2018/2019

 

PODANIE DO ZST W KOLBUSZOWEJ - (PDF)     

 

                                               

   Kryteria Rekrutacji 

do Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 

na rok szkolny 2018/2019

 

TECHNIKUM 

Zawód

Przedmioty punktowane

Technik budownictwa

język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny

Technik geodeta

język polski, matematyka, geografia,
język obcy nowożytny

Technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technik informatyk

język polski, matematyka, informatyka, fizyka

Technik logistyk

język polski, matematyka, informatyka, geografia

Technik mechanik

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Technik mechatronik

język polski, matematyka, informatyka, fizyka

Technik technologii drewna

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik usług fryzjerskich

język polski, chemia, biologia, plastyka

Technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zawód

Przedmioty punktowane

Operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka, fizyka, technika

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, fizyka, informatyka, technika

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka, fizyka, technika

Sprzedawca

język polski, matematyka, geografia, technika

Fryzjer

język polski, chemia, biologia, plastyka

 

   Terminarz składania dokumentów 

do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia 

w Zespole Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę            w postępowaniu rekrutacyjnym

07.05 11.06 2018 r. 

10 – 31.07.2018 r. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22 26.06.2018 r.

do godz. 15.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
do szkół ponadgimnazjalnych

29.06.2018 r.

godz. 10.00

22.08.2018 r.

godz. 10.00

 

Potwierdzenieprzez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęciaw postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

29.06 06.07.2018 r.

 

2224.08.2018 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

09.07.2018 r.

godz. 10.00

27.08.2018 r.

godz. 10.00

 

w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego KO

 10.07 27.08.2018 r.

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole
  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran