Rok 1971/72 Rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe 4 letnie 
 o specjalności – mechanik obróbki skrawaniem. 
 Liczba uczniów wzrasta do 750 osób.

Rok 1972/73 Po raz pierwszy w dziejach naszej szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Tekst ślubowania odczytali uczniowie ze zwoju starego papirusu.

 Rota ślubowania to słowa:

"Ślubujemy kochać Polskę,
strzec jej wolności, cenić wiedzę
i pilnie przykładać się do nauki,
postępować uczciwie i szlachetnie,
nieść pomoc innym ludziom."

Pasted Graphic
Stary papirus ma także swoje symboliczne znaczenie.


Rok 1973/74 – Rozpoczyna się budowa boiska szkolnego, kortu tenisowego 
 i upiększanie placu przyszkolnego.

boisko


Wspólnymi siłami można wykonać wiele. Uczniowie wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu pracują przy budowie boiska szkolnego i upiększaniu obejścia szkoły.
zawody

Nareszcie mogliśmy rozgrywać prawdziwe mecze i biegi lekkoatletyczne.


Styczeń 1975 Po raz pierwszy Liceum Zawodowe organizuje studniówkę.


Pasted Graphic 6
Nasze pierwsze bale studniówkowe.


Rok 1976/77 Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych, w skład którego wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
- Liceum Zawodowe

Pasted Graphic 15 Pasted Graphic 16
Zarządzenie kuratora mgr Józefa Woźniaka w sprawie powołania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.


W tym roku szkolnym również miała miejsce inna ważna uroczystość – otwarcie Izby Pamięci Narodowej. Na tę uroczystość przybyło wielu gości, m. In. Pani kurator Staruchowa, która dokonała przecięcia wstęgi i wpisu do księgi pamiątkowej.


kurator_izbaRok 1977/78
Rozpoczyna działalność Zaoczne Technikum Przemysłu Drzewnego dla Pracujących na podbudowie ZSZ.
 Trwa rozbudowa warsztatów szkolnych.


Pasted Graphic 12
Rok 1979/80 Biblioteka szkolna zostaje unowocześniona, powiększa się o czytelnię, następuje rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

biblioteka