Ogłaszamy  termin rekrutacji do projektu

„Z Eko- Europą do sukcesu zawodowego”  nr 2020-1-PL01-KA 102- 080843
dla 9  uczniów, którzy odbędą praktykę zagraniczną  w Austrii


Zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III  technikum w  zawodzie technikhotelarstwa.

W ramach projektu uczniowie odbędą 4-tygodniową praktykę w pensjonacie Imbachhorn w Fusch w Austrii. Wyjazd na praktykę poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym, zawodowym  oraz pedagogicznym. Nabór odbywa siędo 22 grudnia 2020 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce  Dokumenty Erasmus+ oraz na fb. ZST Praktyki Zagraniczne. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać  do 22 grudnia 2020 r.  w  sekretariacie szkoły lub online na classroomie Erasmus+.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Bożena Twardowska, sekretarz Anna Stobierska i  nauczyciel języka angielskiego Anna Korbecka.