Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS
w związku z pandemią COVID-19.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

 1. Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

 3. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

 4. Przynosicie własne przybory:

 5. etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

 6. etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

 7. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

 8. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
  we wskazanych pomieszczeniach.

 9. W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
  i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

 10. W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

 11. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

 12. Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

wejście od strony parkingu przy Szkole Muzycznej

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem do szkoły

wejściem
od dziedzińca szkolnego

Zdający
na egzamin

AU.22 – Obsługa magazynów
(sala gimnastyczna)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (sala nr 17)

BD.31 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych
i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
(sala nr 33)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
(sala nr 27)

A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich (sala nr 18)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 34 –
27 zdających)

EE.08 – Montaż
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (sala nr 28 –
1 zdający)

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży (sala nr 29)

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych (sala nr 35)

TG.12 – Planowanie i realizacja usług
w recepcji
(sala nr 41)

BD.29 – Wykonywanie
i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (sala nr 30)

MG. 18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
o zespołów pojazdów samochodowych
(sala nr 31)

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 12.00
w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17

głównym wejściem
do szkoły

Zdający
na egzamin

A.50 – Organizacja
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (sala nr 20)

EE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (sala 34)

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (sala 34)

 

9. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

10. Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

11. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

12. Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

13. Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w egzaminów.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

 

 
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 142 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran