W dniu 26 maja 2022r. uczniowie klas I i III Technikum Drzewnego wraz z opiekunami W. Mazurek i P. Wlazło uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Bester Sklejki w Łańcucie.

Uczniowie zostali przywitani bardzo serdecznie przez jednego z założycieli firmy pana Janusza Bester , który na wstępie opowiedział historię powstania firmy oraz w krótkim wykładzie, popartym prezentacją multimedialną, zaznajomił młodzież, ze strukturą organizacyjną, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz galerią wyrobów.

Następnie młodzież została zapoznana z etapami produkcji sklejki, począwszy od przygotowania surowca , parzenia, skrawania, suszenia, szlifowania oraz klejenia i gięcia elementów na meble jak i samych wyrobów , a także pakowanie i magazynowanie , transport oraz gospodarkę odpadami.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania maszyn, obrabiarek i urządzeń oraz centrów obróbczych CNC, wykorzystywanych w procesach technologicznych i produkcyjnych.

Serdeczne dziękujemy przedstawicielom firmy Bester Sklejki za poświęcony czas i miłe przyjęcie.

 

W. Mazurek, P. Wlazło