W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się XI edycja Sejmiku Uczniowskiego – Moja Miejsce na Ziemi - ,, I wyrosła nam niepodległa – Kolbuszowianie w walce o zachowanie tożsamości narodowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego ‘’. Wydarzenie było realizowane w ramach innowacji realizowanej w naszej szkole. 

Celami konkursu było: 

  • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu, w 100 rocznice odzyskania niepodległości przez państwo polskie.
  • Rozwijanie wiedzy o historii regionu i jego związku z historią kraju.
  • Poznanie wybitnych postaci związanych z regionem.
  • Rozwijanie kreatywności w zakresie technik plastycznych.
  • Rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy.
  • Zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Sejmik otworzyła Dyrektor Szkoły Grażyna Pełka, która słowami Jana Pawła II zaakcentowała znaczenie historii regionalnej.
Na Sejmik przybyli zaproszeni Goście: Wice Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Wojciech Cebula, Sekretarz Gminy Niwiska Jolanta Marut, ks. Kanonik Kolegiaty Kolbuszowskiej Lucjan Szumierz, Wice Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara Marian Piórek, historyk regionalista, autor wielu publikacji, Wojciech Mroczka oraz nauczyciel -  opiekun młodzieży gimnazjalnej z Cmolasu Anna Wilk.
Wice Starosta Wojciech Cebula pogratulował inicjatywy organizacji po raz XI Sejmiku Uczniowskiego, który rozwija przywiązanie do Małej Ojczyzny. Podkreślił, że kultywowanie rocznic patriotycznych jest obowiązkiem każdego człowieka, a szczególnie ważne to jest dla młodego pokolenia.
Następnie głos zabrał Marian Piórek, który przedstawił znaczenie różnorodnych źródeł w poznawaniu historii regionu, przypomniał sylwetkę Kazimierza Skowrońskiego i jego wkład w rozwój badań historycznych, zachęcił też do czytania wydawnictw regionalnych. Historyk zauważył, że dla poznania dziejów odzyskania niepodległości na terenie powiatu kolbuszowskiego ważna jest postać Andrzeja Kędziora z  Toporowa, który był m. in. ministrem pierwszego rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości.
Kolejny nasz Gość Wojciech Mroczka podkreślił znaczenie rozwoju pamięci historycznej dla młodego pokolenia, przedstawił filary patriotyzmu, jakimi są: wiara, historia i tradycja. Wspomniał o zasłużonych dla Powiatu Kolbuszowskiego duchownych ks. L. Ruczce, ks. A. Dunajeckim, ks. S. Sudole, kardynale A. Kozłowieckim. Następnie głos zabrał ks. Lucjan Szumierz, który opowiedział o tablicy wmurowanej w przedsionku Kolegiaty z okazji stulecia konstytucji 3 maja, którą ufundował Powiat Kolbuszowski w okresie autonomii galicyjskiej, dla uczczenia tego ważnego dla narodu polskiego wydarzenia.
Po wystąpieniach Gości komisja konkursowa w składzie: ks. Lucjan Szumierz, Marian Piórek, Wojciech Mroczka, Aleksandra Korzępa oceniała prezentacje młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.

Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii gimnazjalnej:
1 miejsce – Krzysztof Magda – Gimnazjum Cmolas – opiekun Anna Wilk
2 miejsce – Anita Wolan  - Gimnazjum Niwiska – opiekun Barbara Górka Starzec
3 miejsce -  Barbara  Guźda – Gimnazjum w Cmolasie – opiekun Anna Wilk
- w kategorii ponadgimnazjalnej:
1 miejsce – Maksymilian Rudny – ZST Kolbuszowa – opiekun Barbara Szafraniec
2 miejsce – Patryk Całka ZST  - ZST Kolbuszowa - opiekun Barbara Szafraniec
3 miejsce - Natalia Kędzior ZST - ZST Kolbuszowa -  opiekun Barbara Szafraniec
Wyróżnienie Michał Wojktowicz - ZST Kolbuszowa -  opiekun Barbara Szafraniec
Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Regionalną Fundację Rozwoju
,, Serce ‘’, przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Kolbuszowej, RTK im. J. M. Goslara, M. i P. B. P. w Kolbuszowej.
Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy a młodzież zapraszamy do wzięcia udziału w Sejmiku już za rok.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran