2017/2018

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych

 im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej

 na rok szkolny 2017/2018


T E C H N I K U M

Zawód

Przedmioty punktowane

- technik budownictwa

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny

- technik geodeta

język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny

- technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

- technik informatyk

język polski, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia

- technik logistyk

język polski, matematyka, informatyka, geografia

- technik mechanik

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

- technik mechatronik

język polski, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia

- technik technologii drewna

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, technika

- technik usług fryzjerskich

język polski, chemia, biologia, plastyka

- technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Zawód

Przedmioty punktowane

- operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, technika

- mechanik pojazdów samochodowych

język polski, fizyka i astronomia, informatyka, technika

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka, fizyka i astronomia, technika

- sprzedawca

język polski, matematyka, geografia, technika

 

 

 

 

 

TERMINARZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej

 

od 8 maja 2017r.

 do 09 czerwca 2017r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę            w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 do 27 czerwca 2017r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie                                  o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30 czerwca 2017r.

do godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych

od 30 czerwca do 5 lipca 2017r.

do godz 15.00

Potwierdzenieprzez rodzica kanydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone               w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej (od 23 do 27 czerwca 2017r.) 

07 lipca 2017r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

od 1 do 28 sierpnia 2017r.

w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Podkarpackiego KO

 

 

 

PODANIE DO ZST W KOLBUSZOWEJ - (PDF)     

 

                                               

Podkategorie

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole












 



 


 



PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran