Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.


§1

Sieć bezprzewodowa, zwana dalej siecią ZST jest siecią komputerową służącą do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu na terenie budynków ZST Kolbuszowa.

§2

 1. W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową należy wybrać identyfikator sieci SSID: ZST - uczen, hasło: uczenzst
 2. Do podłączenia z siecią wymagane jest posiadanie urządzenia z interfejsem sieci bezprzewodowej zgodnym ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n pracującym w paśmie ISM 2,4GHz lub 5GHz.
 3. Dostęp do sieci wymaga podania hasła.
 4. Dla połączeń w sieci prowadzona jest retencja danych telekomunikacyjnych.

§3

Użytkownik sieci ZST zobowiązuje się do:

 1. wykorzystywania sieci wyłącznie do działań zgodnych z prawem,
 2. przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,
 3. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste,
 4. nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych,
 5. nie rozpowszechniania wirusów komputerowych mogących uszkodzić komputery innych użytkowników sieci,
 6. stałej kontroli antywirusowej swojego komputera.

§4

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do w/w sieci, a w szczególności za:

 1. omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,
 2. udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi ( oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
 3. wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.

§5

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem sieci.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Korzystając z sieci ZST, użytkownik zgadza się z treścią powyższego regulaminu.

 

Opracował:

Marek Wilk

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 857 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran