Maturzyści, Rodzice Maturzystów 2020

Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020, dlatego proszę wszystkich maturzystów o zapoznanie się z komunikatem.

Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS w związku z pandemią COVID-19.

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1. Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

3. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

4. Przynosicie własne przybory (czarne długopisy, kalkulatory proste, linijki, cyrkle).

5. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

6. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie we wskazanych pomieszczeniach.

7. W pierwszym dniu egzaminów zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

8. Naklejki służą do kodowania arkuszy maturalnych, dlatego musicie je przynosić na każdy kolejny egzamin.

9. W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

10. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

11. Korzystając ze słowników (język polski), lupa (geografia) dezynfekujecie ręce przed i po użyciu pomocy.

12. Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

13. W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły o godz. 7.45 i wchodzicie następującymi wejściami:

a) na salę gimnastyczną – wejściem od strony parkingu przy Szkole Muzycznej,

b) do sali 29,30,31,33 – wejściem od strony placu wewnętrznego przy sali nr 17,

c) do sali 34,35 – głównym wejściem do szkoły,

d) do sali 27,41 – wejściem od parkingu szkolnego przy sali nr 23.

14. Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

15. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

16. Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

 

Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w egzaminów.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

w Kolbuszowej

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 293 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran