https://lh6.googleusercontent.com/-5Jfyfg7u-rQJfsUcSTZEOIdjEgMLFLDSXNEL0pye3pMH9CGHAcGoadjn4ZjspGKTcg0rkyYSJq3os2GLZcfcf-sqoVxOLG3Cb_L2_CzegtPf5dv4eBKIhU6YdjdGZG90EQwfKGh

 

Organizatorzy:

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Cele konkursu: 

·        Rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich. 

·        Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.

·        Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją i prozą anglojęzyczną.

·        Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

·        Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych. 

 

Regulamin konkursu: 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 Każdy z uczestników nagrywa film, w którym prezentuje wiersz lub fragment prozy w języku angielskim. 

 Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 Występ może być wzbogacony o środki teatralne: elementy ruchu, rekwizyty, gesty sceniczne, podkład muzyczny.

 

Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:

•         dobór repertuaru,

•         poprawność wymowy,

•         ogólny wyraz artystyczny,

•         stopień opanowania tekstu utworu, 

•         prawidłowa interpretacja tekstu. 

Nagrania, zgody oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na classroomie w terminie do 17.03.2021 r.  Kod zajęć to rkashc5.

Wyniki konkursu ogłasza organizator po upływie  około 10 dni od ostatecznego terminu odesłania nagrań, zgód oraz kart zgłoszeniowych. 

Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów zajmują odpowiednio I, II, III miejsce oraz otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne. 

Uczeń staje się uczestnikiem konkursu pod warunkiem wypełnienia i wysłania do organizatora karty zgłoszenia uczestnika, zgody oraz nagrania.

Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu. 

 

 Opiekunowie konkursu:

 mgr Ilona Sekman i mgr Edyta Wróbel.

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran