Zapraszamy wszystkich chętnych z klas II-III ZST w Kolbuszowej

kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk

do skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii w rejonie Andaluzji 

 

Rekrutacja do projektu „Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” Erasmus+

odbędzie się zgodnie z regulaminem do 30 października 2016 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

koordynator projektu Bożena Twardowska lub nauczyciele:

Elżbieta Gut, Robert Serafin, Anna Korbecka, Jolanta Zwolska.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+