Aktualności

 

 

 

 

 

ZAPISY ONLINE

 

                                               

 

 

POTWIERDZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU

 

W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 

Absolwenci, o których mowa, mogą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Do 25 maja 2020 r.absolwent, który spełnia jeden z powyższych warunków, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą
ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację
przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905). Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (e-mail).

 Osoby zainteresowane proszę o niezwłoczne odesłanie wypełnionej informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905) na pocztę szkolną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do szkoły.

 

Szczegółowe informacje: http://www.oke.krakow.pl/inf/.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

·      Akcja dedytkowana jest do wszystkim uczniów naszej szkoły.

·      Biegamy  dystans Maratonu (42,195 km) lub Półmaratonu   (21,0975 km)  „ na raty” w tygodniowym terminie.

·      Dbamy o zdrowie i kondycję fizyczną.

 

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

 

Organizatorzy:

 Łukasz Poborca, Marcin Grabiec, Małgorzata Chmielowiec, Ireneusz  Stagraczyński

 

 

Maturzyści, Rodzice Maturzystów 2020

Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020, dlatego proszę wszystkich maturzystów o zapoznanie się z komunikatem.

Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS w związku z pandemią COVID-19.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1. Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

3. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

4. Przynosicie własne przybory (czarne długopisy, kalkulatory proste, linijki, cyrkle).

5. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

6. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie we wskazanych pomieszczeniach.

7. W pierwszym dniu egzaminów zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

8. Naklejki służą do kodowania arkuszy maturalnych, dlatego musicie je przynosić na każdy kolejny egzamin.

9. W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

10. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

11. Korzystając ze słowników (język polski), lupa (geografia) dezynfekujecie ręce przed i po użyciu pomocy.

12. Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

13. W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły o godz. 7.45 i wchodzicie następującymi wejściami:

a) na salę gimnastyczną – wejściem od strony parkingu przy Szkole Muzycznej,

b) do sali 29,30,31,33 – wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17,

c) do sali 34,35 – głównym wejściem do szkoły,

d) do sali 27,41 – wejściem od parkingu szkolnego przy sali nr 23.

14. Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

15. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

16. Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

 

Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w egzaminów.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

w Kolbuszowej

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran