WojewódzkiKonkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

·      wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

·      zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor

·      promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

·      pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

·      wymiana doświadczeń zawodowych,

·      współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 2 i 3 szkół średnich, kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników wybranych w drodze selekcji przeprowadzonej przez opiekunów w danej szkole.

 

Zasady

Konkurs jest II etapowy

I Etap konkursu to „test wiedzy ogólnej o logistyce” – 16.04.2021 r. godz. 11:00.

·      etap szkolny onlineprzy wykorzystaniu platformy internetowej - nauczyciele sprawujący opiekę i samodzielność pracy nad zgłoszonymi uczestnikami na terenie szkół uczestniczących w konkursie przygotowują swoim uczniom stanowisko komputerowe
z dostępem do Internetu oraz przesyłają udostępniony przez Komitet Organizacyjny Konkursu link do testu online;

·      uczestnicy w czasie 40 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych;

·      prace oceniane są automatycznie po zakończonym teście, do finału kwalifikuje się najlepszy uczeń z danej szkoły po otrzymaniu minimum 50% z testu online.

 

II Etap konkursu odbywać się będzie w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie, al. Rejtana 3.

·      finał odbędzie się 21.05.2021 r. o godzinie 11:00;

·      uczestnicy w czasie 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się 30 pytań zamkniętych;

·      maksymalna liczba uczestników z danej szkoły w finale - 1 uczeń;

 

Laureaci

Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w dniu 21 maja 2021 r. po ocenie prac i wyłonieniu laureatów.

Do 9.04.2021 uczniowie chcący wziąć udział w konkursie mogą zgłaszać się do Pana Konrada Zielińskiego. Zgłoszeni uczniowie wezmą udział w eliminacjach, ponieważ tylko 3 osoby mogą uczestniczyć w I etapie konkursu.

 

 

Nauczyciele Przedmiotów Logistycznych

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 187 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran