Regulamin Szkolnego Konkursu fizyczno-chemicznego

„Wpływ emisji gazów cieplarnianych na środowisko

 

Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizyko-chemicznych w otaczającej przyrodzie.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych,
 3. Podnoszenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej,
 4. Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 5. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu
 6. Zainteresowanie młodzieży szkolnej fizyką i chemią oraz zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczejaktywności.
 7. Umożliwienie młodzieży wyrażania w formie zapisu filmu oraz plakatu wybranych zjawiski prawfizycznych i chemicznych dotyczących skutków nadmiernej emisji CO2  oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery, ich wpływu  na klimat a także propozycji działań pozwalających na ograniczenie emisji w/w gazów.
 8. Prezentacja najciekawszych tematycznie plakatów, filmów oraz prezentacji multimedialnych i ich wykorzystanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Kolbuszowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do nauczyciela fizyki, chemii własnoręcznie wykonanych plakatów , filmów lub prezentacji multimedialnych przedstawiających skutki nadmiernej emisji  gazów cieplarnianych na środowisko oraz sposobów ograniczania tego zjawiska. .

Szczegółowe warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace indywidualne.

2. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, klasa.

3.  Każdy uczestnik konkursu  w kat. „Film” lub „Prezentacja multimedialna” powinien dołączyć płytę CD z zapisem cyfrowym projektu.

4. Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką, barwne lub czarno – białe, format A2 lub większy

5. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu.

 Konkurs rozstrzygniemy w trzech kategoriach:

 1. plakat przedstawiający walkę z emisją gazów cieplarnianych i zastosowanie odpowiednich technik, urządzeń lub  zjawisk fizycznych i chemicznych będących ich skutkiem
 2. film przedstawiający  realne działania zmierzające do ograniczenia ilości gazów cieplarnianych w atmosferze
 3. prezentacja multimedialna – skutki klimatyczne emisji gazów cieplarnianych

         Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 - uwzględnienie w pracy sposobów walki z emisją gazów cieplarnianych

- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

 - estetyka pracy.

 

Termin realizacji konkursu od 1 marca  2020 r. do 21 marca 2020 r.

 • Komisja w składzie dyrektor szkoły, nauczyciel fizyki i nauczyciel chemii wyłoni laureatów konkursu do 30marca 2020r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronieinternetowej ZST oraz wyeksponowane na wystawie szkolnej
 • Prac dostarczonych na konkurs nie oddajemy, stanowią one własnośćorganizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych prac i filmów podaniem danychautora.
 • Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np. „ściągniętych” z Internetu).

 

Koordynator konkursu:

A. Panek , K. Ciszek- Jadach i M. Borek

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran