W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej i mogącymi się pojawić różnego rodzaju problemami takimi jak:  lęk, poczucie zagrożenia, nadmierne obciążenie obowiązkami, obawa przed porażką w grupie rówieśniczej itp., zachęcam rodziców i uczniów do  kontaktu podczas specjalnego dyżuru w każdy wtorek w godzinach od 14-16.    

 

Pedagog szkolny: Marta Posłuszny