Kryteria Rekrutacji

do Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej

na rok szkolny 2021/2022

 

TECHNIKUM

 

Zawód

Przedmioty punktowane

Technik budownictwa

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik elektryk

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik usług fryzjerskich

język polski, matematyka, plastyka, technika

Technik geodeta

język polski, matematyka, geografia, informatyka

Technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technik mechanik

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik mechatronik

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik programista

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik technologii drewna

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, fizyka, technika

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Zawód

Przedmioty punktowane

Operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka, informatyka, technika

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, technika

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka, informatyka, technika

Sprzedawca

język polski, matematyka, informatyka, technika

Fryzjer

język polski, matematyka, plastyka, technika