Procedura wydawania duplikatu świadectwa
             w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
     w Kolbuszowej

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).

-   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).


Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

1.     Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

2.     W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Nie pobiera się opłaty za sprostowania
w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska) oraz za wymianę zniszczonej legitymacji.

3.     W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej (zagubieniu, kradzieży), uczeń może wystąpić
do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

4.     Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

5.     Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00zł.

6.     Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:
DRUK WPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI

7.     Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

 

WNIOSEK: DUPLIKAT LEGITYMACJI

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran