Rok 2001 Szkoła otrzymała od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dobrze wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu.


30 maja 2001
Likwidacja warsztatów szkolnych, a na ich miejsce powstaje odrębna jednostka „Centrum Kształcenia Praktycznego”.


21 czerwca 2002 Nasza szkoła, uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej, zostaje przekształcona ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną i zmienia nazwę z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Technicznych.


Pasted GraphicPasted Graphic 1
Uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej dotycząca powołania Zespołu Szkół Technicznych.3 grudnia 2003 r. Nasza szkoła została przyjęta do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Pasted Graphic 2Rok 2004
– Szkoła realizuje program finansowany prze UE „Sokrates Comenius” w ramach projektu „Życie w małej Ojczyźnie może być pasjonujące”. Tematem przewodnim stają się wybitne osobistości z Powiatu Kolbuszowskiego i rejonu Ploermel we Francji. Dzięki temu przedsięwzięciu następuje kolejna wymiana młodzieży pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami.

Pasted Graphic 3
My w Paryżu podczas wymiany.


Pasted Graphic 4
Młodzież prezentująca efekty swojej pracy.


Pasted Graphic 5
Wybitne osobistości z naszego regionu podczas finałowej prezentacji.


Pasted Graphic 6
Pan Andrzej Mleczko prezentuje swój warsztat w czasie wywiadu przeprowadzonego przez nas.
Wrzesień 2006
– Oferta kształcenia w Zespole Szkół Technicznych dostosowuje się do potrzeb rynku i wzbogaca się o nowe kierunki: Technik informatyk i Mechanik monter maszyn i urządzeń.


8 września 2007
– Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci pamięci żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z terenu Powiatu Kolbuszowskiego poległych w 1944 roku podczas bitwy pod Monte Cassino.

Pasted Graphic 7
Tablice wmurowane we fronton naszej szkoły.

Pasted Graphic 8
Młodzież naszej szkoły w spektaklu słowno-muzycznym.
Pasted Graphic 9
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości.
Pasted Graphic 10
Poczty sztandarowe podczas uroczystości.Czerwiec 2008 –
Włączenie naszej szkoły w Wojewódzką Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Pasted Graphic 11
4 sierpnia 2008 – Szkoła rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „ Solidne Fundamenty”.

Projekt współfinansuje Europejski Fundusz Strukturalny (POKLIX.09.02.-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego),o wartości 205.538 zł . W projekcie uczestniczy 215 osób. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe z języka polskiego, z języka angielskiego, z matematyki, kursy AutoCad, zajęcia z przygotowania do egzaminu zawodowego w technikach, projekty multimedialne, zakupiono podręczniki do przedmiotów zawodowych, wyposażono klasopracownie w tablice interaktywne.Wrzesień 2008 Otwieramy nowe kierunki Technikum Budownictwa, Technikum Odzieżowe i Operator Obrabiarek Skrawających oraz powracamy do zawodu Fryzjer.