Aktualności

 

 

 

 

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu pod hasłem: Zwyczaje i obyczaje świąteczne w Polsce

   W konkursie , którego temat brzmiał: „ Zwyczaje i obyczaje świąteczne w Polsce” wzięło udział 56 osób z klasy 1D, 1E, 1aBp, IV E

Komisja w składzie:

przewodniczący: Jacek Kocur

członkowie: Jolanta Zwolska , Małgorzata Kurda

oceniła prace uczniów i przyznała następujące miejsca:

 

  • I miejsce: Nikola Kozioł  kl. 1D i Jagoda Puk kl. IVE
  • II miejsce: Martyna Kapusta kl. 1D i Alicja Sokalska kl. IVE
  • III miejsce: Kinga Jadach kl.1D i Anna Maziarz kl. 1D

 

Wyróżnienia:

  • Paulina Strychalska  kl. 1D
  • Paulina Kołcz kl. 1E
  • Amelia Barcińska kl. 1E
  • Marcin Zieliński kl. 1E

W dniach 12-13 grudnia odbył się XX finał projektu Szlachetna Paczka, zwany Weekendem Cudów. Do ogólnopolskiej akcji pomocy osobom starszym, ubogim, chorym i samotnym dołączyli również wolontariusze z rejonu Kolbuszowa.
Na prośbę urzędu Miasta  w Kolbuszowej do akcji włączyli się również kolejny raz strzelcy z plutonu kolbuszowskiego.
w ramach zabezpieczenia sił i środków do dyspozycji Szlachetnej paczki skierowano samochód dostawczy oraz 9 strzelców plutonu w dniu 12 grudnia 2020 r.

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody

na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego

 

„Ekologia i ochrona środowiska to (...)

nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty.

To także Twoje i moje codzienne gesty,

to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.

To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji,

sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska

zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.”

Eryk Mistewicz

Edukacja ekologiczna stwarza młodzieży możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonujących w świecie przyrody,  pozwala dostrzegać związki i współzależności w otaczającym świecie, wykształca poczucie współodpowiedzialności za otoczenie, w którym żyją. Należy uświadomić młodym ludziom, że człowiek powinien być mądrym gospodarzem Ziemi i umieć racjonalnie korzystać z jej bogactw, bez naruszania równowagi w przyrodzie. Ważne jest przekonanie uczniów o potrzebie podjęcia działań w celu ochrony środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna w szkole to nie jest recepta na lepszy, czysty i bezpieczny świat. To raczej stwarzanie takich sytuacji, w których młodzi ludzie samodzielnie dochodzą do określonych prawd i zasad, wyciągają wnioski, skłaniają się do refleksji nad stosunkiem do przyrody.

4 grudnia odbył się XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego, objęty honorowym patronatem przez Starostę Kolbuszowskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego

Wioletta Białek uczennica kl. II Dp z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej zajęła II – miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych - prezentacja multimedialna .

Gratulujemy sukcesu, a całą społeczność szkolną zachęcamy do zapoznania się ze „Zrównoważoną ochroną przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego” w wykonaniu Wioletty Białek pod opieką B. Twardowskiej.

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fizyko-chemicznego Wpływ emisji gazów cieplarnianych na środowisko
Konkurs rozstrzygnięto w 2 kategoriach:

  • plakat przedstawiający walkę z emisją gazów cieplarnianych i zastosowanie odpowiednich technik, urządzeń lub zjawisk fizycznych i chemicznych będących ich skutkiem  oraz
  • prezentacja multimedialna- skutki klimatyczne emisji gazów cieplarnianych  

Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę następujące kryteria:
uwzględnienie w pracy sposobów walki z emisją gazów cieplarnianych, oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, estetyka pracy.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów ZST.
Komisja, po analizie dostarczonych prac, postanowiła, że w kategorii Prezentacja multimedialna:
      I miejsce zajęła uczennica klasy 3D - Gabriela Buczek
      II miejsce zajęła uczennica klasy 2D - Wioletta Białek
      III miejsce zajęła uczennica klasy 1E - Aleksandra Zagroba
 W kategorii Plakat I miejsce zajęła  uczennica klasy 4D Klaudia Wrażeń

Przewodnicząca komisji:
Agnieszka Panek

 

Uczeń naszej szkoły Dawid Sudoł z klasy II Ag zakwalifikował się  do Etapu Okręgowego 44. Olimpiady Języka Niemieckiego. 18 stycznia 2021 r. Dawid weźmie udział w pisemnych eliminacjach okręgowych OJN. Następnie odbędą się eliminacje ustne.
 

Gratulujemy Dawidowi sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!
 

Elżbieta Czerepkowska

 

 

Ogłaszamy  termin rekrutacji do projektu

„Z Eko- Europą do sukcesu zawodowego”  nr 2020-1-PL01-KA 102- 080843
dla 9  uczniów, którzy odbędą praktykę zagraniczną  w Austrii


Zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III  technikum w  zawodzie technikhotelarstwa.

W ramach projektu uczniowie odbędą 4-tygodniową praktykę w pensjonacie Imbachhorn w Fusch w Austrii. Wyjazd na praktykę poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym, zawodowym  oraz pedagogicznym. Nabór odbywa siędo 22 grudnia 2020 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce  Dokumenty Erasmus+ oraz na fb. ZST Praktyki Zagraniczne. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać  do 22 grudnia 2020 r.  w  sekretariacie szkoły lub online na classroomie Erasmus+.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Bożena Twardowska, sekretarz Anna Stobierska i  nauczyciel języka angielskiego Anna Korbecka.

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran