parter:

7 - pracownia języka polskiego
14 - pracownia geografii
17 - pracownia języka polskiego
18 - pracownia matematyki
19 - pracownia języka niemieckiego
20 - pracownia biologii
22 - pracownia energetyki odnawialnej
23 - pracownia logistyczna
24 - pracownia geodezyjna
25 - pracownia technologii drewna
26 - pracownia mechaniczna
27 - pracownia budowlana

27a - pracownia hotelarska

27b - pracownia fryzjerska

piętro:

28 - pracownia języka angielskiego
29 - pracownia języka francuskiego
30 - pracownia języka polskiego
31 - pracownia matematyki
32 - pracownia języka angielskiego
33 - pracownia chemii
34 - pracownia historii
34 a - pracownia języka angielskiego
35 - pracownia fizyki

36 - gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
40 - pokój nauczycielski
41 - pracownia języka polskiego
42 - pracownia informatyczna
43 - pracownia informatyczna
44 - pracownia informatyczna
45 - pracownia informatyczna

46 - doradztwo zawodowe