{joomplu:148 left}Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywaliśmy Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II  Papież wolności. W piątek, 9 października, uczniowie uczestniczyli w akademii przygotowanej przez członków szkolnego koła Caritas pod kierunkiem Opiekuna Koła i księży Katechetów. Słuchając fragmentów nauczania Jana Pawła II starali się zrozumieć czym jest prawdziwa wolność i jak odpowiedzialnie przeżywać swoje młode życie.Po akademii zwiedzali wystawę poświęconą życiu i posłudze Ojca Świętego Jana Pawła II.