Dyrekcja
Zespołu Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września 1939r.
w Kolbuszowej
oraz
uczniowie klas technikum hotelarskiego
zapraszają do udziału
w I Sympozjum Hotelarskim
które odbędzie się 8 grudnia 2011 r.
o godz. 10:00


Podczas sympozjum uczniowie klas hotelarskich naszej szkoły zaprezentują prace w konkursach:
 • multimedialnym - na prezentację wybranej sieci hotelowej
 • plastycznym - na folder reklamowy własnego hotelu
 • autoprezentacji - będą reklamować siebie tak, aby pracodawca chciał ich zatrudnić
Szczegółowy Program Sympozjum:


1.    10:00 -10:30 Powitanie gości przez Dyrektora szkoły, powołanie komisji konkursowych
2.    10:30 - 10:45 Program artystyczny w wykonaniu grupy kabaretowej  Zespołu Szkół Technicznych
3.    10:45 - 11:30 Prezentacja prac konkursowych:
-    Multimedialnych (3-5 prac)
-    Autoprezentacja (5-8 uczniów)
4.    11: 45 - 12:30 Wykład dr Jacka Rodzinki    z Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie nt. ?Kształtowanie lojalności klienta?
5.    12:30 - 13:00 Przerwa przeznaczona na degustację potraw przygotowanych przez uczniów klas hotelarskich ZST
6.    13:00 - 13:15 Ogłoszenie wyników konkursów szkolnych
7.    13:15 - 13:45 Dyskusja nt. rynku pracy w hotelarstwie i turystyce
8.    13:45 - 14:00 Podsumowanie Sympozjum, wnioski na przyszłość  Celem sympozjum jest:

 •  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 •  kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich.
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • zapoznanie młodzieży z rozwiązaniami organizacyjnymi i standardem technicznym obiektów hotelarskich w kraju.
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
 • stworzenie rankingu szkół hotelarskich.

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 1302 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran