Regulamin Szkolnego Konkursu Logistycznego

 

Organizator

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

Cele konkursu

·      Pogłębienie zainteresowania tematyką logistyki i transportu wśród uczniów.

·      Poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe w zawodzie technik logistyk.

·      Poprawa kompetencji społecznych.

·      Promocja zawodu technik logistyk.

Tematyka konkursu: Innowacyjne rozwiązania w logistyce.

Warunki udziału w konkursie szkolnym

1.     Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie plakatu lub makiety o wyżej wymienionej tematyce.

2.     W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace przygotowane indywidualnie.

3.     Każda praca powinna zostać opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4.     Zgłoszony poster lub makieta powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • plakat musi zostać wykonany jednostronnie na jednym arkuszu formatu A1,
  • makieta powinna zostać wykonana w technice dowolnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów,
  • kształt makiety jest dowolny, ale podstawa nie powinna przekraczać wymiarów około 50 cm na 50 cm,
  • praca ucznia musi być czytelna,
  • plakat lub makieta musi być pracą własną ucznia.

5.     Technika wykonania plakatu lub makiety jest dowolna.

6.     Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy.

7.     Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą zwracane. Stają się własnością organizatora.

Termin konkursu

1.     Prace należy dostarczyć do organizatorów do dnia 30 kwietnia.

2.     Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 maja.

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

·      zgodność wykonywania prac z regulaminem,

·      poprawność merytoryczna,

·      pomysłowość,

·      estetyka wykonania pracy,

·      kreatywności i oryginalność wykonania.

 

Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołanie nie zostanie uwzględnione.

Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziały!

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran