Aktualności

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych  realizowane są dwa programy edukacyjne, których koordynatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna. Realizacją programu zostały objęte klasy:  IV TF - technik fryzjerstwa oraz  II E- technik logistyk oraz technik fryzjerstwa. W ubiegłym roku szkolnym programami tymi objęta była klasa III E - technik fryzjerstwa i technik hotelarstwa.

Pierwszym z realizowanych projektów jest program dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy

i zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV pt. „Wybierz życie. Pierwszy krok.” Ważnym jego aspektem jest kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli profilaktyki wtórnej

i pierwotnej raka szyjki macicy.

Drugi program: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, stanowi  istotną część projektu pt. „Profilaktyczny program  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Zasadniczym jego celem było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszających ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich dzieci, spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji młodzieży. Dlatego w bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły uczestniczy w kolejnej edycji w/w programów.

 

Szkolni koordynatorzy programów:

mgr Dorota Markusiewicz

mgr Marta Posłuszny

 

 

Projekt

„Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” realizowany w ramach programu

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna

 

            Mamy przyjemność poinformować, że od 21 listopada do 19 grudnia 2014 r. realizowaliśmy zajęcia z przygotowania pedagogicznego w ramach projektu  „Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego”. Uczestniczyli w nich uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu na praktykę zagraniczną do Włoch, realizowaną w terminie 16.05 - 13.06.2015 r.

            Dnia 19 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć, mające charakter Wigilii, dla grupy 20 uczniów wyjeżdżających razem do Włoch z udziałem Pani Bożeny Twardowskiej – koordynatora projektu i prowadzącej zajęcia – Elżbiety Gut.

            Celemprzeprowadzonych zajęć była możliwość wytworzenia u uczestników głębszego poznania siebie, wzmocnienia poczucia własnej wartości, pogłębienia świadomego rozpoznawania i przeżywania emocji, rozwijania umiejętności świadomej autoprezentacji oraz kreowania satysfakcjonujących i swobodnych relacji interpersonalnych, utrwalanie zdolności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem.                                                    

 

            Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem podczas ich przebiegu. Świetnie radzili sobie w sytuacjach związanych z trudnościami w komunikacji oraz  z innymi zadaniami i problemami, które mieli pokonać. Grupowo podejmowali decyzje  i współpracowali ze sobą. Dzięki tym zajęciom zmniejszy się poziom lęku przed nowymi sytuacjami, które napotkają podczas wyjazdu.

 

            Projekt rozpoczął się w naszej szkole 1.09.2014 r. i będzie trwał do 31.08. 2016 r.     W tym czasie zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech odbędzie 40 uczniów (maj-czerwiec 2015 i 2016.r.) Praktyki potrwają cztery tygodnie i poprzedzone zostaną jeszcze przygotowaniem językowym i kulturowym.

             Uczestnictwo młodzieży w projekcie zwiększy ich motywację do nauki i efektywność w kształceniu zawodowym w naszej szkole. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, wpłynie na zwiększenie mobilności zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności interpersonalne, tak niezbędne na europejskim rynku pracy, zwiększą poczucie własnej wartości, samooceny i świadomości planowania ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu nauczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, zaangażowania w powierzone im obowiązki zawodowe. Nabędą umiejętności związane z funkcjonowaniem na europejskim i krajowym rynku pracy, takie jak: autoprezentacja przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem może być chęć założenia własnej działalności gospodarczej w branży: hotelarskiej i informatycznej na rynku krajowym lub zagranicznym.

            Nowy edukacyjny program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie w latach 2014-2020. Jego celem jest przyczynianie się do rozwijania umiejętności uczestników, co wpłynie na zwiększenie ich szans na zatrudnienie na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Program umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych za granicą.

Opracowała:  E. Gut

 

 

 

Serdecznie zapraszamy młodzież naszej szkoły do udziału

w Olimpiadzie Ekologicznej

Etap szkolny odbędzie się 12.01.2015 r. o godz. 9:00

Szczegółowych informacji udzielają organizatorki: pani mgr inż. Elżbieta Gut

i pani mgr Dorota Markusiewicz

Zgłoszenia zainteresowanych uczniów do 9 stycznia 2015 r. do godziny 10:00

 

 

 

W listopadzie 2014r. klasa II „D” w  zawodzie: technik hotelarstwa, odbywała miesięczną praktykę  zawodową w hotelach na terenie Rzeszowa i okolic: 4* Hotel Grand i  4* Hotel Rzeszów w Rzeszowie, oraz 3*  Hotel „Nowy Dwór” w  Zaczerniu, 3* Hotel  „Trzy Korony” w Rudnej Małej, a także 3* Hotel „Dworek” w Kolbuszowej.

Podczas praktyk uczniowie mieli możliwość poznania od strony praktycznej, jak wygląda praca w poszczególnych działach hotelu, z jakimi gośćmi mogą się spotkać oraz w jaki sposób postępować.  Praktyki, to doskonała weryfikacja wiedzy zdobytej  w szkole z możliwością zastosowania jej w praktyce podczas pracy. Poznanie różnych działów takich jak: recepcja, służba pięter, restauracja i marketing, pozwoliło na ocenę tego, co jest trudne, co się podoba i w czym dany uczeń czuje się najlepiej. Praktyki są też doskonałą okazją do wykazania się swoją wiedzą, kulturą osobistą, dyscypliną i pracowitością, aby zostać zauważonym przez kierownictwo hotelu, o czym nasza młodzież mogła się przekonać.

 

W dniu 24 listopada 2014r. grupa dziewcząt z klasy I „D” w zawodzie: technik hotelarstwa, w ramach zajęć praktycznych była na wycieczce edukacyjnej. Celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich 3 *.  Odwiedziliśmy 3 hotele : „Nowy Dwór” w  Zaczerniu, „Nowy Dwór” w Świlczy oraz „Trzy Korony” w Rudnej Małej. Punktualnie o godzinie 9:00 wyjechaliśmy z Kolbuszowej do pierwszego z obiektów. Na miejscu czekała na nas pani Recepcjonistka, która krótko opowiedziała o hotelu, a następnie udaliśmy się na zwiedzanie obiektu. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają pokoje standardowe, pokoje o podwyższonym standardzie i apartamenty. Następnie zostaliśmy oprowadzeni po salach restauracyjnych, konferencyjnych i centrum odnowy biologicznej. Po zakończenie zwiedzania, młodzież zadawała pytania dotyczące funkcjonowania recepcji programów recepcyjnych oraz dokumentacji.

       

                                               

W piątek 5 grudnia niezwykły gość odwiedził naszą szkolę. Był to Mikołaj w asyście dwóch uroczych Śnieżynek.

Mikołaj i Śnieżynki odwiedzali uczniów w czasie zajęć lekcyjnych. Każda klasa otrzymała od Mikołaja skromny upominek - worek słodyczy. Słodyczami zostali także obdarowani dyrekcja szkoły, nauczyciele, panie sekretarki oraz pracownicy obsługi szkoły.

Z niecierpliwością czekamy na przybycie Mikołaja za rok - z cukierkami, a nie z rózgami. :-0

 

       

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 630 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran