Aktualności

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W PIĘCIOBOJU SIŁOWYM 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Dnia 16.04.2024r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyły się zawody siłowe -STRONGMAN ZST 2024.Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonała pani dyrektor szkoły  Grażyna Pełka. Zawody były dedykowane młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kolbuszowskiego. W tym roku w zawodach  udział wzięło13 uczestników. Zawodnicy musieli wykonać maksymalną liczbę powtórzeń  w czterech próbach siłowych oraz jak najdłużej utrzymać się na drążku:

- wyciskanie sztangi 20 kg na ławce poziomej

- wyciskanie sztangi 20 kg na ławce skośnej

- przysiady ze sztangą 20 kg

- zwis na drążku podchwytem

- wykonanie pompek na uchwytach

  Przedsięwzięcie miało na celu popularyzowanie sportów siłowych oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolbuszowskim.

Wyniki rywalizacji:

1miejsce–Maksymilian Andryś (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej)

2 miejsce –Piotr Bieleń (Szkoła Podstawowa - Spie)

3 miejsce –Mikołaj Mytych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej)

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!!

Organizatorzy: Ireneusz Stagraczyński, Łukasz Poborca i Małgorzata Chmielowiec.     

 

 

8 marca 2024 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o powiecie kolbuszowskim przygotowany z okazji 25 lecia istnienia powiatu. Wzięło w nim udział 23 przedstawicieli różnych klas, którzy zmierzyli się z niełatwymi pytaniami konkursowymi.

Jury oceniło trud włożony w przygotowanie się uczniów do konkursu, przyznając miejsca na podium oraz wyróżnienia.

Najlepsi w konkursie okazali się:

Jakub Guźda kl. IVB – I miejsce
Patryk Kocha kl. IVE – II miejsce
Szymon Dudziński kl. IVB – III miejsce

Osoby wyróżnione:

Karol Prządka kl. IVA – I wyróżnienie
Kamil Kurpisz kl. IVB – II wyróżnienie
Igor Lutowski kl. VA – III wyróżnienie

15 marca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, rozegrany w dwóch kategoriach: plakat oraz grafika.

Najlepsi w kategorii: plakat:

Agata Marut kl. IVD – I miejsce
Julia Wilk kl. IVD – II miejsce
Klaudia Żarkowska kl. IIIa – III miejsce

Wyróżnienie:

Oliwier Wdowiak kl. IB 

Najlepsi w kategorii: grafika:

Szymon Dudziński kl. IVB – I miejsce
Jakub Guźda kl. IVB – II miejsce

Laureaci otrzymali nagrody, które osobiście wręczył im Pan Starosta Józef Kardyś.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Organizatorzy:
Dyr. G. Pełka
B .Górka-Starzec
T. Basa

 
 
 
 
 

W dniu 18.04.2024 r. uczniowie IV klasy Technikum Logistycznego wzięli udział w ścisłym finale XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pt. „Liga Młodych Logistyków”. W finale rywalizowało 10 trzyosobowych zespołów, wyłonionych w pierwszym etapie, w którym uczestniczyło 280 drużyn z całej Polski. Etap finałowy składał się z 2 części. W pierwszej uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test wiedzy, a w drugiej zespołowo prezentowali swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie ryzyka w łańcuchach dostaw.  

Zespół z naszej szkoły, w składzie Cudo Amanda, Kołcz Paulina i Dzik Kacper z klasy 4E zajął zaszczytne miejsce tuż za podium.

Poziom wystąpień wszystkich uczestników był bardzo wysoki, wszystkie zespoły zaprezentowały się znakomicie, a o kolejności miejsc na podium decydowały pojedyncze punkty.

Warto zaznaczyć, że udział w finale konkursu poprzedzony był wielotygodniowymi przygotowaniami. Uczniowie wraz z opiekunami Anną Leśniowską – Boroń i Konradem Zielińskim analizowali obecny stan szeroko pojętego ryzyka w łańcuchach dostaw, dokonali diagnozy, zaproponowali nowatorskie rozwiązania oraz przygotowali prezentację, która została zaprezentowana przed jury konkursu w siedzibie organizatora Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach. Opiekę nad zespołem w trakcie konkursu sprawowała Magdalena Bryk.

Jest to już trzecie tak wysokie miejsce i ogromny sukces logistyków z ZST Kolbuszowa w ciągu ostatnich 5 lat, którzy znaleźli się wśród 10 najlepszych zespołów w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

 

 

W dniu 18.04.2024, w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r, odbyło się rozstrzygniecie konkursu w ramach XVI Powiatowego  Sejmiku Uczniowskim „Moje miejsce na Ziemi”. Sejmik był zaadresowany do uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego.

 

Celami  konkursu było: 

  • rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii i kultury regionu

  • ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie tradycji Lasowiaków

  • kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych

  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych

  • zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Józefa Kardysia – Starosty Kolbuszowskiego, Jana Zuby – Burmistrza Kolbuszowej.

Dyrektor ZST Grażyna Pełka przywitała zaproszonych gości i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który wyraził wdzięczność dla organizatorów za rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji lasowiackiej,  szczególnie wśród ludzi młodych, aby czuli się głęboko zakorzenieni w dziedzictwie regionu. Starosta kolbuszowski Józef Kardyś pogratulował młodzieży i podkreślił jak ważne jest budowanie tożsamości lokalnej i poczucia przywiązania do Małej Ojczyzny. Burmistrz Kolbuszowej mówił o walorach turystycznych naszego powiatu Kolbuszowskiego, eksponując jak ważnym jest dbałość o znajomość dziedzictwa kulturowego. Następnie głos zabrała kustosz Justyna Niepokój Gil, przedstawiciel MKL w Kolbuszowej, która w krótkiej prelekcji przypomniała korzenie powstania skansenu w Kolbuszowej, jego działalność podczas sezonu letniego, oraz krótko scharakteryzowała obrzędowość wsi lasowiackiej.

W części konkursowej uczniowie w kategorii indywidualnej przedstawiali własne prezentacje w dowolnej formie graficznej: album, plansze tematyczne, itp., zaś w kategorii zbiorowej – inscenizacje (zespół do 3 osób) obrazujące tradycje i obrzędy wsi lasowiackiej. 

Komisja konkursowa w składzie: Pani Justyna Niepokój Gil – przedstawiciel Muzeum Kultury Ludowej, Gabriela Plis, Patrycja Tambor-Brzoza –reprezentujące Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej, Kinga Mazur – przedstawiciel Nadleśnictwa w Kolbuszowej oceniła  prezentacje młodzieży, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną i oryginalność prezentacji, estetykę prezentowanej pracy, wkład pracy własnej oraz walory dydaktyczne prezentacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  konkursowego laureatami zostali:

Szkoła podstawowa – kategoria indywidualna :
1 miejsce –Tomasz Gaweł – SP Widełka

1 miejsce ex aequo – Maja Jachyra – SP Trzęsówka
2 miejsce – Łucja Wilk – SP Krzątka

Wyróżnienia:

Anastazja Pełka – SP Ostrowy Tuszowskie

Krzysztof Tyniec - SP Ostrowy Tuszowskie

Faustyna Krawiec – SP Komorów

Emilia Tomczyk – SP Spie

Aleksandra Lewandowska – SP Cmolas

 

Szkoła podstawowa – kategoria zbiorowa:

1 miejsce– zespół w składzie:

Klaudia Kosiorowska, Iwona Micek, Wiktoria Wilk – SP Hadykówka

2 miejsce– zespół w składzie:

Zuzanna Macina, Kinga Szczęk – SP Ostrowy Tuszowskie

3 miejsce– zespół w składzie:

Joanna Fryc, Nikola Urban, Izabela Dziuba – SP Trzęsówka

Wyróżnienia– zespół w składzie:

Błażej Szczęch, Tymoteusz Bujak, Adam Lubera – SP Ostrowy Tuszowskie

Wiktoria Posłuszna, Joanna Serafin – SP Hadykówka

 

Szkoła średnia – kategoria indywidualna :

1 miejsce –Aleksandra Zagroba -  ZST Kolbuszowa

 

Laureatom konkursu wręczone zostały dyplomy i nagrody ufundowane przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Urząd Miejski w Kolbuszowej, RTK im. J. M. Goslara, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej, Nadleśnictwo  Kolbuszowa, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy.

 

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy na kolejny Sejmik Uczniowski w naszej szkole.

Organizatorzy

 

 

16 kwietnia 2024 r. w etapie szkolnym IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły z klas 1 – 4, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych, 

• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy konkursu w czasie 40 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych.

Do finału, który odbędzie się 24 maja w siedzibie organizatora w Rzeszowie zakwalifikowało się troje uczniów: Arkadiusz Zomerfeld, kl.4E, Karolina Siwiec, kl.3D i Gabriela Mazan, kl.2E.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

Anna Leśniowska – Boroń

Konrad Zieliński

 

10 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkól Technicznych im Bohaterów Września 1939 r odbyła się uroczystość  upamiętniająca 14. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

To wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu państwowego.

NastępniePani Grażyna Pełka Dyrektor Szkoły powitała zaproszonych Gości: Panią Ewę Draus – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pana ppłk Witolda Witkowskiego ‒ Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu, Pana bryg. Marcina Wieczerzaka ‒ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej i Pana st. bryg. Krzysztofa Samojeden ‒ Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Pana nadkom. Roberta Kobylskiego ‒ I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, Pana Bartłomieja Pereta ‒ Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, Pana Józefa Kardysia ‒ Starostę Kolbuszowskiego wraz z Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego, Pana Mieczysława Burka – Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z Radnymi Powiatowymi, Pana Jana Zubę ‒ Burmistrza Kolbuszowej, Pana Krzysztofa Wilka – Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej, poczty sztandarowe, delegacje oraz wszystkich zebranych Mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego.

Pani Dyrektor wprowadziła zebranych w tematykę uroczystości. Powiedziała:

„Spotykamy się, aby wspólnie uczcić rocznicę, która choć dotyczy całej Polski,
ma również głęboki wymiar osobisty dla każdego z nas. Dzień 10 kwietnia 2010 roku to data, która wpisała się już na zawsze w kartę naszej historii, przynosząc smutek
i zadumę nad kruchością ludzkiego życia oraz wartością służby publicznej
i patriotyzmu.

Dzisiejsza 14. rocznica tragedii smoleńskiej, w której straciliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonkę Marię Kaczyńską oraz 94 innych osób z najwyższych władz państwowych, duchowieństwa, wojska
i członków Rodzin Katyńskich, skłania nas do zastanowienia nad tym co w życiu najcenniejsze – nad odpowiedzialnością za innych, nad poświęceniem, nad pamięcią. Niech będzie to czas, kiedy wspólnie oddamy hołd tym, którzy stracili życie, służąc Polsce. Niech ich poświęcenie i pamięć inspiruje nas do codziennego działania
na rzecz dobra wspólnego, do bycia lepszymi ludźmi, do budowania społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Prezydent Lech Kaczyński, mówiąc o idei służby, podkreślił znaczenie poświęcenia na rzecz dobra wspólnego. „To, co robimy dla innych, nie idzie
w zapomnienie. To kształtuje naszą tożsamość narodową, nasze wspólne dziedzictwo”. Jego słowa są przypomnieniem, ze każdy z nas, niezależnie od wieku czy pełnionej roli, może przyczynić się do budowania lepszego świata, opartego
na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.”

Następnie młodzież w słowach poezji i piosenek oddała hołd Tym, którzy polegli w Katyniu i zginęli w katastrofie Smoleńskiej. Wzruszający występ nawiązywał do dekoracji obrazującej ostatni list pisany przez rozstrzelanego oficera w zbrodni katyńskiej oraz symbolu samolotu roztrzaskanego podczas katastrofy
w dniu 10 IV 2010 r. Rozdarte serce Polaków udekorowane biało czerwonymi kwiatami, nad którym widniały litery  hasła,  wyrażającego nasze zobowiązanie,
iż zawsze będziemy pamiętać, stanowiły klamrę programu artystycznego. 

Do tego przesłania nawiązał również Pan Józef Kardyś ‒ Starosta Kolbuszowski który podkreślił, że pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej, w powiecie kolbuszowskim jest wciąż żywa. Powiedział „Czternaście lat temu, w wypadku prezydenckiego samolotu, zginął serdeczny przyjaciel Powiatu Kolbuszowskiego – Gen. Bronisław Kwiatkowski, który pochodził z naszego terenu”. Pan Starosta podziękował wszystkim za tak liczną obecność, bowiem świadczy to o tym,
że historia naszego kraju jest dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego szczególnie  ważna.

Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa poprowadzona przez ks. Pawła Cibę za tragicznie zmarłych w Katastrofie Smoleńskiej.

Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą ku czci ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

 

 

 

 

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 1453 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran