Sympozjum Hotelarskie pod hasłem:
"Hospes Hospiti sacer"
  "Gość Gospodarzowi Święty"
{joomplu:734 left}W dniu 8 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyło się Sympozjum Hotelarskie, w którym wzięli udział pracownicy naukowi WSI i Z w Rzeszowie dr Jacek Rodzinka z Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego i mgr Jerzy Drupka, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej mgr Tadeusz Guzek - kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń oraz mgr Dorota Uljasz-Bajor - doradca zawodowy. W naszej uroczystości wzięli także udział wszyscy uczniowie z klas hotelarskich  oraz przedstawiciele rodziców uczniów.  Spośród zaproszonych gości przyjechali do nas  nauczyciele przedmiotów hotelarskich  mgr Ewa Okinczyc  z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie oraz mgr Iwona Kwater i mgr Dorota Bukowska  z Zespołu Szkół Spożywczych im. dra Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie wraz z przedstawicielami uczniów z tychże szkół. Z władz powiatowych swoją obecnością zaszczycił nas wicestarosta powiatu mgr Wojciech Cebula.  Celem sympozjum było:
  •  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
  •   kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich.
  •   podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  •   lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
  •   kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
  •   zapoznanie młodzieży z rozwiązaniami organizacyjnymi i standardem technicznym obiektów hotelarskich w kraju i za granicą.
  • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
  •  stworzenie rankingu szkół hotelarskich.

Uroczystość przebiegała w atmosferze dowcipu, humoru i naukowej powagi, gdyż podczas Sympozjum odbywały się 3 konkursy szkolne związane z hotelarstwem a dr Jacek Rodzinka wygłosił wykład  nt. ?Kształtowanie lojalności klienta? związany z zagadnieniami marketingu w turystyce i hotelarstwie.
Grupa kabaretowa w składzie: Grzegorz Majka, Piotr Karkut i Jakub Ryło, wspierana żeńskim głosem Oli Wiktor (przyszłej hotelarki), zaprezentowała scenki kabaretowe związane z obsługą gości hotelowych oraz sytuacji, w jakich mogą się znaleźć  i jak z nich wyjść obronną ręką.
Przed częścią konkursową powołano jury, w skład którego weszli: dr Jacek Rodzinka, mgr Jerzy Drupka, mgr Tadeusz Guzek, mgr Dorota Uljasz-Bajor, mgr Ewa Okinczyc, mgr Iwona Kwater oraz mgr Dorota Bukowska. 
Uczennice kl. III TH zaprezentowały w konkursie prace multimedialne nt. ?Słynne sieci hotelowe w Polsce i na świecie? oraz dokonały autoprezentacji przedstawiając swoje predyspozycje do pracy w tym zawodzie. Komisja po burzliwych obradach dokonała wyboru najlepszych prac i przyznała wszystkim występującym uczennicom dyplomy za ciekawie przygotowane prezentacje  oraz  równie interesujące i profesjonalnie zaprezentowane autoprezentacje.
W konkursie multimedialnym przyznano następujące miejsca: I dla Justyny Wilk za przedstawienie sieci hoteli ?Gromada?, I miejsce dla Moniki Skowrońskiej za sieć hoteli Holiday Inn, I miejsce dla Marzeny Drapała za prezentację o sieci hoteli Mariot.
II miejsca były dwa i otrzymały je uczennice Aleksandra Wiktor za sieć hoteli SPA dr Ireny Eris oraz Ewelina Kwaśnik za sieć Hilton. III miejsca przyznano również dla 2 prezentacji, które wykonały: Justyna Więcław prezentację o sieci hoteli Sheraton oraz Faustyna Kłos za sieć hoteli Hilton. Członkowie jury podkreślili wysoki poziom prezentacji oraz  ich duże wartości merytoryczne.
Największy problem był z wyłonieniem zwycięzców w konkursie plastycznym na ?Folder reklamowy hotelu?. Po wnikliwej analizie wszystkich informacji zamieszczanych na folderach komisja postanowiła przyznać po 2 równorzędne I miejsca dla Faustyny Kłos i Eweliny Kwaśnik z kl. III TH, II miejsca dla Sylwii Maciąg i Natalii Lenart z kl. II TH oraz  III miejsca dla Katarzyny Czachor i Marzeny Drapała z kl. III TH oraz 4 miejsca IV dla Joanny Augustyn, Moniki Augustyn, Anety Kawy z kl. III TH oraz Izabeli Kiwak z kl. I TH. Jury wręczyło także dyplomy za wyniki w konkursie wiedzy hotelarskiej: I miejsce przyznano Sylwii Pakłos, 3 równorzędne II miejsca otrzymały Magdalena Kozioł, Justyna Michałek i Joanna Augustyn, III miejsce otrzymała Aneta Kawa.
Wszyscy członkowie komisji podkreślali wysoki poziom prac przygotowanych przez uczniów, a Tadeusz Guzek ? kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej podsumował, że przy takim zaangażowaniu i z takimi predyspozycjami nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.
Uczniowie klas hotelarskich oprócz wiedzy, talentów plastycznych i umiejętności prezentowania swoich mocnych stron przygotowali także coś dla ciała dla wszystkich uczestników Sympozjum. Były to bardzo smaczne sałatki, koreczki, kanapki, ciasteczka i ciasta z tradycyjnej kuchni polskiej, własnoręcznie wykonane, ciekawie oraz bardzo pomysłowo udekorowane. Zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili kunszt kulinarny naszych uczennic i pogratulowali nam tak zdolnej młodzieży.
W podsumowaniu Sympozjum odbyła się dyskusja nt. lokalnego rynku pracy związanego z branżą turystyczną i hotelarską i wszyscy uczestnicy stwierdzili, że jest to zawód przyszłości, gdyż  w dalszym ciągu powstawać będą nowe obiekty noclegowe, zaś w naszym regionie duże szanse rozwoju będzie miała agroturystyka. Takie talenty i pomysły, jakie mają uczennice z klas hotelarskich na pewno będą w przyszłości mogły być wykorzystane do stworzenia w naszym powiecie szerszej bazy turystycznej i hotelarskiej.
Jako organizatorka tego przedsięwzięcia chcę serdecznie podziękować Rodzicom wszystkich uczniów z klas hotelarskich, którzy pokryli koszty produktów zakupionych do wykonywania potraw i pogratulować tak zdolnych, przedsiębiorczych  i utalentowanych pociech. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za udział w naszej szkolnej uroczystości i zapraszam za rok, bo jak zapewnił mnie dr Jacek Rodzinka będzie mu bardzo przyjemnie gościć ponownie w murach naszej szkoły.
Podsumowując Sympozjum pozwolę sobie zacytować słowa jednego z kamerdynerów luksusowego hotelu; ?Nasi goście docierają do nas kierując się notowaniami i opiniami, ale powracają do nas kierując się już tylko doświadczeniem wyniesionym z naszej obsługi?. Życzę wszystkim naszym uczniom z klas hotelarskich, aby poziom usług, które będą świadczyć w przyszłości był tak wysoki, jak  zaprezentowali to podczas Sympozjum, bo wtedy na pewno goście do nich powrócą i nie będą mieć problemów na rynku pracy. A najmądrzejsze słowa powiedział Konfucjusz ?Znajdź pracę, którą lubisz, a nie będziesz musiał pracować?. Wszystkim jego uczestnikom, życzę tego  z całego serca
Elżbieta Gut
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 573 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran