Ministerstwo Zdrowia z Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 realizuje zadanie „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”. Zadanie to polega na przeprowadzaniu w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia warsztatowych zajęć dla młodzieży „W stronę dojrzałości” do 31 grudnia 2018 r.

 Programem „ W stronę dojrzałości ” objęte zostały wybrane klasy drugie  Zespołu Szkół Technicznych. 

Warsztaty o charakterze wychowawczo-profilaktycznym są prowadzone metodami aktywizującymi, wzmacniają czynniki chroniące i redukują czynniki ryzyka w kontekście zdrowia prokreacyjnego. Program wpisuje się także w obowiązkowe zadanie szkół „wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”, które w roku szkolnym 2017/2018 jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CELE OGÓLNE ZADANIA

1. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

2. Pozyskiwanie wiedzy nt .organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

3. Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich  i rodzicielskich.

4. Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

 

Tematy poruszane podczas warsztatów z młodzieżą:

  • Każdy krok ma znaczenie.
  • Styl życia a zdrowie prokreacyjne.
  • Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.
  • Choroby przenoszone drogą płciową.
  • Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.
  • Planowanie rodziny.
  • Metody planowania rodziny.
  • Troska o rozwój dziecka poczętego.
  • Niepłodność.
  • Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wstronedojrzalosci.pl

Dorota Markusiewicz

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran