Rekrutacja 2021/2022

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ - (PDF)     

 

 

 

ZAPISY ONLINE

 

                                               

 
 
 

Kryteria Rekrutacji

do Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej

na rok szkolny 2021/2022

 

TECHNIKUM

 

Zawód

Przedmioty punktowane

Technik budownictwa

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik elektryk

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik usług fryzjerskich

język polski, matematyka, plastyka, technika

Technik geodeta

język polski, matematyka, geografia, informatyka

Technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik logistyk

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technik mechanik

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik mechatronik

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik programista

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik technologii drewna

język polski, matematyka, informatyka, technika

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, fizyka, technika

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Zawód

Przedmioty punktowane

Operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka, informatyka, technika

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, technika

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka, informatyka, technika

Sprzedawca

język polski, matematyka, informatyka, technika

Fryzjer

język polski, matematyka, plastyka, technika


 

Terminarz składania dokumentów

do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

w Zespole Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.    

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

17.05 21.06.2021 r.

do godz. 15.00

2.    

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

25.06 – 14.07.2021 r.

do godz. 15.00

3.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2021 r.

4.    

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

17.05 26.07.2021 r.

5.    

Potwierdzenieprzez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

23.07 30.07.2021 r.
do godz. 15.00

 

6.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych
do szkoły

02.08.2021 r.

do godz. 14.00

 

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 250 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran