Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w sesji styczeń/luty 2022 r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEiN, GIS i CKE dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów w sesji styczeń/luty 2022.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1.      Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3.      Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą
w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego
po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

4.      Do szkoły przychodzicie w  maseczkach, zachowujecie dystans od innych osób
min. 1,5 m oraz przebywacie w wyznaczonych obszarach szkoły.

5.      Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

6.      Przynosicie własne przybory:

‒      etap pisemny – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty,

‒      etap praktyczny – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów
 i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń-luty 2022.

7.      Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

8.      Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
we wskazanych pomieszczeniach.

9.      W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

10.   W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

11.   W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was przewodniczący, członek zespołu nadzorującego, asystent techniczny, egzaminator,
gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

12.   Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

13.   Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 11.01.2022 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 9.00:

 

Egzamin

Sala

AU.22 Obsługa magazynów

34

BD.29 Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

EE.08 Montaż  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

AU.26 Projektowanie fryzur

35

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

34 a

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

24

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

44

14.   Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 12.00
w dniu 11.01.2022 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 11.00

Egzamin

Sala

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

34 a

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

41

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

7

BD.32  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

30

AU.32 Organizacja transportu

sala gimnastyczna

AU.32 Organizacja transportu

34

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

35

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

15.  Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 14.00
w dniu 11.01.2022 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 13.00

Egzamin

Sala

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

sala gimnastyczna

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

34 a

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

35

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

34

16.  Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem.

17.   W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

18.   Do szkoły NIE powinniście wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

19.   Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.

 

           Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r                       

 

                       

Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran