Regulamin Konkursu “Moja wizja książki – project okładki”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

2. Celem konkursu jest

 • rozwijanie pasji czytelniczej wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,

 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych  z powiatu kolbuszowskiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej do 21 kwietnia 2023r.

5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres : w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa.

6. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunku, obrazu) okładki dowolnej książki.

7. Prace powinny być wykonane:

 • samodzielnie,

 •  w orginalny sposób, 

 • dowolną techniką

 • w formacie A4

 • praca powinna być opisana  : imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa.

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki – interpretacja własna

 • walory artystyczne, (kompozycja, warsztat pracy )

 • estetyka wykonania

 • po rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni do ZST w celu odebrania dyplomów i nagród rzeczowych.

9. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności publikacji listy laureatów konkursu. 

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

11. Prace pozostają własnością Organizatora po zakończeniu konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  do celów promocyjnych (na stronie internetowej).

13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy Konkursu

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran