 - 10:55
6.    11:00 - 11:30
7.    11:35 - 12:05
8.    12:10 - 12:40
9.    12:45 - 13:15
10.    13:20 - 13:50
11.    13:55 - 14:25
12.    14:30 - 15:00
 
 

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że  w poniedziałek 3  listopada 2014r. oraz we wtorek 4 listopada 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godz. 9.00- 14.30 rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymać zwrot  kosztów zakupu podręczników dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  z  terenu powiatu kolbuszowskiego.  

 

                        

„Nauczyciel… prowadzi za rękę, otwiera umysł, dotyka serca, kształtuje przyszłość”

 14 października zwany Dniem Edukacji Narodowej - to dzień, w którym wszyscy polscy nauczyciele i pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. W naszej szkole uroczystość związana z tym dniem miała miejsce 13 października 2014 r. Przybyli na nią licznie zaproszeni goście na czele z Panem Posłem na Sejm RP - Zbigniewem  Chmielowcem, Panem Starostą - Józefem Kardysiem, Panem Burmistrzem - Janem Zubą, przedstawiciele władz miasta, Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego,nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci i renciści, oraz młodzież naszej szkoły.

            Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Szkoły - Pan Ryszard Zieliński, który powitał zaproszonych gości, a następnie oddał głos młodzieży. W sposób humorystyczny młodzież zaprezentowała funkcjonowanie „ Wesołej szkoły”. Po zakończonej części artystycznej Pan Dyrektor Ryszard Zieliński wraz z Panią Wicedyrektor Grażyną Pełką wręczyli wybranym nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora. Nagrodzeni otrzymali gratulacje i  gromkie brawa.

            W imieniu  Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego młodzież wręczyła kwiaty, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej, wszystkim nauczycielom uczącym, pracownikom szkoły oraz emerytom i rencistom.

 

mgr Małgorzata Chmielowiec

mgr Anna Piątek

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas II-III ZST w Kolbuszowej

kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyki

do skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych we włoskiej miejscowości Rimini.

 

Rekrutacja do projektu „Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” Erasmus+

 

Odbędzie się zgodnie z regulaminem w terminie  od 20  do 29 października 2014 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator projektu Bożena Twardowska lub nauczyciele:

Elżbieta Gut, Robert Serafin, Anna Korbecka, Jolanta Zwolska.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły

w zakładce Erasmus+

 

 

Nasza szkoła podpisała umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu pt.„Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” Erasmus+”. Projekt będzie trwał od 1.09.2014 r. do 31.08. 2016 r. W tym czasie zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech odbędzie 40 uczniów naszej szkoły (maj-czerwiec 2015-16r.), wyłonionych w drodze rekrutacji. Praktyki potrwają cztery tygodnie, i poprzedzone zostaną przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. Uczestnictwo młodzieży w projekcie zwiększy ich motywację do nauki i efektywność w kształceniu zawodowym. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, wpłynie na zwiększenie mobilności zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności interpersonalne na europejskim rynku pracy, zwiększą poczucie własnej wartości, samooceny i świadomości planowania ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu nauczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, zaangażowania w powierzone im obowiązki zawodowe. Nabędą umiejętności związane z funkcjonowaniem na europejskim i krajowym rynku pracy, takie jak: autoprezentacja przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem może być chęć założenia własnej działalności gospodarczej w branży: hotelarskiej i informatycznej na rynku krajowym lub zagranicznym. Nowy edukacyjny program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie w latach 2014-2020. Jego celem jest przyczynianie się do rozwijania umiejętności uczestników, co wpłynie na zwiększenie ich szans na zatrudnienie na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Program umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych za granicą.

 

W dniu 26 września 2014 r. o godz. 1200, odbył się uroczysty apel poświęcony 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Apel rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu. Następnie młodzież w montażu słowno – muzycznym podkreśliła, że nigdy Polacy nie pogodzili się z tym, że państwo polskie nie istnieje. Tylko dwa mocarstwa na świecie Niemcy hitlerowscy i Związek Sowiecki uznały, że państwo polskie znikło z mapy Europy.

Młodzież przedstawiła cele powstania i zasady działania pionu cywilnego i politycznego PPP. Uświadomiła zebranym, że w podziemiu w okresie okupacji funkcjonowało normalne państwo z parlamentem, rządem, sądownictwem i własną armią, co było ewenementem na skalę światową.

W słowach piosenek i wierszy przedstawiono bohaterstwo i hart ducha polskiego ruchu oporu. Przypomniano główne akcje zbrojne i sabotażowe, podejmowane przez żołnierzy AK, członków Szarych Szeregów oraz innych grup walczących z okupantem.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje  realizacja Planu Burza w ramach, której zrealizowano jedno z największych powstań narodowych jakim było Powstanie Warszawskie – 63 dni chluby polskiego wojska podziemnego. Dziewczęta i chłopcy ucharakteryzowani na żołnierzy AK walczących w tym Powstaniu, deklamując słowa Kamila Baczyńskiego – poety z Powstania i śpiewając piosenki  powstańcze, wprowadzili wszystkich w nastrój i grozę tych dni.

Podkreślili, że cena jaką zapłacił naród  polski w powstaniu była straszna, lecz zryw ten miał ograne znaczenie dla losów  przyszłej powojennej Polski.

Na zakończenie w minucie ciszy społeczność ZST w Kolbuszowej oddała hołd wszystkim, którzy walczyli i polegli za wolną i suwerenną Ojczyznę w latach 1939 – 1945.

 

Wieczne odpoczywanie

Racz im dać, Panie,

Na Powązkach, na placach, na skwerach,

Pod ruinami domów,

W zasypanych piwnicach,

Tam gdzie kto padł,

Gdzie umarł.”


                                   K. Wierzyński: Modlitwa za zmarłych w Warszawie

 

 

 

Wicedyrektor Grażyna Pełka
Barbara Szafraniec

 

 

 

 

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 1232 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran